Skole

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

"Lykkebo" i Grønderup by

| | | | | | | | | |

BrahetrolleborgBrahetrolleborgArne E. Andersen skriver: Jeg har fundet papirerne på Lykkebo i Grønderup, Brahetrolleborg sogn, midt i 1960erne, da min bror købte gården. Familien Lykkesen, som ikke er vores familie, har ejet gården i mindst 150 år. Gården er nu revet ned. Stuehuset var det originale fra ca. 1778-80. Gården blev på det tidspunkt navngivet af grevinden på Brahetrolleborg sammen med digteren Jens Baggesen. 

 

 

 


Skårup Seminarium

| | | | | | | | |

Skårup SeminariumSkårup Seminarium Skårup SeminariumSkårup Seminarium  Skårup SeminariumSkårup Seminarium Skårup SeminariumSkårup Seminarium                                                    

Jeg har været i gang med at samle materiale (billeder) fra Skårup seminarium. Foreløbig har jeg samlet en stor del af det på denne adresse http://www.ddvo.dk/skaarupsem/#startside.html Foruden det, jeg selv har liggende, har jeg fået fra Dorthe Schmidt-Nielsen, hvis far var rektor på seminariet i 50'erne og 60'erne.


Svendborg Kjøbstad 1869-1893

| | | | | | | |

Svendborg Kjøbstad 1869-1893Svendborg Kjøbstad 1869-1893


Københavns Universitets Matrikel 1611-1740

| | | |

I Københavns Universitets Matrikel i 2 bind, af S. Birket-Smith. Udgivet København 1890-94 ses immatrikulerede studerende, medstuderende, deres lærere og rektor: 

Første bind: årene 1611-1667

Andet bind: årene 1667-1740

+ register arrangeret efter årstal


Oure Skole 1740-1957

| | | | | |

Parti fra OureParti fra Oure Parti fra OureParti fra Oure Oure Skole fra 1740Oure Skole fra 1740 Degneboligen i Oure 1819-93Degneboligen i Oure 1819-93


En Bog for Almuen

| | | |

En Bog for AlmuenEn Bog for AlmuenOm Hexemestere, Troldqvinder, Spøgelser, Gjengangere, Spaamænd, Forvarsler og Sandsigere

En Bog for Almuen hvoraf den kan lære at blive klog nok til ikke længere at lade sig trække ved Næsen ved slige daarlige Narrestræger.

Oversat af det Tydske ved M. Hallager, Skolelærer.

Kjøbenhavn 1800
Forlagt af Boghandler Malling, boende i Springgaden No 34. Trykt hos Zacharias Breum.

 

 

Sagn og overtro i Hillerslev sogn


Friderich Bagger til Juulskov 1710-91

| | | | | | | |

Juulskov fra havenJuulskov fra haven Friderich Bagger til JuulskovFriderich Bagger til JuulskovBagger, Frederik, 1710-91, Godsejer, blev født paa Gaarden Risinge i Fyn. Hans Forældre, Poul B., Ejer af Risinge (d. o. 1722), og Hustru Pernille f. Købke (d. 1731), satte ham i Odense Skole, hvorfra han 1730 blev dimitteret til Universitetet. Efter overstaaet theologisk Examen blev han antagen som Huslærer hos Sognepræst Fr. Schurmann til Brahetrolleborg og Krarup Menigheder i Fyn.


Sognepræst og rektor Henrik Hansen (ca 1529-1604) i Gudme

| | | | |

Gudme kirkeGudme kirkeFormentlig i sensommeren 1590 nedbrændte Gudme-præstens bolig. Det fremgår af et brev, som kongen i august samme år sendte til lensmanden i Nyborg. Den uheldige sognepræst, Henrik Hansen mistede ved den lejlighed alt, hvad han ejede og var derfor kommet ud i stor armod. Det normale på den tid var, at ildsramte fik en skriftlig tilladelse af myndighederne til at vandre omkring og tigge.


Anders Pedersen Perlestikkers levnedsbeskrivelse

| | | | | | |

Perlestikker bogenPerlestikker bogenVi har drøftet Dit ønske om at scanne forsiden og siderne 330-73 til publicering på www.fynhistorie.dk , hvilket vi ikke kan have indvendinger imod. Blot kunne vi ønske en kildehenvisning til Samfundet for dansk genealogi og Personal-historie med et aktivt link til http://www.genealogi.dk/    - Med venlig hilsen - Birgit Flemming Larsen 
          


Ryslinge Højskole ca 1950

| | | | | | | | | | |

Ryslinge Højskole ca 1950Ryslinge Højskole ca 1950 Fotoalbum Ryslinge Højskole ca 1950Fotoalbum Ryslinge Højskole ca 1950 Forstander G. Damgaard NielsenForstander G. Damgaard NielsenFra John Quist har vi modtaget et gammelt album, angiveligt stammende fra Ryslinge Højskole i forstander G. Damgaard Nielsens tid. En mulig datering kunne være sommeren 1951, eftersom forstanderparret blev gift 3.


Udgiv indhold