1900 tallet

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Svendborg Assistens-kirkegård

| | |

Jensigne Marie Busch (1852-1934) - ung pige hos digteren H.C. AndersenJensigne Marie Busch (1852-1934) - ung pige hos digteren H.C. AndersenSvendborg Assistens-kirkegård

M.J. Albjerg (18..-1962)

Anonym

Anonym

Anonym

Anonym

Anonym

Anonym

Anonym ....dolf (Norge 1856-1930)

Anonym

Anonym  ... Andersen

Anonym

Anonym


Ejendomsregister for Skarø

| | | |

Skarø 1821Skarø 1821 Skarø 1821Skarø 1821  Skarø havnenSkarø havnen Skarø - foderstoffenSkarø - foderstoffen Skarø - lystbådehavnSkarø - lystbådehavn Skarø BrovejSkarø Brovej


Landsbyens rytme

| | | | | | | | | | | | |

 Årets ringÅrets ringSvensk kalender 1469Svensk kalender 1469Af Jens Pilegaard, Hillerslev

For dem, der var født og opvokset i landsbyen og levede deres tid der, formede tilværelsen sig fra det ene år til det andet på en ganske bestemt måde. Hver årstid havde sit arbejde, der skulle udføres, både i marken og i gården. Når tiden kom, vidste man hvad man skulle foretage sig.

 

 

 

Bonden graver jorden 1513Bonden graver jorden 1513 Bonden sår sit korn 1513Bonden sår sit korn 1513 Bonden hegner sine marker 1513Bonden hegner sine marker 1513 Landmanden pløjer sine marker 1993Landmanden pløjer sine marker 1993


Badebreve fra Baaring

|

Omslag tegnet af Anton HansenOmslag tegnet af Anton HansenPeter Storm, Middelfart

På en af mine antikvariske jagter fandt jeg:  Thorkil Barfod: Bobler. En Digt-Cyklus. Henrik Koppels Forlag 1920. Det allerbedste er dog undertitlen: Badebreve fra Baaring.

Det er lyriske-humoristiske digte om en ung mand på badeferie i Båringvig. Han er alene og nyder idyllen, indtil den slås i stykker af en småborgerlig familie med en cigarrygende far og en emsig mor samt deres to døtre. Den ældste kedelig og faretruende gifteklar. Den yngste en vildkat med grønne øjne.


Vends Herred

| | | | | | | |

Vends Herreds segl, som det kendes fra 1648Vends Herreds segl, som det kendes fra 1648Peter Storm, Middelfart 

Den ny Middelfart kommune er sjovt nok næsten identisk med det gamle herred. Man kunne have valgt herredets navn som betegnelse for den ny kommune i så fald Vends kommune. Det ville dog have vendt op og ned på for meget. Det er et navn, der for mange er gået i glemmebogen.


Oure Skole 1740-1957

| | | | | |

Parti fra OureParti fra Oure Parti fra OureParti fra Oure Oure Skole fra 1740Oure Skole fra 1740 Degneboligen i Oure 1819-93Degneboligen i Oure 1819-93


Takstræet ved Juulskov

|

Juulskov ved indkørselenJuulskov ved indkørselen Ved H. Unkerskov.

Der er fortalt en deel om dette træ. Der har engang været en ejer af gaarden, som for at faa penge havde solgt sig til Hr. Belsebub, naar en tid var gaaet, skulde han afsted. (Der siges, at det var Bagger, det troer jeg ikke, thi han var en meget god og troende herre, men derimod en anden, som de kaldte den gale general.)

 

 


Krohold - brændevinsbrændning - Sallinge Kro

| | | | | | | | |

Stud. theol. Jens Pilegaard i sit studerekammerStud. theol. Jens Pilegaard i sit studerekammer Jens Pilegaards manuskript "Hillerslev sogn"Jens Pilegaards manuskript "Hillerslev sogn"I den ældre middelalder fandtes der ingen kroer, men gejstlige og klostre var forpligtet til at modtage rejsende som gæster. Det førte efterhånden til store misbrug, og Erik Klipping forbød da 1282 at gæste nogen uskikkelig. 1283 udstedte han en forordning, der påbød oprettelse af kroer, hvor de rejsende mod betaling kunne få herberge, og forbød at søge ind hos andre, det være sig gejstlig eller verdslig.


Svendborg Sparekasse 1852-1952

| | | | | | | | | | | |

Sparekassen for Svedborg og OmegnSparekassen for Svedborg og Omegn Svendborg omkring 1850Svendborg omkring 1850Det var i tranlampernes, byportenes og laugsvæsenets tid, at arbejdet med oprettelsen af en sparekasse for Svendborg og omegn blev taget op. Men man stod overfor et tidehverv, hvor gamle skranker med aarhundreders tradition bag sig stod for fald, og hvor nye retningslinier i samfundslivet var ved at tage form.


Fra tømrermester Marius Hansens fotoarkiv

| | | | | | | | |

Tømrer mester Knud Marius Hansen, Egebjerg HedeTømrer mester Knud Marius Hansen, Egebjerg Hede Marius Tømrers gamle værksted på Egebjerg HedeMarius Tømrers gamle værksted på Egebjerg HedeKnud Marius Hansen, tømrermester, Egebjerg pr Stenstrup. Født i Egebjerg den 8. februar 1897. Lærte 1911—15 hos faderen, nu afdøde tømrermester H. Chr. Hansen, Egebjerg. Frekventerede vintrene 1914—16 dagkursus paa Teknisk Skole i Svendborg. Arbejdede som svend væsentligst hos tømrermester H. Jensen, Stenstrup, og hos tømrermester J. Mortensen, Ø. Skerninge. Etablerede sig i Egebjerg 1922, idet han overtog den af faderen i 1890 grundlagte forretning.


Udgiv indhold