Skibsregistre

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Dansk polarfart 1915 - 2015

| |

Bjarne Rasmussen: For jer, der har interesse i besejlingen af Grønland har jeg netop udarbejdet dette dokument med udgangspunkt i min bog "Dansk polarfart 1915 - 2015"


Hjemmehørende skibe i Svendborg tolddistrikt 1632-1692

| | |

I brudstykker af toldregnskaber 1625-1658 findes et enkelt bilag med oplysninger om hjemmehørende skibe ved Svendborg tolddistrikt fra 1632. Krigen mod svenskerne 1657-60 udviklede sig som bekendt katastrofalt, hvilket fremgår af et bilag i toldregnskabet for 1665-66:


Danmarks Handelsflaade i Aaret 1871 Alfabetisk Del 3

| | | |

Det gengivne materiale kan sammenlignes med det indscannede materiale på http://historie-info.dk/image/tid/177

Indeholder navnene på samtlige under dansk flag farende handelsskibe af og over 15 registertons drægtighed - ialt ca. 2100 skibe. For hvert skib er angivet det internationale kendingssignal på 4 bogstaver (hvor et sådant foreligger). Efter skibets navn kan typen/taklingen være angivet i parentes. Desuden er anført navnet på skibets fører, de med * markerede skibsførere er tillige ejer eller bestyrende reder for skibet.


Svendborg bys historie

| | |

 Svendborg HavnSvendborg Havn Accise regnskab 1769Accise regnskab 1769"Fartøier til byen er 36 a 37 stk. Gallioter og Jagter fra 30 til 4 læster drægtig foruden 6 a 7 store Baade hver paa 1 læst., hvilke alle hører under dette Toldstæd.    

Handelen drives fornemelig med Landets Producter Korn og feede Vahre, Smør, Ost, Flesk, Kiød og endeel Frugt, som føres til Kiøbenhafn, Norge og Udenrigs Stæder, derimod hiemføres Tømerlast, Fisk, Jern, Tiere og deslige Vahre, som behøves til Jndvaanerne og Bonden".


Fortegnelse over skibe u. Svendborg tolddistrikt 1769

| | |

Skibe hjemmehørende i Svendborg 1769Skibe hjemmehørende i Svendborg 1769


Udgiv indhold