Sunds Herred

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Svendborg Kors

| | |

Sankt Jørgensgård ved Svendborg ca 1800Sankt Jørgensgård ved Svendborg ca 1800Ifølge Trap Danmarks beskrivelse af Svendborg (Svendborg Amt bd. V2, p. 573) skulle der ved vejen mellem St. Jørgens hospital og Svendborg tidligere have stået et trækrucifiks, der ifølge sin indskrift var rejst over en kvinde, som 1629 fandtes myrdet på stedet. [Uddrag af Fynbo Landstings sandemandsprotokol 1646-1667, 23.2. 1648   "... och som hand kom aff Suenborighs Wibelte och Heeden moed Kaarssed, som stander paa Erlig och Welb: Mand Falch Giøe till Huidkield hans Grund och Fridhed, ..."]

Ifølge provst Christian Johan Bredsdorfs (1808-1853) topografiske efterretninger om Sørup og St. Jørgens sogn, udgivet af Sørup-Vestre lokalhistoriske Arkiv i 1997 forsvandt trækrucifikset i 1836.


Brugsforeninger på Tåsinge

| | | |

Tåsinge Brugsforening 
Der blev i midten af 1870èrne oprettet en brugsforening på Tåsinge, der fik navnet Tåsinge Brugsforening, med et hovedudsalgssted og flere filialer, blandt andet i Bregninge og Vornæs. Udsalgsstedet i Vornæs var i begyndelsen hos Hans Smed, men blev senere flyttet til Peder Skov i Strammelse.


Baroniet Lehn's Skytteforening 1862-1962

| | | | |

Materiale fra Orla Dons Hansen. Afskrift foretaget af Hans Nørgaard, Egebjerg 


Teglværksliv i Stenstrup og Kirkeby

| | | | | |

TeglværkslivTeglværkslivMie BendrupMie BendrupTeglværksliv publiceres på Fynhistorie.dk efter aftale med Mie Bendrup, som tidligere fmd for Egebjerg Turistgruppe.

Indhold:

Forord:

Skitse over Stenstrup Issø

Ler, træ, jord

Teglværker ved Stenstrup Issø

Teglfremstillingen i ord og billeder


Svendborg's Omegn

| |

Turistbeskrivelse af Svendborg fra 1871
Danmark.Illustreret Reisehaandbog. Udgivet af Foreningen "Fremtiden". Kbh. 1871
Svendborgs Omegn er saa bekjendt for sin Naturskjønhed, at man ikke bør forsømme at tage den i nærmere Øiesyn.


Tåsinge's bomærker

| | | | |

Tåsinge's bomærkerTåsinge's bomærkerTåsinge's bomærkerTåsinge's bomærkerTåsinge's bomærkerTåsinge's bomærkerReproduceret af Tåsinge Museumslag 1978. Tilgængeliggjort på Fynhistorie.dk efter aftale med arkivleder Erik Hansen, Tåsinge.

Se også Harry Christensen: Ekstrakt af Tåsinge Godsarkiv - Skifteprotokoller 1642-1660


Ekstrakt Tåsinge Godsarkiv - Skifteprotokol 1642-1660

| |

 

Matrikler 1664-1701 BregningeMatrikler 1664-1701 Landet sogn - Matrikler 1664-1701 Bjerreby sogn

 

Tåsinge skifter 1642-52Tåsinge skifter 1642-52Jeg har foretaget en del rettelser og tilføjet en hel det mere ved en bedre sammenligning med Landet-Bregninge kirkebog (ikke helt så god en sammenligning med Bjerreby kirkebog - det må komme engang ud i fremtiden).


36 år med Egebjerg Kommune 10. del. Efterskrift

| | |

Efterskrift

Kun det bedste er godt nok!

Af Lars Erik Hornemann

Pr. 1.1. 2007 borgmester i Svendborg kommune


36 år med Egebjerg Kommune 5. del. 1986-89

| | |

Egebjerg 1986 – 1989
Med en principsag, nye EDB tider og en valgbombe

1986

Bredt ønske om at få en skoledirektør.


36 år med Egebjerg Kommune 4. del. 1982-85

| | |

Egebjerg 1982 – 1985


Udgiv indhold