Skole

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Tegnelser over alle Landene 1545-48 (RA)

| | | | | | | | |

Tegnelser o.a. Landene 1545-1548Tegnelser o.a. Landene 1545-1548 Kong Christian IIIKong Christian III Tegnelser o.a. Landene 1545-1548Tegnelser o.a. Landene 1545-1548


Tegnelser over alle Landene 1537-1545

| | | | | | | |

Kong Christian IIIKong Christian IIITegnelser o.a. Landene 1537-1545Tegnelser o.a. Landene 1537-1545


Register over Nyborg Byes privilegier (1175) 1514-1700

| | | | | |

 Register over Nyborg Byes privilegier (1175) 1514-1700Register over Nyborg Byes privilegier (1175) 1514-1700Nyborg købstad og slot i 1700-talletNyborg købstad og slot i 1700-tallet


"Lykkebo" i Grønderup by

| | | | | | | | | |

BrahetrolleborgBrahetrolleborgArne E. Andersen skriver: Jeg har fundet papirerne på Lykkebo i Grønderup, Brahetrolleborg sogn, midt i 1960erne, da min bror købte gården. Familien Lykkesen, som ikke er vores familie, har ejet gården i mindst 150 år. Gården er nu revet ned. Stuehuset var det originale fra ca. 1778-80. Gården blev på det tidspunkt navngivet af grevinden på Brahetrolleborg sammen med digteren Jens Baggesen. 

 

 

 


Skårup Seminarium

| | | | | | | | |

Skårup SeminariumSkårup Seminarium Skårup SeminariumSkårup Seminarium  Skårup SeminariumSkårup Seminarium Skårup SeminariumSkårup Seminarium                                                    

Jeg har været i gang med at samle materiale (billeder) fra Skårup seminarium. Foreløbig har jeg samlet en stor del af det på denne adresse http://www.ddvo.dk/skaarupsem/#startside.html Foruden det, jeg selv har liggende, har jeg fået fra Dorthe Schmidt-Nielsen, hvis far var rektor på seminariet i 50'erne og 60'erne.


Svendborg Kjøbstad 1869-1893

| | | | | | | |

Svendborg Kjøbstad 1869-1893Svendborg Kjøbstad 1869-1893


Københavns Universitets Matrikel 1611-1740

| | | |

I Københavns Universitets Matrikel i 2 bind, af S. Birket-Smith. Udgivet København 1890-94 ses immatrikulerede studerende, medstuderende, deres lærere og rektor: 

Første bind: årene 1611-1667

Andet bind: årene 1667-1740

+ register arrangeret efter årstal


Oure Skole 1740-1957

| | | | | |

Parti fra OureParti fra Oure Parti fra OureParti fra Oure Oure Skole fra 1740Oure Skole fra 1740 Degneboligen i Oure 1819-93Degneboligen i Oure 1819-93


En Bog for Almuen

| | | |

En Bog for AlmuenEn Bog for AlmuenOm Hexemestere, Troldqvinder, Spøgelser, Gjengangere, Spaamænd, Forvarsler og Sandsigere

En Bog for Almuen hvoraf den kan lære at blive klog nok til ikke længere at lade sig trække ved Næsen ved slige daarlige Narrestræger.

Oversat af det Tydske ved M. Hallager, Skolelærer.

Kjøbenhavn 1800
Forlagt af Boghandler Malling, boende i Springgaden No 34. Trykt hos Zacharias Breum.

 

 

Sagn og overtro i Hillerslev sogn


Friderich Bagger til Juulskov 1710-91

| | | | | | | |

Juulskov fra havenJuulskov fra haven Friderich Bagger til JuulskovFriderich Bagger til JuulskovBagger, Frederik, 1710-91, Godsejer, blev født paa Gaarden Risinge i Fyn. Hans Forældre, Poul B., Ejer af Risinge (d. o. 1722), og Hustru Pernille f. Købke (d. 1731), satte ham i Odense Skole, hvorfra han 1730 blev dimitteret til Universitetet. Efter overstaaet theologisk Examen blev han antagen som Huslærer hos Sognepræst Fr. Schurmann til Brahetrolleborg og Krarup Menigheder i Fyn.


Udgiv indhold