Sørup sogn

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Sørup og Sankt Jørgens sogne 1743

| | | |

Sørup og St. Jørgens sogne ved sognepræst Peder Duus 1743. "Jessens relationer" indsendt i.h.t. oversekretærens skr. af 6. april 1743).

 Sørup by 1800Sørup by 1800Sørup og Skt. Jørgens 1743Sørup og Skt. Jørgens 1743 Sørup og Skt. Jørgens 1743 (2)Sørup og Skt. Jørgens 1743 (2) Sørup og Skt. Jørgens 1743 (3)Sørup og Skt. Jørgens 1743 (3) Sørup og Skt. Jørgens 1743 (4)Sørup og Skt. Jørgens 1743 (4)1. Söerup og St: Jörgens Sogners Situation falder næst ved Svendborg vesten og nordvest fra, og ved dend Sÿnder side grændser paa fiorden som löber vesten fra ned imellem Fÿen og Taasinge forbj Svendborg saaledes, at St: Jörgens Hospital med Kirke og Præstegaard ligger ret paa et Udhiörne af Landet imod samme fiord og ret i Strandsiden, og bestaaer Sognene


Præster i Sørup og Sankt Jørgens 1536 - 1748

| | | |

Sørup KirkeSørup KirkeFortegnelse paa de Præster, som har været til Søerup = og St. Jørgens = Sogner, at regne fra Reformationen til d. 21de Aug. 1748.

1) Hr. Hans Hundermarch, hvorom haves ikke, hvorlænge var Præst, men allene, at hand endnu var det 1546.
2) Hr. Peder Hørre, viides ej, hvad Aar blev Præst, men skal være døed 1556. I hands Tiid er Kongetienden af Christian 3 lagt til Kaldet, ved Ejler Rønnous forbøn.


En lørdag i august 1998 ved Sørup kirke

| | |

                                                                                                


Sørup by - synsforretning 1663

| |

Sunds Herreds tingbog 1663 LAO

Sørup by

1. Hans Villumsen halvgård er øde
2. Jens Rasmussen Falch halvgård øde
3. Peder Hansen halvgård er øde
4. Laurits Rasmussen halvgård er øde
5. Hans Andersen halvgård er øde
6. Niels Rasmussen halvgård er øde
7. Jørgen Olufsen halvgård er øde.
Velb jomfru Anne Gøye er jorddrotten hertil og de ligger til St. Jørgens Hospital


Skatten på bunden af Sørup Sø

| |

Sørup SøSørup Sø Sørup SøSørup Sø"Et lille Stykke fra Hvidkilde ligger Sørup Sø, paa hvis Bund, der efter Sagnet skal gjemmes endeel Kostbarheder, som skrive sig fra Svenskekrigen 1658, idet nemlig Omegnens Beboere, da de havde faaet nys om, at Fjenden vilde kjøre en Vogn, belæsset med det ranede Guld- og Sølvtøi, over den tilfrosne Sø, saugede Isen i Stykker, hvorved hele Skatten sank tilbunds".


Vildtbanepælen ved Høje Bøge

| | |

Meddeler Erika Moelgren, 30 år, boende og født i Sørup, optegnet 1925 af Johs. Martin Jensen.
 
 


Sørup Fri- og Højskole

| | | |

Sørup HøjskoleSørup HøjskoleKilde: Johs. Jensen. Træk fra Sørup sogns historie.
Svendborg Avis 1907.
31.5. 1907. Skolejubilæum
.

Som meddelt er det i morgen 25 år siden, Gundesen og hustru begyndte deres virksomhed ved Sørup Fri- og Højskole.
25 år er lang tid for den, der med alvor og flid lægger dag til dag i den velsignelsesrige skolegerning - og flid og hæderlighed fra første til sidste dag, har været de to menneskers ledetråd i de svundne år.


Sørup sogn Folketælling 1787

| |

Fornavn

Efternavn

Erhverv

Alder

Side

?

?


Sørup kirke

| | | | | | |

Beskrivelse efter Trap Danmark, Svendborg Amt (1957), s. 560


Udgiv indhold