Middelalder (år 500-1500)

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Langeland Landsting

| | |

Kirkeby kirkeKirkeby kirkePastor A. Crone tolker den gamle overlevering om, at der "i Kirkeby ældgamle Kirke (Sundsherred) skal ... have været holdt Landsting for de omliggende Egne og Øerne Taasinge og Langeland" (Atl. VI, 713) som en mulig forløber for Langeland Landsting. (Lavindsfar - Landsthing)


Landsdommere på Fyn før 1660

| | | | |

Efter pastor A. Crones optegnelser. Danmarks Adel. Litterære Samlinger LAO

Om Fynbo LandstingOm Fynbo Landsting Landsdommer Jakob FlebLandsdommer Jakob Fleb Landsdommer Otto SkinkelLandsdommer Otto Skinkel Landsdommer Jens Pedersen til LøgismoseLandsdommer Jens Pedersen til Løgismose Landsdommer Johan BrockenhuusLandsdommer Johan Brockenhuus Landsdommer Iver BryskeLandsdommer Iver Bryske


Mullerupgårds breve

| | | | | | |

Danske Adelige BrevkisterDanske Adelige Brevkister Mullerup godsMullerup gods

 

 

 

 

Se Traps beskrivelse af Mullerup


Et strejflys over livet i middelalderen 1423

| | | |

 Basse - fra Anne Eilersdatter Rønnows våbenbogBasse - fra Anne Eilersdatter Rønnows våbenbogNielstrup voldstedNielstrup voldsted ArmbrøstArmbrøstVilh. Lorenzen: "Forøvrigt er det oprindelige Nielstrup, den eneste herregård i Ollerup og Egense sogne, hvor der kastes et strejflys over livet, som det - overmåde brutalt - kunne forme sig i Middelalderens dage. Det var i Jep Basses ejertid. Han fik 21. april 1423, onsdag før St. Jørgens Dag, på Sunds herredsting et tingsvidne, der afslører, at han "i sin egen gård" havde dræbt en af sine svende og såret en anden, da denne med spændt armbrøst kom rendende imod ham.


Morgengavebrevet til Valdemar den Unges brud 1229

| | |

Morgengave brevet 1229Morgengave brevet 1229  Valdemar den Unge såvel som hans gemahlinde Eleonora ligger begravet i Sct. Bendts kirke i RingstedValdemar den Unge såvel som hans gemahlinde Eleonora ligger begravet i Sct. Bendts kirke i RingstedSvendborg omtales første gang i et dokument udstedt i Ribe den 25. juni 1229 i anledning af brylluppet mellem kong Valdemar II's søn, den unge udvalgte kong Valdemar og den portugisiske prinsesse Eleonora (Alienor).

I dokumentet stadfæster Valdemar II, at hans søn i medgift som morgengave har givet sin hustru den halve indtægt af det sydlige Fyn med borgene Svendborg, Wordborg og Faaborg samt hele Odense by.


Hertug Valdemars benådningsbrev til Svendborg 1287

| | | | |

Akt stykker  1841Akt stykker 1841 Akt stykker  1841 (2)Akt stykker 1841 (2)Museumsleder Johs. Olsen bringer i en artikel 10.4. 1926 i Sv. Avis en dansk gengivelse af hertug Valdemars benådningsbrev til Svendborg 1287. (I Aktstykker til Oplysning af Danmarks indre Forhold i ældre Tid (1841), hvori aktstykket er gengivet, er det dateret til 1280.)


Ridder Tyge Vind af Haldager

| | | | |

 Arild Huitfeldts Krønicke ( år 1314)Arild Huitfeldts Krønicke ( år 1314) Arild Huitfeldts Krønicke ( år 1314) (2)Arild Huitfeldts Krønicke ( år 1314) (2)Vind - fra Lisbet Bryskes våbenbogVind - fra Lisbet Bryskes våbenbogI Tved sogn har i middelalderen ligget en herregård Heldager (Haldagger), der 1314 blev inddraget under kronen fra hr. Tyge Vindsen, som havde forbrudt den ved utroskab mod kong Erik Mændved. (Trap Danmark,(1957)).

Senere blev Tyge Vind dog taget til nåde, og han optræder atter i 2 dokumenter, begge dateret maj 1337. Og eftersom de er forfattet på latin er de jo ikke umiddelbart tilgængelig for menigmand, men museumsleder Johs. Olsen har i en artikel i Sv. Avis den 10.4. 1926 bragt en oversættelse af de 2 dokumenter:

 

 

 


Dom over Hans Frost ved Vindinge herredsting, der dømtes som en ret forræder, til at stejles 1433

| | | | |

Basse - fra Anne Eilersdatter Rønnows våbenbogBasse - fra Anne Eilersdatter Rønnows våbenbog Dom o. Hans Frost 1433Dom o. Hans Frost 1433 Dom o. Hans Frost 1433 (2)Dom o. Hans Frost 1433 (2) Dom o. Hans Frost 1433 (3)Dom o. Hans Frost 1433 (3) Dom o. Hans Frost 1433 (4)Dom o. Hans Frost 1433 (4)

Kilde: Danske Magazin, 2 rk. 6, 1836, s. 266ff

Poul Enemark anfører i "Riget, magten og æren" (2001), s. 400, Steen Basse  1419 og 1423 som lensmand på Nyborg slot.


Den tidlige adel i Svendborg

| | | |

Rådstuevidne 23.10 1469Rådstuevidne 23.10 1469I årene fra 1469 til 1496 optræder jævnligt rådmand Niels Mogensen i Svendborg. Før sit ægteskab med en søster til Kjeld Hansen til Tidselholt i Vejstrup, Christine Hansdatter havde han købt et par gårde - henholdsvis i Øster og Vester Skerninge og lagt indtægten herfra til Vor Frue alter i Sankt Nicolai kirke i Svendborg.


Udgiv indhold