Middelalder (år 500-1500)

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Niels Pedersen af Klingstrup 1351

| |

Motiv fra Klingstrup i Skårup sognMotiv fra Klingstrup i Skårup sognKong Valdemar Atterdag holdt retterting i Odense den 14. juli 1351(*) ved hvilken lejlighed han skænkede jordegods til Sortebrødre kloster. Blandt brevvidnerne er Niels Pedersen af Klinstorp, som antages at være identisk med det nuværende Klingstrup i Skårup sogn. (Oplysningerne er hentet fra pastor A. Crones samlinger på LAO).


Da den "sorte død" rasede

| |

 Biskopper i Fyns Stift før reformationenBiskopper i Fyns Stift før reformationenBiskop Nicolaus 1340-62Biskop Nicolaus 1340-62Sognenavnene Kværndrup og Kirkeby forekommer ifølge Stednavneudvalget første gang den 29. september 1348, hvor ifølge Suhms Danmarkshistorie de 12 ældste præster på Fyn var samlet i Odense. Her underskrev de et vidnesbyrd om, at valget af biskop over Fyns Stift efter gl. skik tilfaldt Benediktinermunkene i St. Knuds kloster. Og blandt de 12 præster nævnes hr. Johannes i Kværndrup og hr. Peder i Kirkeby.


Vormarkgård

| |

Otto Strangesen til TangeOtto Strangesen til TangeI Vormark har ligget en hovedgård Vormarkgård. 1313 nævnes een Petrus Nicklessøn de Vurtemarck, som formodes at være denne. 1403 nævnes Peder Bild i Wordemard, men der er formodentlig tale om en fejldatering (1493, 1503?), da han både efter navnet og efter det pågældende dokuments indhold må antages at være identisk med nedennævnte Peder Bild. 1419 nævnes Peder Andersen i Vormark, 1470-91 Bild Pedersen (Bild, som formentlig fulgtes af sønnen Peder Bild).


Bymølleren i Svendborg

| | | | |

Bymøllen i SvendborgBymøllen i Svendborg Biskop Jens Andersen BeldenakBiskop Jens Andersen BeldenakSvendborgs ældste vandmølle var sikkert, den nu nedlagte bymølle. Det omtales allerede i 1503 i en dom af biskop Jens Andersen Beldenak m.fl. "at samme mølle stod på Jep Kortsens egen grund som den tid boede udi Hans Pedersens gård". [Hans Pedersen var fæster af bymøllen 1546. RA Herredagsdombog 1545-49 Bl. 101a.]. Samme Jep Kortsen, som altså formentlig havde titel af møller omtales i et rådstuevidne fra 1499.


Absolon Krugelund af Tved

| |

Absalon Krugelund af TvedAbsalon Krugelund af TvedI Traps sognebeskrivelse af Tved sogn i Sunds herred, har man overset en forlængst forsvunden hovedgård i sognet. Allerede museumsleder Johs. Olsen var i 1920erne opmærksom på, at der i et dokument fra 1394 omtales en væbner Absolon Krugelund af Tved. Senest har Erland Porsmose påpeget forholdet i bl.a. Den regulerede landsby (1981). 


Dronning Margrethe I's åbne brev til Fyns indbyggere om at hylde kong Erik (1396)

| | |

Dronning Margrethe IDronning Margrethe I Nyborg SlotNyborg Slot Den middelalderlige riddersal, som dronning Margrete I etablerede ca 1400Den middelalderlige riddersal, som dronning Margrete I etablerede ca 1400

Læs om landsdommer Jens Pedersen, Løgismose i Panter-slægten på Sydfyn


Panter-slægten på Sydfyn

| | | |

Drost Laurids Jonsens seglDrost Laurids Jonsens seglI 1419 den 23. februar testamenterede, Grethe Brokdorp, enke efter landsdommer Jens Pedersen til Løgismose, en stor del af sit gods til Sortebrødrekloster i Odense "for sin mands og andre slægtninges sjæle". Testamentet blev bevidnet af hendes sønner, "Lars og Peder Jensen" (Panter), hendes fader, Henrik Brokdorp, hendes moder, Inger, Henrik Barsebeck og fru Cecilie. Ydermere står der: "velfortjente af samme munke var også væbnerne Tyge Tausen, hans broder, Kjeld Tausen og Borckard Limbek, som stiftede årtider". [Efter pastor A. Crones oversættelse efter S.R.D. I, 323] -


Nyborg Slot

| | | | | |

20. juni 2020. Vedhæftet Finansudvalgets godkendelse af Aktstykke 212 om restaurering og nybyggeri af Nyborg slot

 

Nyborg SlotNyborg Slot 

Vindinge - Rosilde - vejkort 1795Vindinge - Rosilde - vejkort 1795Nyborg - 1795Nyborg - 1795Nyborg Slot bærer sit navn imodsætning til en anden og ældre borg, der efter traditionen skal have ligget på en naturlig banke, Gammelborg, ved Vindinge Å i Vindinge sogn…


Gultvedholm - "formentlig en middelalderlig væbnergård"

| | | | |

 Gultved by 1786Gultved by 1786Gultved by - udskiftet 1786Gultved by - udskiftet 1786I en synsforretning i Sunds Herreds tingbog 4.september 1663, folio 32ff. (LAO) hedder det om Gultved by i Kværndrup sogn:

1. Holmen helgård hvoraf Knud Hansen bruger den halve og den anden halve er øde
2. Christen Knudsen halvgård øde
3. Staffens gård halvgård øde
4. Hans Lauritsen helgård øde
5. Knud? gård øde
Disse er alle tjenere til Krumstrup
6. Manuel Smed et bol er vel Peder Brockenhuuses tjenere til Nordskov (skøde 1650, tilhørte tidligere Henrik Lange Rygård)


Rådmand Strange Mogensen og St. Gertrudsgildet i Svendborg

| | | | | | |

Søren Norby's håndskriftSøren Norby's håndskriftI 1529 skrev kong Frederik I: Johan Friis har berettet for os, at Oluf Pedersen har en anpart i gården Ovenskov [Anhof, Svindinge sogn] og er bortrømt med Søren Norby, "som er og har været vor og Rigets åbenbare Fjende og fører Avindsskjold mod os og sit fædrene Rige, og har derved forbrudt sit Jordegods".

 

 

 


Udgiv indhold