Skårup sogn

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

En levnedstegning af sognepræst Knud Hansen Trochmann (1659-1732)

| | |

Epitafium over sognepræst Knud Hansen Trochmann, SkårupEpitafium over sognepræst Knud Hansen Trochmann, SkårupAf H. Trochmann, Oddens præstegård, 30. juli 1758. Kilde: "Af Badens Papirer". Samlinger til gejstlighedens historie. LAO

Hr. Knud Hansen Trochmann var barneföd i Fÿen 1659 i Tanderup Præstegaard, hvor Hans Fader Hr: Hans Trochmann var Sogne=Præst, just da Svendsken hafde indtaget Landet, Hans Moder falt ham fra ved Döden, da Hand ickun var ½ Aar Gl:, og Hans Fader, da hand knap var eet Aar Gl:;


Skårup sogn 1690

| | | | |

Epitafium over sognepræst Knud Hansen Trochmann, SkårupEpitafium over sognepræst Knud Hansen Trochmann, SkårupAf sognepræst Knud Hansen Trochmann. Kaldet til Skårup sogn1680, hvor han døde 1732. Kilde: Sunds herreds jordebog 1690. Fyns bispearkiv, indkomne breve fra Sunds herred. LAO.

Schaarup Præstis og Præstegaardis Beskaffenhed

I. Pastores siden Reformationen ere Sex

Hr: Jens=Gregorius Persen
Hr: Lauritz Hansen
Hr: Jon Olufsen Graae
Hr: Jens Joesen
Hr: Peder Joesen og nu
Hr: Knud Trochmann

II. Decimantes Ere 60. Mest halve gaarde og boliger. Af hvilche mange ere meget forarmede:


Angående Skårup præstegårds græsning

| | | |

Skårup præstegårds græsning (1)Skårup præstegårds græsning (1) Skårup præstegårds græsning (2)Skårup præstegårds græsning (2)Skårup præstegårds græsning 16(?). Kilde: Sunds herreds jordebog 1690. LAO

Jeg Henning Valckendorff Til Glorup, Kongl: May: Befalings Mand Paa Ottense Gaard, kiendis Og Hermed Bekrefter, At saasom Min K: Sognepræst Hl: Jenss Joensen i Skaarup, for mig sig har Beklaget, Huorledis Hans Korn Tiende af Skaarup Sogn Meget Skal verre formindsket,


Valckendorferne paa Klingstrup

| | | | | | | |

Professor J. C. SchurmannProfessor J. C. Schurmann Professor J. C. Schurmann - mindesten ved Skårup SeminariumProfessor J. C. Schurmann - mindesten ved Skårup Seminarium Professor J. C. Schurmann - gravsten på Skårup kirkegårdProfessor J. C. Schurmann - gravsten på Skårup kirkegårdValckendorferne paa Klingstrup deres Donationer og Stiftelser. Med Bidrag til Gaardens Historie 1530-1880 af Professor, Dr. J. Schurmann i Skaarup. Odense. 1882.


Skårup sogn 1668

| | |

Skårup sogn 1668Skårup sogn 1668 Skårup sogn 1668 (2)Skårup sogn 1668 (2) Skårup sogn 1668 (3)Skårup sogn 1668 (3) Skårup sogn 1668 (4)Skårup sogn 1668 (4) Skårup sogn 1668 (5)Skårup sogn 1668 (5)Kilde: Sunds herreds jordebog 1668. Fyns bispearkiv, indkomne breve fra Sunds herred. LAO


Matrikler 1664, 1680 og 1701 Skårup sogn

| | | |

Skårup kirke- Niels Andersen, Holmdrup 1634Skårup kirke- Niels Andersen, Holmdrup 1634


Ditlev Sehested, Skårupgård

| | | |

I Skårup har ligget hovedgården Skårupgård . 1486 nævnes fru Anne Hansdatter Hundermark i Scorp. (Trap, 1957: 1564 skrives skibshøvedsmand Laurids Pedersen Norby af (Skovgårde-slægten) (+senest 1584) til Skårup. Søstrene Hilleborg og Anne Daa, der tidl. henførtes hertil, hører rettelig hjemme i Skårup i Skovby herred.) I slutningen af 1500t. ejedes Skårupgård af Claus Hundermark til Gerdrup (+1593), som havde udlejet den for 30 dlr. årlig til Detlev Sested, der 1591 havde en bonde boende på gården.


Skårup by set fra oven 1998

| |

Elmer Jespersen, Stenstrup har i oktober 1998 taget disse fotos fra Skårup kirketårn.


Dongsgaard - et moderne kvægbrug på Sydfyn

| | | |

Jeg vandt! synes ko nr. 5147 at brøle. Og sandt nok for fredag ved det fynske dyrskue 2014 blev hun kåret som yngste modelko.Jeg vandt! synes ko nr. 5147 at brøle. Og sandt nok for fredag ved det fynske dyrskue 2014 blev hun kåret som yngste modelko. Dongsgaard 2004Dongsgaard 2004 Dongsgaard 2014Dongsgaard 2014 Jerseybønder 2014 på besøg på DongsgårdJerseybønder 2014 på besøg på Dongsgård Dongsgaard 2014Dongsgaard 2014 Dongsgaard 2014Dongsgaard 2014


Fisker Hans Andersen, Skårupøre om dagligliv og folketro på egnen

| | |

Meddeler: Hans Andersen, fhv. hmd. og fisker 88 år, boende i Skårupøre og født sammesteds. Optegnet 1924 af Johs. M. Jensen. Dansk Folkemindesamlings arkiv 
  


Udgiv indhold