Middelalder (år 500-1500)

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Skånemarkedet

| | | | |

Af museumsleder Johs. Olsen 


Guldsmedenes lav i Svendborg

| | | | |

Skrå for Sct. Hansgildet i SvendborgSkrå for Sct. Hansgildet i SvendborgPå Rigsarkivet opbevares den gamle skrå (vedtægt) til guldsmedenes, remmesnidernes og sværdfegernes gilde i Svendborg. På omslaget har en arkivar med blyant dateret skråen til ca 1500. Senest har Lars Bisgaard skrevet herom: "Nyrup har foreslået ca. 1450 ..... Den mest sikre oplysning til datering er et gavebrev til gildets alter 1481 , så gildet må være ældre end dette år. .... Nyrups datering virker på den baggrund rimelig, men man skal blot være opmærksom på det omtrentlige i dateringen.


Svendborg Badstue

| | |

Kort over Svendborg 1819Kort over Svendborg 1819 Senmiddelalderlig badstue ruin fra NæstvedSenmiddelalderlig badstue ruin fra Næstved Borgmester Mogens Tuesens badstue fra ca 1484 (Næstved)Borgmester Mogens Tuesens badstue fra ca 1484 (Næstved)I middelalderen var både offentlige og private badstuer ret så almindelige. Af hensyn til brandfaren byggedes de af sten og placeredes gerne i nærheden af å, sø eller voldgrav for afløbets skyld. Badet var dampbad, fremkaldt ved at slå vand på ophedede sten. Birkeris benyttedes til piskning, og som afslutning brugtes en kold afskylning, evt. rulning i sne.


Et middelalderligt nodehæfte fra 1413

| | |

 1413 - blad af antifonale1413 - blad af antifonalePergament fra 12 el. 13. årh. anvendt som omslagPergament fra 12 el. 13. årh. anvendt som omslagIfølge museumsleder Johs. Olsen i en kort artikel fra 24.11. 1923 [Fra Olsens udklipssamling på LAO] skal der på Landsarkivet i Odense opbevares et gammelt håndskrift på pergament, skrevet i år 1413.  
"Det er skrevet af en gejstlig person, muligvis en munk, i Svendborg i nævnte år og det var anvendt som omslag til en bog, hvorved der beklageligvis er klippet noget af kanterne".


Da Svendborg stod i livlig handelsforbindelse med Hansestæderne

| | | | | |

Museums inspektør Johannes OlsenMuseums inspektør Johannes OlsenI 1919 skrev museumsinspektør Johs. Olsen sin Svendborg bys historie. I årene herefter fik han flere henvendelser med supplerende oplysninger til sin byhistorie. I 1926 publicerede han således i Svendborg Avis en artikel: Da Svendborg stod i livlig Handelsforbindelse med Hansastæderne". Heri medtager Johs. Olsen en række informationer, han siden 1919 havde fået bl.a. fra "Rådstuearkivet" i Lybæk.


Egeskov godsarkiv

| | | | | | |

EgeskovEgeskov SkovsboSkovsboRegistratur over dokumenter på pergament og papir, som i 1975 opbevaredes på Egeskov gods.

Egeskov godsarkivEgeskov godsarkiv Egeskov godsarkiv (2)Egeskov godsarkiv (2) Egeskov godsarkiv (3)Egeskov godsarkiv (3) Egeskov godsarkiv (4)Egeskov godsarkiv (4)


Forsøg til en Beskrivelse over Svendborg Kjøbstad (1823)

| | | | | | | | | | | | | | | | |

Kort over Svendborg købstad 1819Kort over Svendborg købstad 1819Begtrup 1823 -Begtrup 1823 - Begtrup 1823 -Begtrup 1823 - Begtrup 1823 - ForerindringBegtrup 1823 - Forerindring Begtrup 1823 - Forerindring (2)Begtrup 1823 - Forerindring (2) Begtrup 1823 - Forerindring (3)Begtrup 1823 - Forerindring (3)


Eskelund i Gislev

| | | | | | |

Eskelund v. optegnelser af N.Rasmussen Søkilde (LAO)Eskelund v. optegnelser af N.Rasmussen Søkilde (LAO) Eskelund v. optegnelser af N.Rasmussen Søkilde (LAO) (2)Eskelund v. optegnelser af N.Rasmussen Søkilde (LAO) (2) RavndrupRavndrupMads Bruns kongebrev på Eskelund 1521Mads Bruns kongebrev på Eskelund 1521Eskelund er en gl. målsgård, som havde forpligtelse til at levere fødevarer og stille portvagt til Nyborg slot. Den tilhørte 1370 Hans Gummesen, der d.å. fik kongebrev som målsmand. Om den 1446-47 til Eskelund nævnte væbner Jens Mikkelsen skal henføres hertil eller til et Eskelund i Båg herred eller Lunde herred er uvist. 1462 ejedes Eskelund af Klaus Bruun og hans moder Kirsten, 1510 af Niels Kotte, 1521 og 1534 af Mads Brun, 1564 af Jørgen Kotte (om denne og Niels Kotte ikke snarere skal henføres til Eskelund i Lunde herred, er dog et spørgsmål).


Skovsbogård

| | | | | | |

Skovsbogård i 1950erneSkovsbogård i 1950erne Tingsvidne ved Sunds herredsting 13.6. 1470 ang. gård i SvendborgTingsvidne ved Sunds herredsting 13.6. 1470 ang. gård i SvendborgSkovsbogård ifølge Vilhelm Lorentzen i daglig tale Bremerholm

Skovsbogård i Egense sogn er en gammel lavadelig hovedgård. Den nævnes helt tilbage i 1423, da den ejedes af Jep Herlufsen.

Ifølge Bebyggelsesnavne over Svendborg amt omtales gården jævnligt i ældre dokumenter 13.6. 1470, 9.2. 1491, 14.6. 1496, 25.6. 1497, og (?) 1498.


Udgiv indhold