1800 tallet

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Nicoline Hirsch, f. Meyer og hendes børn Hartvig og Mathilde - alle af Svendborg

| | | |

Købmand David MeyerKøbmand David Meyer Nicoline Hirsch's hånd skrevne brev til stift amtmand GüldencroneNicoline Hirsch's hånd skrevne brev til stift amtmand Güldencrone [img_assist|nid=28152|title=Mathilde Bertier, f.


Svinø ved Gamborg

| | | | | | | |

Kort udført af landmåler R. Rasmussen 1813Kort udført af landmåler R. Rasmussen 1813Peter Storm, Middelfart

 

Vi finder denne lille ø på godt 150 tønder land inde i Gamborg fjord ret syd for landsbyen Gamborg. Navnet kendes helt tilbage fra 1300-tallet. Sandsynligheden taler for, at den har sit navn efter marsvin, selv om bønderne i gammel tid havde deres svin gående frit omkring.


Engang jagede man marsvin i Middelfart

| | | | | |

Marsvin på stranden ved Teglgaard i Middelfart 1887.Marsvin på stranden ved Teglgaard i Middelfart 1887.Af Peter Storm

Middelfart og omegn er historisk set især kendt for to ting: humle og marsvin. Egnen har engang været berømmet som den bedste humleegn i hele landet. Og desuden kendt for at være det eneste sted, hvor man har jaget marsvin. Lad nu humlen ligge til en anden god gang. Vi skal ud på vandet – nærmere betegnet de snævre farvande i Lillebælt for at følge den berømmelige marsvinsjagt.


Marsvinslauget i Middelfart

| | | | | | | |

Marsvinsjægere ved Teglgård med øresvin og marsvin 1870Marsvinsjægere ved Teglgård med øresvin og marsvin 1870Af Peter Storm


Tag med din oldefar på Ungskue

| | | | |

Flægen

| | |

Flæglilje eller Gul IrisFlæglilje eller Gul IrisPeter Storm, Middelfart

Hvor Hybæk munder ud i Tybrind Vig vider et stor engområde sig ud. Kommer man fra Tybrind og standser op lige der, hvor grusvejen går vestud forbi Liljedal og Grevindeskoven mod stranden, har man en vidunderlig udsigt fra bakkens top ned mod Eskør Dæmning i bunden. Mod øst ser man ind over et frodigt område med tagrør i retning af Hybæk Mølle, der dog forbliver gemt i skoven.


En Helteflok mod Britten stod

| | | | | |

Fra en af skuespiller H.C. Knudsens velgørenheds koncerterFra en af skuespiller H.C. Knudsens velgørenheds koncerterPeter Storm, Middelfart

Slaget på rheden den 2. april 1801 var et nederlag. Mange familier mistede fædre og sønner. Dette gjaldt også for familier i Middelfart. Dagen før slaget indfandt syv mænd fra Middelfart sig i flådekvarteret på Gammelholm. De beordredes til at gøre tjeneste på skydeprammen “Nyborg”. Tre af dem faldt.


Fynbomaler på Liljedal

| | | |

LiljedalLiljedalPeter Storm, Middelfart

For godt hundrede år siden – den 12. Oktober 1909 – sendte fynbomaleren Peter Hansen et brev til en kollega. Det interessante for os er, at det blev sendt fra Wedellsborgs lægebolig Liljedal en halv kilometer syd for Tybrind. Peter Hansen var her på besøg hos sin barndomsven, godslæge Georg Neukirch, der var blevet ansat to år tidligere.


Danmarks humleegn

| | | | | |

Tavle fra "Bilder ur Nordens Flora". 1905Tavle fra "Bilder ur Nordens Flora". 1905Peter Storm, Middelfart

Vestfyn var landets store humleegn med lune og læ til de højtkravlende planter. Her var god humle. Selv det mindste husmandssted havde humle i haven. Der blev avlet til mere end eget brug – ja til det ganske land. Det lønnede sig og gjorde egnen med sin højtpriste frodighed endnu rigere.


Udgiv indhold