1900 tallet

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Minna Sønders erindringer: Til mine børnebørn

| | | | | | | |

Til mine børnebørnTil mine børnebørnIndledning (skrevet i september 2004 og sidste afsnit tilføjet febr. 2009) 

Den som herrens åsyn hviler på
ser det store i det små

Jeg synes, at dette lille gruk af Piet Hein meget godt beskriver mine forældres nøjsomme og enkle måde at leve på.


Svendborg Handelsstandsforening 1878-1928

| | | | | | | |

Formænd Svendborg HandelsforeningFormænd Svendborg HandelsforeningSvendborg Handelsstandsforening kan den 17.oktober 1928 fejre sit 50 års jubilæum, idet købmændene i året 1878 den 17. oktober, stiftede en handelsforening med det formål for øje at den samlede stand gennem en sådan forening ansås for bedre at kunne varetage og virke for standens interesser i fællesskab, end dette var muligt for den enkelte købmand at gøre, og det følgende skulle da give et billede, dels af at dette formål er lykkedes, dels fortælle lidt om de siden oprettelsen forløbne år.


En kort beretning om “dengang der var jernmænd i træskibe” (undskyld kaptajn Jensen)

| | | |

Skonnerten "Anø"Skonnerten "Anø" Af Carl Østergaard

Ok, nu skal I høre. Jeg var 19 år, havde netop afsluttet et togt med skoleskibet “Danmark”, 10 måneder med besøg i bl.a. Syd Afrika og på øen Sct. Helena. Det var i 1948/49, såmænd.

Kort tid efter hjemkomsten mønstrede jeg skonnerten “Anø” af København som letmatros, maskinpasser og sgu også kok. Skipperen hed Boserup, der var styrmand og 4 drenge og gud hjælper mig om ikke der også var 2 passagerer.


"Bio" - Svendborg

| | | |

Svendborg "Bio"Svendborg "Bio"Bio, Svendborg blev i 1909 købt af Søren Christian Sørensen. Biografen havde da til huse i lejet lokale i Sangforeningens ejendom, men i 1915 købte Søren Christian Sørensen konsul Ribers gamle købmandshandel, som han derefter nedrev og i stedet opførte en ny teaterbygning.

I 1922 blev der foretaget en større udvidelse, så "BIO" nu kunne rumme 550 mennesker og var fuldt moderne og tidssvarende indrettet. I 1930 blev der installeret Philips toneanlæg og i 1936 de mest moderne "tonemaskiner".


Smeden i Egebjerg by

| | | | | |

"Kinne" og Laurits Jørgensen (1995)"Kinne" og Laurits Jørgensen (1995)Den 8. februar 2009 faldt en af de gamle ege i Egebjerg. Byens gamle smed Laurits Jørgensen, tæt ved de 90, segnede efter et langt liv i den gamle slægtssmedje i Egebjerg by, som hans oldefar Jørgen Larsen fæstede af baronen på Hvidkilde 4. oktober 1840 og ifølge en kontrakt købte til selveje 25. september 1856.


Læger i Svendborg i ældre tid

| | | | | | |

Lægebog (1724) tilhørende J. Murer, Odense - måske identisk med J.N. Mürer, stadskirurg i Svendborg 1773-1824Lægebog (1724) tilhørende J. Murer, Odense - måske identisk med J.N. Mürer, stadskirurg i Svendborg 1773-1824Af museumsleder Johs. Olsen [Svendborg Avis 18.8. 1928]

Da alle lægerne boede i Odense

Omkring og endda et stykke tid efter 1700 var forholdene stadig ret løse med hensyn til læger på Fyn, de boede alle i Odense, og stiftamtmanden her, Pritzboer, peger ofte i sine indberetninger og ansøgninger til regeringen på det uheldige heri; dengang truede store epidemier fra det sydlige udland Fyn. Han henviste gentagende til lægemanglen, idet han anførte, at de i Odense boende få læger umulig kunne overkomme den hele ø.


Poul Thinggaard i Svendborg

| | | | |

Gerritsgade 28 i SvendborgGerritsgade 28 i SvendborgFirmaet Poul Thinggaard, Jern= & Stålforretning begyndte i Gerritsgade 28, hvor købmand Grønvald i begyndelsen af det 19. årh. grundlagde en blandet købmandsforretning, hvortil der var knyttet brændevinsbrænderi og maltgøreri, helt frem til 1860'erne, da de blev nedlagt.

Købmand Grønvald afstod sin forretning til købmand Jørgen Fog, der atter afstod den til købmand Poul Wiggers, som drev en betydelig forretning af jern og stål samt kolonial, korn og foderstoffer.


Med "Eneret af Jagtorganisationerne"

| | | | | |

Nicolai Fromm i EgebjergNicolai Fromm i Egebjerg


Verdenskrigen 1940-45

| | | | |

Ti stille med hvad du ikke vedTi stille med hvad du ikke ved Birthe Dinesen med forældrene ved Ringsted sygehusBirthe Dinesen med forældrene ved Ringsted sygehusFar var sygehuslæge i Ringsted. Far, mor og jeg boede over på sygehuset i en lille lejlighed.

I Ringsted var der kaserne for tyske soldater, så de "grønne" var overalt i bybilledet. Soldaterne fik deres navn, fordi de bar grønne uniformer. De marcherede syngende rundt i gaderne, og omtalte danskerne som 'Die dumme Dänen'. Normalt ignorerede folk dem totalt, så mor var rædselslagen, når jeg pænt nejede, hver gang vi mødte en soldat på gaden. Jeg var lidt bange for dem og ville være på den sikre side.


Udgiv indhold