Middelalder (år 500-1500)

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Hvidkilde

| |

HvidkildeHvidkildeAf kong Hans' tegnelsesbog 1471-1512, s. 19, fremgår at på Fyn var der 3 herreder, "Skamby" (Skam), Sallinge og Sunds, som "icke ligge till Slott eller gorde.", underforstået kongelig ejendom. På det tidspunkt havde Rønnow til Hvidkilde såvel Sallinge som Sunds herreder i forlening.


Borgere i Svendborg i senmiddelalderen

| | | | |

Brev 1436 hvorved Bertel Henningsen afstår sin ejendom mod at få sit underholdBrev 1436 hvorved Bertel Henningsen afstår sin ejendom mod at få sit underholdI nedenstående dokumenter optræder navnene Tidemandsen og Basse - gad så vide om det er adelige, der er flyttet til Svendborg?  Det bestyrkes måske af følgende kongebrev fra Christoffer af Bayern  udgivet i 1444, hvoraf fremgår, at "Borgerne havde klaget over, at nogle Adelsmænd og Bønder havde Jorder og Gaarde i Svendborg, men hverken vilde bebygge Jorderne, bo i Byen eller udrede Afgifterne lige med Borgerne.


Hans Guldsmed i Svendborg

| | |

Rådmand Nis Hay's brev på en messe ved Guldsmedenes alter i Vor Frue kirke 9.11. 1481Rådmand Nis Hay's brev på en messe ved Guldsmedenes alter i Vor Frue kirke 9.11. 1481Af museumsleder Johs. Olsen [27.10. u.å.]

I året 1481 levede i Svendborg en mand ved navn Hans Guldsmed; han var som guldsmed også broder i de Svendborg guldsmedes, remsnideres og sværdfegeres gilde, og man kan af de gamle dokumenter se, at han levende har interesseret sig for gildet, især da for det i Vor Frue kirke af gilde opretholdte alter, St. Hans Alter, hvis rette navn var: "St. Johannes baptiste" Alter, altså Johannes den Døbers Alter.


En dag i St. Katharinas kloster i Svendborg

| | | | | | | |

 Kapitæler fra Gråbrødrekirken i Svendborg. 1300-årene.Kapitæler fra Gråbrødrekirken i Svendborg. 1300-årene.Blad af antifonale 1413 - muligvis skrevet af munk ved klosteret i SvendborgBlad af antifonale 1413 - muligvis skrevet af munk ved klosteret i SvendborgKlosteret i Svendborg 1492Klosteret i Svendborg 1492Af museumsleder Johs. Olsen [18.1. 1923]


Svendborg Torv

| | | | | | | | | |

 Vor Frue kirkeVor Frue kirkeSvendborg TorvSvendborg TorvAf museumsleder Johs. Olsen (1922) 

Svendborg Torv har i tidernes løb skiftet udseende adskillige gange. Mange kan erindre, at da Vor Frue kirke i 1880erne restaureredes, anlagdes en kørevej op til kirken. Denne vej nedlagdes efter en årrække igen, og torvet udvidedes med den plads, vejen havde. Endvidere kan mange svendborgensere naturligvis også huske det gamle i 1829-30 byggede rådhus, som atter fjernedes i begyndelsen af 1880erne. Derved blev torvet udvidet med dettes areal, hvorved torvet fik sin nuværende udstrækning over mod brødrene Wiggers ejendom.


Tiendeøl eller tiende=skænk

| | | | |

Hesselager kirkeladeHesselager kirkelade 

Præsters ret til tiendePræsters ret til tiende

 Protestantisk kirkeordning 1536Protestantisk kirkeordning 1536Tinggildet, som helt op mod vor tid var en fast årlig sammenkomst i mange sydfynske landsbyer, har muligvis rødder tilbage i middelalderen. Tinggilde betyder oprindeligt tiendegilde. Og ser vi på Christian III.s ældste protestantiske kirkeordning fra 1536, så står der: "Og skulle bønderne i hvert sogn føre samme tiendekorn udi kærverne (negene) til kirkeladen, og der skal tiendet skiftes i trende (3) dele" .. "og skal bønderne gives samme dag et måltid mad og drikke, når de fremføre tienden".


Gravminder i Odense Sct. Hans Kirke

| | | | |

Odense Sct. Hans KlosterOdense Sct. Hans Kloster  Sct Hans kirke i OdenseSct Hans kirke i OdenseSankt Hans kirke, OdenseSankt Hans kirke, OdenseSct Hans kirke blev grundlagt i den nordligste del af middelalderbyen Odense. Dengang dækkede Odense kun arealet fra Odense Å i syd til Nørreport i nord for enden af den nuværende Nørregade, som kirkens kor støder direkte op til.


Begravelser i Odense Gråbrødre Kirke

| | | | |

Odense Gråbrødre kirkeOdense Gråbrødre kirke  Gråbrødre kloster i OdenseGråbrødre kloster i OdenseGråbrødre klosterGråbrødre klosterGråbrødre klosterGråbrødre klosterGråbrødre klosterGråbrødre klosterGråbrødre klosterGråbrødre kloster


Odense Sortebrødre Kloster

| | | |

Odense Sortebrødre KlosterOdense Sortebrødre Kloster


Udgiv indhold