1900 tallet

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Takstræet ved Juulskov

|

Juulskov ved indkørselenJuulskov ved indkørselen Ved H. Unkerskov.

Der er fortalt en deel om dette træ. Der har engang været en ejer af gaarden, som for at faa penge havde solgt sig til Hr. Belsebub, naar en tid var gaaet, skulde han afsted. (Der siges, at det var Bagger, det troer jeg ikke, thi han var en meget god og troende herre, men derimod en anden, som de kaldte den gale general.)

 

 


Krohold - brændevinsbrændning - Sallinge Kro

| | | | | | | | |

Stud. theol. Jens Pilegaard i sit studerekammerStud. theol. Jens Pilegaard i sit studerekammer Jens Pilegaards manuskript "Hillerslev sogn"Jens Pilegaards manuskript "Hillerslev sogn"I den ældre middelalder fandtes der ingen kroer, men gejstlige og klostre var forpligtet til at modtage rejsende som gæster. Det førte efterhånden til store misbrug, og Erik Klipping forbød da 1282 at gæste nogen uskikkelig. 1283 udstedte han en forordning, der påbød oprettelse af kroer, hvor de rejsende mod betaling kunne få herberge, og forbød at søge ind hos andre, det være sig gejstlig eller verdslig.


Svendborg Sparekasse 1852-1952

| | | | | | | | | | | |

Sparekassen for Svedborg og OmegnSparekassen for Svedborg og Omegn Svendborg omkring 1850Svendborg omkring 1850Det var i tranlampernes, byportenes og laugsvæsenets tid, at arbejdet med oprettelsen af en sparekasse for Svendborg og omegn blev taget op. Men man stod overfor et tidehverv, hvor gamle skranker med aarhundreders tradition bag sig stod for fald, og hvor nye retningslinier i samfundslivet var ved at tage form.


Fra tømrermester Marius Hansens fotoarkiv

| | | | | | | | |

Tømrer mester Knud Marius Hansen, Egebjerg HedeTømrer mester Knud Marius Hansen, Egebjerg Hede Marius Tømrers gamle værksted på Egebjerg HedeMarius Tømrers gamle værksted på Egebjerg HedeKnud Marius Hansen, tømrermester, Egebjerg pr Stenstrup. Født i Egebjerg den 8. februar 1897. Lærte 1911—15 hos faderen, nu afdøde tømrermester H. Chr. Hansen, Egebjerg. Frekventerede vintrene 1914—16 dagkursus paa Teknisk Skole i Svendborg. Arbejdede som svend væsentligst hos tømrermester H. Jensen, Stenstrup, og hos tømrermester J. Mortensen, Ø. Skerninge. Etablerede sig i Egebjerg 1922, idet han overtog den af faderen i 1890 grundlagte forretning.


Grosserer Sophus Nielsen, Svendborg

| |

Møllergade 70, SvendborgMøllergade 70, SvendborgGrosserer Sophus Nielsens kolonial en gros forretning, Møllergade 70, Svendborg, var en af Svendborgs ældste købmandsgaarde, grundlagt 1767. I 1907 overtog  grosserer Sophus Nielsen, firmaet, der havde blandet købmandshandel og før i tiden landbrug samt et stort brændevinsbrænderi, i 1917 gik det over til kun at have en gros kolonial og kaffebrænderi. Firmaet havde filial i Rudkøbing og desuden agentur og lager i Ærøskøbing samt pladsagentur i Marstal.

 


Ryslinge Højskole ca 1950

| | | | | | | | | | |

Ryslinge Højskole ca 1950Ryslinge Højskole ca 1950 Fotoalbum Ryslinge Højskole ca 1950Fotoalbum Ryslinge Højskole ca 1950 Forstander G. Damgaard NielsenForstander G. Damgaard NielsenFra John Quist har vi modtaget et gammelt album, angiveligt stammende fra Ryslinge Højskole i forstander G. Damgaard Nielsens tid. En mulig datering kunne være sommeren 1951, eftersom forstanderparret blev gift 3.


Minna Sønders erindringer: Til mine børnebørn

| | | | | | | |

Til mine børnebørnTil mine børnebørnIndledning (skrevet i september 2004 og sidste afsnit tilføjet febr. 2009) 

Den som herrens åsyn hviler på
ser det store i det små

Jeg synes, at dette lille gruk af Piet Hein meget godt beskriver mine forældres nøjsomme og enkle måde at leve på.


Svendborg Handelsstandsforening 1878-1928

| | | | | | | |

Formænd Svendborg HandelsforeningFormænd Svendborg HandelsforeningSvendborg Handelsstandsforening kan den 17.oktober 1928 fejre sit 50 års jubilæum, idet købmændene i året 1878 den 17. oktober, stiftede en handelsforening med det formål for øje at den samlede stand gennem en sådan forening ansås for bedre at kunne varetage og virke for standens interesser i fællesskab, end dette var muligt for den enkelte købmand at gøre, og det følgende skulle da give et billede, dels af at dette formål er lykkedes, dels fortælle lidt om de siden oprettelsen forløbne år.


En kort beretning om “dengang der var jernmænd i træskibe” (undskyld kaptajn Jensen)

| | | |

Skonnerten "Anø"Skonnerten "Anø" Af Carl Østergaard

Ok, nu skal I høre. Jeg var 19 år, havde netop afsluttet et togt med skoleskibet “Danmark”, 10 måneder med besøg i bl.a. Syd Afrika og på øen Sct. Helena. Det var i 1948/49, såmænd.

Kort tid efter hjemkomsten mønstrede jeg skonnerten “Anø” af København som letmatros, maskinpasser og sgu også kok. Skipperen hed Boserup, der var styrmand og 4 drenge og gud hjælper mig om ikke der også var 2 passagerer.


"Bio" - Svendborg

| | | |

Svendborg "Bio"Svendborg "Bio"Bio, Svendborg blev i 1909 købt af Søren Christian Sørensen. Biografen havde da til huse i lejet lokale i Sangforeningens ejendom, men i 1915 købte Søren Christian Sørensen konsul Ribers gamle købmandshandel, som han derefter nedrev og i stedet opførte en ny teaterbygning.

I 1922 blev der foretaget en større udvidelse, så "BIO" nu kunne rumme 550 mennesker og var fuldt moderne og tidssvarende indrettet. I 1930 blev der installeret Philips toneanlæg og i 1936 de mest moderne "tonemaskiner".


Udgiv indhold