1800 tallet

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Tag med din oldefar på Ungskue

| | | | |

Flægen

| | |

Flæglilje eller Gul IrisFlæglilje eller Gul IrisPeter Storm, Middelfart

Hvor Hybæk munder ud i Tybrind Vig vider et stor engområde sig ud. Kommer man fra Tybrind og standser op lige der, hvor grusvejen går vestud forbi Liljedal og Grevindeskoven mod stranden, har man en vidunderlig udsigt fra bakkens top ned mod Eskør Dæmning i bunden. Mod øst ser man ind over et frodigt område med tagrør i retning af Hybæk Mølle, der dog forbliver gemt i skoven.


En Helteflok mod Britten stod

| | | | | |

Fra en af skuespiller H.C. Knudsens velgørenheds koncerterFra en af skuespiller H.C. Knudsens velgørenheds koncerterPeter Storm, Middelfart

Slaget på rheden den 2. april 1801 var et nederlag. Mange familier mistede fædre og sønner. Dette gjaldt også for familier i Middelfart. Dagen før slaget indfandt syv mænd fra Middelfart sig i flådekvarteret på Gammelholm. De beordredes til at gøre tjeneste på skydeprammen “Nyborg”. Tre af dem faldt.


Fynbomaler på Liljedal

| | | |

LiljedalLiljedalPeter Storm, Middelfart

For godt hundrede år siden – den 12. Oktober 1909 – sendte fynbomaleren Peter Hansen et brev til en kollega. Det interessante for os er, at det blev sendt fra Wedellsborgs lægebolig Liljedal en halv kilometer syd for Tybrind. Peter Hansen var her på besøg hos sin barndomsven, godslæge Georg Neukirch, der var blevet ansat to år tidligere.


Danmarks humleegn

| | | | | |

Tavle fra "Bilder ur Nordens Flora". 1905Tavle fra "Bilder ur Nordens Flora". 1905Peter Storm, Middelfart

Vestfyn var landets store humleegn med lune og læ til de højtkravlende planter. Her var god humle. Selv det mindste husmandssted havde humle i haven. Der blev avlet til mere end eget brug – ja til det ganske land. Det lønnede sig og gjorde egnen med sin højtpriste frodighed endnu rigere.


Ål på Fønsskov

| | | | | | |

Fiskerhuset på Fønsskov OddeFiskerhuset på Fønsskov OddePeter Storm, Middelfart

På det yderste af Fønsskov ligger et ensomtliggende gult fiskerhus tæt på stranden. Herfra driver Korfitz Hansen fortsat fiskeri, sådan som det i århundreder har været kendt på disse kanter. Ikke langt fra huset finder vi 1682 ”Aallegaardtz Krogen” og på matrikelkortet fra 1810 finder vi samme ”Aalegaards Krog” direkte ned til stranden, hvor der i dag ligger et tidligere fiskerhus. Lidt sydvest for Ellegård finder vi også en ”Aalegaards Mark”.


Brandsø

| | | | | | | | |

BrandsøBrandsøPeter Storm, Middelfart
I kommunen ligger midt ude i Lillebælt en lille ø ved navn Brandsø. I kong Valdemars jordebog 1231 kaldes den ‘Øbranzø’ med ø I begge ender. Navneforskere mener, at der gemmer sig et gammelt mandsnavn: Øbrand og at det så er hans ø.


Vadmel i stampemøllen

| | | |

Hybæk MølleHybæk MøllePeter Storm, Middelfart

Der fandtes skam vind- og vandmøller i gamle dage. Men ved vi, at nogle af dem kunne kværne og andre kunne stampe? Jeg læste i en amtsbekrivelse fra 1843 denne for et nutidsmenneske udfordrende sætning:

Af stampemøller på landet kan nævnes Hybæks og Hyginds møller ved Wedellsborg, der årligt stamper omtrent 7 á 8000 alen vadmel for bonden.


Kællingbjerg

| | |

Wedellsborg ting- og arresthusWedellsborg ting- og arresthusPeter Storm, Middelfart

Er det et godt sted for et Sankt Hans bål? Nej bestemt ikke, da det er en herlig høj bevokset med store gamle træer. Navnet har nok heller ikke så meget med kællinger at gøre. Det kan snarere være kæltringer, der her gemmer sig. Kæltring er gammelfrisisk og betyder landstryger. Hos os har det fået betydningen slyngel.


Tre slægtled på Egebjerg Mølle gennem 100 år

| | | | | | |

Egebjerg MølleEgebjerg Mølle  Egebjerg Mølle 2014Egebjerg Mølle 2014Egebjerg MølleEgebjerg MølleAf Torben Ploug Andersen

Offentliggøres efter aftale med familien

Udsigten fra Egebjerg Bakker 1863, ved Peder R. Møller.


Udgiv indhold