Sunds Herred

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Bidrag til Tåsinges ældste historie

| | | |

Tåsinge seglTåsinge seglHistoriske efterretninger over Thorseng i almindelighed

af Fred. Chr. Lund, (Beskrivelse over Øen Thorseng. 1823)

De ældste historiske efterretninger, man har om Thorseng før dronning Margarethes tid, ere højst ubetydelige. Thioslund, der formodentlig er den ældste benævnelse af øen Thorseng, nævnes i Knitlinga saga, altsaa i det l2te aarhundrede, som henhørende under Fyen. Hos Hvidtfeldt pag. 311 og 357 anføres nogle gamle breve fra aarene 1298 og 1311, i hvilke nævnes en hr. Peter Nielsen af Thorseng.

 


Kalentegodset på Tåsinge

| | |

St. Nicolai kirke i SvendborgSt. Nicolai kirke i SvendborgI Krummediges fundatsbrev fra 1541 om kirketjenernes underhold fremgår det, at til aflønning af kapellanen ved Sankt Nicolai kirke i Svendborg tog man midlerne fra det nedlagte Sankt Gertruds alter i samme kirke, ialt 16½ mark, og desuden landgilden af 2 jordstykker og en gård på Tåsinge, der havde tilhørt kalentealteret. Desuden fik han overladt en gård i Svendborg under samme alter til bolig.


Danmarks Riges Breve

| |

Uddrag omfattende lokaliteter i Sunds herred 1362-1394


Nyborgvejen

| | | |

Sagefalds register Nyborg len 1610-11Sagefalds register Nyborg len 1610-113 skilling danske og 1 pund havre var hvad der tilkom lensmanden i Nyborg i 1610/11 fordi Hans Jørgensen i Rårud, på "Nyborgvejen" havde været i slagsmål med Niels Thomasen, der tjente i Høje. Episoden indtraf da de "drog hjem fra hove" (hoveri) -måske ved Nyborg Slot og Ladegård?.


Beskrivelse af Svendborg og Omegn 1878

| | | | |

Svendborg og Omegn 1878Svendborg og Omegn 1878 Svendborg og Omegn 1878Svendborg og Omegn 1878


Vindeby-færgen 1811 til 1926

| | | | | |

Færgebroen i SvendborgFærgebroen i SvendborgDagen før indsættelsen af den nye motorfærge "Taasinge" den 18. juli 1926 skrev overretssagfører J. Vinther Jensen, Svendborg en historisk artikel om Tåsinge-Svendborg færgefarten.


Digt om Tåsinge (fra 19. århundrede)

| |

Digt om TåsingeDigt om Tåsinge Digt om Tåsinge (2)Digt om Tåsinge (2) I Topografisk Samling på LAO fandt jeg dette digt om Tåsinge. På omslaget oplyses det, at digtet er udtaget af Svendborg magistrats arkiv. 


Album med portrætter af præsterne i Sunds herred 1824-1874

| | |

Album med præster i Sunds herredAlbum med præster i Sunds herred Følgebrev til album fra pastor Suhrs efterladteFølgebrev til album fra pastor Suhrs efterladte Følgebrev til album fra pastor Suhrs efterladte (2)Følgebrev til album fra pastor Suhrs efterladte (2)"Dette Album med 48 Portrætter, der af Præsterne i Sunds (og Gudme?) Herreder blev skænket Pastor Suhr i Tved ved hans Jubilæum 1874 til Erindring om de Præster, som i Løbet af 50 Aar til en Tid havde virket sammen med ham i det nævnte Herred, skiænkes herved som Eiendom til Tved Præsteembede som et Minde om dette Embedes Præstehistorie.
Pastor Suhrs Efterladte". 


Udgiv indhold