Sunds Herred

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Købmand Peder Jørgensen Graae 1763-1767

| | | | | |

Skifte efter købmand Peder Jørgensen GraaeSkifte efter købmand Peder Jørgensen Graae


Færgevæsenet Vindeby-Svendborg

| | | | | | | |

Svendborg FærgebroMuseumsleder Johs. Olsen (Svendborg Avis 17. juli 1926)     

Første gang, der foreligger noget bestemt om færgefart mellem Svendborg og Tåsinge, er i dronning Christines regnskaber, som fra 1505 og de påfølgende år udviser, at hun adskillige gange har udbetalt mindre beløb til færgemændene ved Vindeby og Vemmenæs til transport af hendes vogne eller bude, der rejste i hendes ærinde fra og til hendes gård Tranekær på Langeland; hun er måske selv kommet denne vej?


Hovedgårdene Søbo og Holm i Sunds herred

| | | |

Hvidkilde 1843Hvidkilde 1843  Nørregaard, Holmegaard og Ullemose 1806Nørregaard, Holmegaard og Ullemose 1806I 1743 skriver sognepræsten i Egense Palle Saabye om sognets herregårde: " I dette Sogn ere 2de Herregaarde Hvidkilde og Lindschou , Begge tilhörende Höÿædle og Velbr.


Ødegårde i Sunds herred 1658 og 1663

|

 Slaget ved Nyborg 14.11. 1659Slaget ved Nyborg 14.11. 1659

 

 

Kilder: Mandtal 1658 Nyborg Len (RA)

Sunds herreds tingbog 1663-65. (LAO)

 

 

 


Digt om Tåsinge (19. årh.)

| | | |

Digt om TåsingeDigt om Tåsinge Digt om Tåsinge (2)Digt om Tåsinge (2)


Liber Copiarum 1565 ca. 1842 - Sunds herred

| | |

Liber copiarum 1565-ca 1842Liber copiarum 1565-ca 1842 Liber copiarum 1565-ca 1842Liber copiarum 1565-ca 1842


Erik Ottesen Rosenkrantz' mageskiftebrev til Kærstrup på Tåsinge 1573

| | | |

RosenkrantzRosenkrantzErik Ottesen Rosenkrantz, 1519-75, til Valsøgaard, Arreskov, Kjærstrup, Rigsraad, var Søn af Otte Holgersen
Rosenkrantz (d. 1525) og saaledes Broder til de bekjendte Rigsraader Holger og Jørgen Rosenkrantz. Efter Forældrenes tidlige Død blev han opdragen hos sin Morfader, Jesper Ganz til Putlitz i Brandenborg. O. 18 Aar gammel vendte han tilbage til Danmark. En Tid lang synes han at have holdt Hus paa Brødrenes Fælleseje Næsbyholm.

 

 

 


Udgiv indhold