Skole

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Registre over alle Lande nr. 5-10 1546 - 1571 - Fyn

| | | | | | |

Kong Christian III Registre o.a. Lande 1546-52Registre o.a. Lande 1546-52Er originaler fra Christian 3. og Frederik 2.s tid. Delvis med registre. Indeholder også breve vedrørende Norge.Kong Frederik IIKong Frederik II


Frederik 1.s Danske Registre [nr. 3] 1523 - 1533 - Fyn

| | | | | | |

Kong Frederik IKong Frederik I DK B11 1523-33DK B11 1523-33 DK B11 1523-33DK B11 1523-33Indeholder ekstrakter og kopier af åbne breve for perioden 1523 27. marts - 1533 2. april.

Afskrift fra Frederik 1.s tid, sandsynligvis indrettet i sidste halvdel af året 1528, med en enkelt undtagelse helt igennem ført med samme hånd, som genfindes i de originale Danske Registre 1524-1532 fra 1528 oktober.
For perioden 1524 14. august - 1532 14. oktober direkte afskrift (med en del udeladelser) af det bevarede originaleksemplar af registrene; for perioden før og efter ovennævnte tidsrum formentlig afskrift af nu tabte originalregistre.

Med register.


Registre over alle Lande nr. 1 - Fyn 1523-1546

| | | | |

Kong Frederik IKong Frederik I Kong Christian III DK B17 1467-1546DK B17 1467-1546Indeholder ekstrakter og kopier af åbne breve. Afskrift fra Christian 4.s tid foretaget af Niels Krag, der var kancellisekretær 1596-1603, og er identisk med afskriften Registre nr. 4. Som forlæg har antagelig tjent originale (nu tabte) registraturer.


Den gamle latinskole i Svendborg

| | | | | | | | |

Svendborg latinskoleSvendborg latinskoleAf museumsleder Johs. Olsen 30.11. 1922 (Dagblad?)

I året 1539 befalede kong Christian III, at der i Danmarks købstæder skulle oprettes latinskoler, og da må Svendborg også have fået sin; thi to år senere, da kongen overdrog Franciskanerklosteret og kirken til byen, bestemte han, at skolen skulle vedblive at være skole.


Kaptajnen Johan Larsen Jørgensen

| | | | | | |

Kaptajn Johan Larsen JørgensenKaptajn Johan Larsen Jørgensen Kaptajn Johan Larsen JørgensenKaptajn Johan Larsen Jørgensen Skonnertbrig J.M. NielsenSkonnertbrig J.M. NielsenHan er født i Åbyskov i Skårup Sogn den 24. september 1848. Han opvoksede i det søfarts miljø, der var omkring Skårupøer og Åbyskov. Hans far, farfar, oldefar var alle bådfører. Det er den betegnelse som præsten bruger mest ved indskrivelse af kirkelige handlinger i Kirkebogen. I dag vil man nok betegne dem som skippere. Desuden var der på faderens side flere brødre til faderen, farfaren og oldefaderen der var søvant. Men også på hans moders side fandtes flere morbrødre, der var bådfører og længere tilbage har han aner som er fiskere.


H.C. Andersen og Svendborg

| | | |

Digteren H.C. Andersen (1845)Digteren H.C. Andersen (1845) Udsigt over Svendborg 1906Udsigt over Svendborg 1906Af museumsleder Johs. Olsen 11.10. 1922 (Dagblad?)

H.C. Andersen skal en gang have betegnet Svendborg som en kogt krebs , et persillebed. Sammenligningen kunne for så vidt godt passe, som det på hans tid kun var røde tegltage at se, når man stod oppe på Ovinehøj. I sin bekendte roman, "Kun en spillemand", fortæller han en del om Svendborg.

Han fortalte således, at på den gamle gråbrødre kirkes dør stod på latin: "Jesus hominum salvator", hvilket betyder "Jesus, menneskenes frelser".


Provst Christopher Wielandt (1681-1729), Vester Skerninge

| | | | | | |

Forfatter til sognehistorie, pastor L. Bøttiger og frueForfatter til sognehistorie, pastor L. Bøttiger og frue  Ved Christopher Wielandts bryllup i 1682Ved Christopher Wielandts bryllup i 1682Provst Christopher WielandtProvst Christopher WielandtVester Skerninge byVester Skerninge byAf pastor Bøttiger, Vester Skerninge


Boltinggårds Stiftelse i Ringe

| | | | |

Boltinggårds stiftelseBoltinggårds stiftelse Ringe MuseumRinge MuseumBoltinggårds stiftelse, kaldet "Hospitalet", der oprettedes 1737 af Henrik Bjelke Kaas til Boltinggård, med et hus ved Ringe kirke og plads til 6 fattige, er 1922 nedlagt og erstattet med et legat, bygningen er nedrevet, og grunden købt af kommunen og anvendt til udvidelse af anlægget. Boltinggårds skole i Ringe, det nuværende museum, oprettedes 1704 af Anna Helvig v. d. Kuhla. (Trap 1957).


Ringe - fra landsby til stationsby

| | | | | | | | |

Ringe Vandværk - 100 år for by og egnRinge Vandværk - 100 år for by og egn  Marianne Rasmussen, Gestelevvej i Ringe har formidlet tilladelse til, at jubilæumsskriftet offentliggøres på Fynhistorie

Vand forsyning på landetVand forsyning på landet Vand forsyning på landetVand forsyning på landet


Skolebestyrerinde Ida Holst's erindringer 1925

| | | | | | | | | |

 Avisannonce 1880Avisannonce 1880 Ved frk. Holst's Realskoles indvielse august 1894Ved frk. Holst's Realskoles indvielse august 1894                                                   

 

 

 

 

 

 

Ida Holst's Realskole i SvendborgIda Holst's Realskole i Svendborg


Udgiv indhold