Breve

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Register over Nyborg Byes privilegier (1175) 1514-1700

| | | | | |

 Register over Nyborg Byes privilegier (1175) 1514-1700Register over Nyborg Byes privilegier (1175) 1514-1700Nyborg købstad og slot i 1700-talletNyborg købstad og slot i 1700-tallet


Sallinge Herred - jordebog 1667

| | |

Vester Skerninge kirkeVester Skerninge kirke


Breve til kaptajn Edvard Nielsen fra 1. hovedkreds i Svendborg Amts Skytteforening 1869-1881

| | | | |

Kaptajn Edvard Nielsen (1824-1899)Kaptajn Edvard Nielsen (1824-1899)  Mindesten for Edvard Nielsen (1824-1899)- Trunderup, Kværndrup sognMindesten for Edvard Nielsen (1824-1899)- Trunderup, Kværndrup sognEdvard Emil Peter Nielsen (1824-1899) officer. Nielsen må anses for en af skyttesagens mest utrættelige forkæmpere her hjemme. I 1862 var han medstifter af den første skytteforening i Sønderjylland,og arbejdede efter krigen 1864 for skyttesagen på Fyn, idet han 13. novbr. 1865 stiftede Svendborg Amts Skytteforening, hvis leder, formand og repræsentant han var indtil 1885, da han pga af de politiske forhold dannede Svendborg Amts nye Skytteforening, hvis formand han var, indtil den i 1895 indgik i den gamle.


Topografisk Samling - papir 1378- 1488 og 1490-1535 (RA)

| | | | | | |

Topografisk Samling - papir (RA)Topografisk Samling - papir (RA)Under et ophold på Rigsarkivet havde jeg nogen ventetid, som jeg benyttede til at kigge dybt i kortskufferne, hvor jeg samtidig benyttede lejligheden til at affotografere en del af kortene. For perioden 1378-1488 er det temmelig tilfældig hvad jeg fik med, mens jeg fra 1490-1535 har størstedelen med.

 

 

 


Adelsårbogen 1887-1916 - Breve fra arkivar Anders Thiset

| | | |

Danske Adelige SigillerDanske Adelige Sigiller Breve vedr. Adelsårbogen 1887-1916Breve vedr. Adelsårbogen 1887-1916

Danmarks Adels Årbog 

Anders Thiset 

 

 

 

Se også Eiler Brockenhuus kalenderoptegnelser


A. Crones afskrifter fra Ravnholt 1414-1665

| | | | | | |

RavnholtRavnholt  Pastor A. Crones afskrifter fra RavnholtPastor A. Crones afskrifter fra Ravnholt


Espe Skovgaard

| | | | |

Espe SkovgårdEspe Skovgård Espe SkovgårdEspe SkovgårdNiels Arne Skovgaard Andersen fortæller: "Jeg ligger inde med et gammel brev på 4 sider fra min oldemor, som hun har skrevet i april 1901 til hendes børn og de kvaler der var på Espe Skovgaard dengang, med at skulle være alene med gården. jeg ved ikke om det har nogens interesse, for så vil jeg godt sende det til jer. Jeg har vedhæftet et billed af gården, hvor gammel det er ved jeg ikke".


Falske penge i omløb

| | | |

Domstol på Christian IV's tidDomstol på Christian IV's tidI 1591 pågreb man i Nakskov "en ved navn Anders Rasmussen, barnefødt i Odense", som "på andet år" satte "falske "Mark-Stykker" i omløb på Fyn, Langeland og Lolland. Kunsten at lave falske mønter havde han ifølge eget udsagn lært af "Matz Möller" i Svendborg. - Hvem denne Mads Møller var lader sig vanskeligt påvise, der synes i det mindste ikke at have været tale om nogle af Svendborg-egnens møllere. I Nyborg lensregnskaber optræder derimod omkring 1590 ved skovauktionerne en "Mattis Møller" i Svendborg.


Landsdommer Gabriel Knudsen Akeleye ( - 1608)

| | | |

Landsdommer Gabriel Knudsen Akeleyes epitafium i Ørsted kirkeLandsdommer Gabriel Knudsen Akeleyes epitafium i Ørsted kirkeDa landsdommeren på Fyn Morten Brock til Barløse døde i 1591, fik rigsråderne Absalon Gøye og Erik Hardenberg af kongens formynderregering besked på at kalde Henrik Norby, Laurids Stråle og Jørgen Quitzow til sig og anmode den af disse tre, der var bedst egnet til embedet, om at overtage det. Det blev dog ingen af disse tre, der blev ny landsdommer på Fyn, men derimod Gabriel Knudsen Akeleye til Nordskov gods i Gestelev sogn.


Udgiv indhold