Sunds Herred

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Ørkild by

| | |

 Ørkild by 1537Ørkild by 1537Ørkild FangØrkild Fang Ørkild by   -Nyborg len 1542Ørkild by -Nyborg len 1542 Ørkild by   -Nyborg len 1542 (2)Ørkild by -Nyborg len 1542 (2) Ørkild by   -Nyborg len 1542 (3)Ørkild by -Nyborg len 1542 (3) Lige nord for Svendborg - på vej ud ad Nyborgvej - passerer man et af Danmarks største voldsteder, Ørkild Slot. I juli 1534, midt under borgerkrigen kaldet Grevens Fejde, fik Svendborgs borgere med borgmester Hans Skriver i spidsen udløsning for årtiers opsamlet had til den daværende slotsherre: Odensebispen, der havde slottet som len fra kongen.


Smeden i Egense og Kogtved

| | | | | | |

 Kogtved by 1810Kogtved by 1810 Landbrug 1792Landbrug 1792Hjulplov fra Henrik Rasmussen i EgenseHjulplov fra Henrik Rasmussen i Egense http://www.fynhistorie.dk/node/1111 

 http://www.fynhistorie.dk/node/1121


Bylav på Tåsinge

| | |

Vårø bylaugVårø bylaugTromme fra Strammelse på TåsingeTromme fra Strammelse på TåsingeI 1924 fortalte husmand Simon Andersen (kaldet Lykke), født ca 1852 i Lundby og siden boende i Bjernemark, stud. theol. Johs. Martin Jensen, om bylavene på Tåsinge. Optegnelsen der findes i Dansk Folkemindesamling er anvendt i "Mellem sydfynske Sunde" (1934). Her gengives originalen: Oldermanden kaldtes på Tåsinge bysmand og skiftedes årlig. I hver by havde gårdmændene deres bylag og bysmand.


Skårup og Tved sogne 1657

| |

Desværre er der kun bevaret materiale fra 3 fynske pastorater,  heriblandt Skårup og Tved sogne.


Lensbreve på Sunds herred

| | | | |

Biskop Jens III Ovessøn JernskægBiskop Jens III Ovessøn JernskægSom biskop over Fyns stift fungerede i årene 1401-1420 Jens III Ovessøn Jernskæg. Han stillede penge til rådighed for kongen mod pant i krongodset, bl.a. krongodset på Tåsinge og senere fik han også Sunds herred i pant. Biskoppens familie "sad på Dronningholm, og et medlem, ridderen Anders Nielssøn Jernskæg, var høvedsmand i København og lensmand på Axvall i Västergötland, en repræsentant for den nye internordiske adel". (Odense bys historie, (1982) BD. 1, s. 296)

1421 11. februar
Ridder Anders Nielsen JernskægRidder Anders Nielsen Jernskæg  Svenske RigsarkivSvenske RigsarkivSvenske RigsarkivSvenske Rigsarkiv  Svenske RigsarkivSvenske Rigsarkiv  Svenske RigsarkivSvenske Rigsarkiv


Bondesejlads på de sydfynske øer i senmiddelalderen

| | | | | |

Middelalderlig Kogge - kalkmaleri i Bjerreby nedbrudte kirkeMiddelalderlig Kogge - kalkmaleri i Bjerreby nedbrudte kirke 

Middelalderlige pakhuse i LübeckMiddelalderlige pakhuse i Lübeck

 


Corfitz Hardenberg til Skjoldemose

| | |

Hardenberg  -Krønike fra Anne Eilersdatter Rønnows SlægtebogHardenberg -Krønike fra Anne Eilersdatter Rønnows SlægtebogCorfitz Hardenberg regnes som den ældste søn af Erik Hardenberg og Anne Corfitzdatter Rønnow til Hvedholm. C.F. Bricka skriver: "Korfits, som skrev sig til Skjoldemose i Fyn, hvilken gård han opførte 1528. (En oplysning som Bricka har fra Danske Atlas bd.VI, s. 817).


Ellen Marsvins mageskiftebrev på Thurø 1625

| | | | |

Ellen MarsvinEllen Marsvin Thurø kirke opf. 1639 af Ellen MarsvinThurø kirke opf. 1639 af Ellen Marsvin Thurø var  senest i 1300-tallet som det øvrige Fyn pantsat til holstenerne. Senest fra 1421 var den et len under Odense bispestol, hvorfra den ved reformationen kom til kronen, der lagde den under Nyborg len. 1625 fik fru Ellen Marsvin (+1649) ved mageskifte overdraget Thurø med 11 gårde, nogle huse og skov til 2200 svins olden.


Asbæk Mølle i Skårup sogn

| | | | | |

Sunds herred 1698Sunds herred 1698Ved en synsforretning 1663 (Sunds herreds tingbog 1663-65, folio 33b) i Skårupøre i Skårup sogn, nævnes foruden Skårup Skovmølle, som Jens Hjort iboede, et ødehus, som "Hans Møllemand sidst påboede". Ejeren var "en mand i København". I en matrikelextract fra 1680 omfattende Nyborg amt, Tåsinge og Hindsholm, omtales i Skårupøre som "Øde og forladt gods" Hans Mølmands bolig, takseret til 4 tdr. 2 skp. 2 fdkr 1 alb. hartkorn, "hvorudi ... fru Margreta Blomme er berettiget 1-5-0-1".


Krongods i Sunds herred under Nyborg len 1651-1658

| | |

Se krongods under Nyborg len 1658 (Hindsholm ikke medtaget) Se også hovedgårde i Nyborg len 1658 (i henhold til mandtal i Nyborg lens regnskaber (RA)


Udgiv indhold