Sunds Herred

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Kærstrup - senere Valdemars Slot

| | | | | | | |

Valdemars SlotValdemars Slot Valdemars SlotValdemars SlotI Bregninge sogn har ligget den gl. borg Kærstrup (*1362 Kyerstorp, 1387 Kiestorpe, 1401 Kerstorp) hvis voldsted findes omtrent 2 km sydvest for Valdemars Slot.


Tåsinge

| | | | | |

 Udsigt fra "Ingers høj"Udsigt fra "Ingers høj"Tåsinge birkTåsinge birkEfter Trap Danmark (1957), Svendborg amt, s. 702f.


Tåsinge rundt med Erik Hansen

|

Arkivleder Erik Hansen foran Tåsinge lokalarkivArkivleder Erik Hansen foran Tåsinge lokalarkiv Peter Nellemann og Erik Hansen udveksler viden om deres "Tåsinge-rødder"Peter Nellemann og Erik Hansen udveksler viden om deres "Tåsinge-rødder"Siden 1978 har Erik Hansen været leder af Tåsinge Lokalhistoriske Arkiv, men den 1. juli 2007 overlader han roret til yngre kræfter.

Hvad var derfor mere naturligt end spørge Erik Hansen om han ville vise os rundt på Tåsinge til nogle af øens mange "historiske steder".


Industrielle spor

| |

På Stationsvej i Stenstrup genfinder vi byens gamle jævnstrømsværk fra 1910, og længere fremme mod skellet ind til Lunde sogn lå andelsmejeriet, opført 1889, hvor der nu er indrettet lejligheder. Sibast Møbler A/S gamle bygning i Hundtofte er også historien om sognets gamle fattiggård fra 1869, der så i 1930erne omdannedes til møbelfabrik. I dag huser bygningen fortsat erhvervsaktiviteter.


Hvem ringer klokkerne for?

| | |

Manuel klokkeringningI århundreder har kirkeklokker været betjent manuelt. Men automatisk ringning vinder frem overalt. Der er for meget støj, når graveren ringer. Elmer Jespersen har foreviget graveren ved en række sydfynske kirker ifærd med manuel ringning.

Graver Arne Holm, Ollerup ringer 1997Graver Arne Holm, Ollerup ringer 1997 Graveren i Hundstrup ringer 1997Graveren i Hundstrup ringer 1997 Der ringes til begravelse, Stenstrup 1998Der ringes til begravelse, Stenstrup 1998 Graver Poul Hansen, Kirkeby ringer 1996Graver Poul Hansen, Kirkeby ringer 1996 Graver Michael Jørgensen, Sørup ringer 1997Graver Michael Jørgensen, Sørup ringer 1997


Hildegaards Kilde beliggende i Præsteeng i Lunde sogn

| |

Kirkejord til Kirkeby kirke
Studier ved Hans Nørgaard, april  2004

 


Ejerforhold i Sunds Herred 1658

| |

Ejerforhold 1658 - mandtalsliste over Sunds herred i Nyborg lens regnskaber (RA)

Ejer (fremhævet skrift), ejerlav, =antal gårde = ialt antal gårde


Kraghs hospitaler i Kværndrup og Vester Skerninge

| | | | | |

Kragh's Hospital i KværndrupKragh's Hospital i Kværndrup Kragh's Hospital i KværndrupKragh's Hospital i KværndrupKværndrup: Denne fredede hospitalsbygning er opført i 1770 af enken efter etatsråd Niels Kragh til Egeskov og Skjoldemose. Hun hed Sophie Juel, og hun skænkede hospitalet en formue på 1860 rigsdaler, ligesom hun sørgede for udfærdigelse af en fundats for hospitalets beboere og drift.
Navnet hospital er her anvendt i den oprindelige betydning: bolig - hjem for de fattige, syge og gamle mennesker, der ikke havde familie eller pårørende, der kunne hjælpe dem.


Vemmenæs 23. april 1994

| | |

Vemm 23. april 1994 i forb. m afsløring af mindesten f. 7 allierede flyvere 23. april 1994.

Det aftaltes i 1999 med kommuneingeniør Gunnar Kjær Mortensen at vi skulle offentliggøre hele hans forfatterskab på disse historiske sider


Luftkamp omkring Tåsinge

| | |

Det aftaltes i 1999 med kommuneingeniør Gunnar Kjær Mortensen at vi skulle offentliggøre hele hans forfatterskab på disse historiske sider


Udgiv indhold