Skole

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Dansk Friskoleforening -fynske afdeling 1886-89

| | |

Medlemsliste Dansk Friskoleforenings fynske afdeling 1886ff. Kilde:medlemsprotokol , Fynske afd., Dansk Friskoleforening.Biblioteket for det folkelige Arbejde, Ollerup.

Se også Bidragydere og långivere til køb af Dalum Højskole efter Kold's død i 1870


Friskolelærer Ludvig Jørgensen Gammelgaard

| | |

STAMKORT HENVISNINGER 
 
Reg. nr: 05446 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)
 
"Gammelgaard, Ludvig Jørgensen, 1847-1903, friskolelærer, hustru Christine Bertine Gammelgaard, født Hansen, 1856-1939"
 
 


Christen Kold's kvindesyn

| | | |

Christen KoldChristen KoldDET SKJULTE ÆSEL

Engang blev Christen Kold spurgt, hvordan han så på tidens krav om, at  kvinder skulle have de samme rettigheder og pligter som mænd. Hertil skal han have svaret, at han havde engang som barn set en karrusel, hvor vogne og heste drejede rundt og rundt.


Opfordring til at støtte Børnehjemmet "Brandts Minde" i Ollerup v. dets start 1874

| | | |

Friskolelærer J.P. Nielsen, OllerupFriskolelærer J.P. Nielsen, OllerupKære Eskesen!
Du har flere gange bedt mig om at sende godt nyt til "Fylla", men det kniber med at få det over "Alperne" og jeg tror, det kommer af, at her egentlig ikke er sket noget nyt, som er værd at give "Fylla" med på rejse, det går kun så småt med os hernede for at komme med, men så trøster vi os selv med, at hvor der er liv, om end svagt, der er håb, og at "den og kommer med som kører med stude."


Lumby Landboskole

| | | | |

Sletten fik sin første højskole i 1859. Den lå i Lumby, halvanden mils vej nord for Odense, og var oprettet efter tilskyndelse fra Hindsholm Landboforening. Den var nok nærmest tænkt som en modvægt mod Kolds Skole og skulle især lægge vind på en fyldig kundskabsmeddelelse.
 I adskillige år var Lumby højskole ret godt besøgt. Sine fleste elever fik den fra Nordfyn. Men nogen stor indflydelse i egnen fik dog aldrig. I 1893 afgik den ved en blid og stille død, og dens afgang efterlod næppe noget føleligt savn.


Et tilbageblik på Søllinge og Hellerup sogne

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INDHOLD:

Forord:

Søllinge Kirke

Hellerup Kirke

Skolerne

Forsamlingshuse

Foreningslivet og fritiden

Herregårde i Søllinge-Hellerup sogne

Historiske mindesteder

Søllingeploven

Søllinge Mølle

Handel og håndværk


Den højere Landboskole i Lindelse

| | | |

Lindelse Højskole m. forstander Rasmus NielsenLindelse Højskole m. forstander Rasmus NielsenDen højere Landboskole i Lindelse. 
 
(Tage Heunecke og Jens Mollerup: Lærerstand på Langeland. 1989]


Fyn

| | | | |

Danmark  Illustreret Reisehaandbog. 1871Danmark Illustreret Reisehaandbog. 1871Fyn med omliggende øer 1871Fyn med omliggende øer 1871


Folkehøjskoler

| | | | | | | | |

Dansk kulturhistorisk opslagsværk

Betegnelsen folkehøjskoler er første gang anvendt af skolemanden Chr Flor (1792-1875) og blev, da folkehøjskolen i Rødding var oprettet 1844, brugt i de af ham og hans efterfølgere udgivne beretninger om virksomheden her og dens fortsættelse i Askov fra 1865.


Udgiv indhold