Middelalder (år 500-1500)

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Næringslovgivningen

| | | | | | | | | |

Dansk kulturhistorisk opslagsværk
Ved næringslovgivningen forstås i bred forstand 1. Den lovgivning, der regulerer landets erhvervsliv, idet næringslovgivningen i snævrere forstand betegner 2. Den lovgivning, der retter sig mod den selvstændige erhvervsmæssige udøvelse af borgerlig næring, her især handel, håndværk, industri og beværtning, de såkaldte byerhverv.


Penge

| | | | | | | | |

Dansk kulturhistorisk opslagsværk


Dåben

| | | | | | | | |

Dansk kulturhistorisk opslagsværk
Ved dåben indlemmes et menneske teologisk set i Guds rige, verdsligt set i et kirkesamfund. Selv om voksendåb var det normale i missionstiden, havde allerede oldkirken anvendt barnedåb, som blev almindelig i de kristne lande.


Vider

| | | | | | | |

Dansk kulturhistorisk opslagsværk

 

Vider er lokale samlinger af regler vedrørende indretningen af en enkelt, undtagelsesvis flere landsbyers selvstyre og tilrettelæggelsen af den fælles landbrugsmæssige udnyttelse af det tilliggende areal.


Holstenhuus og Nakkebølle med tilliggende sogne og øer

| | | | | | |

Holstenhuus og Nakkebølle med tilligende sogne og øer. af N. Rasmussen Søkilde som udkom under åren 1875-1878. Bogen giver en meget ingående beskrivelse af byerne Diernæs, Åstrup, Vester Åby, samt øerne Avernakø, Bjønø og Lyø.
Der er ca 200 bilder som er opdelt i 11 (kapitler).


De kirkelige forhold i Svendborg på reformationstiden

| | |

Svendborg Gråbrødre klosterkirke (nedbrudt 1828)Svendborg Gråbrødre klosterkirke (nedbrudt 1828)Manuskript af pastor A. Crone, Herrested, 1818-1903. (Litterære saml., LAO)


Redskaber og maskiner til såning

| | | | | | | |

Efter Anton Christensen: Redskaber og Maskiner. Det danske Landbrugs Historie 1925-33 
 
  
 
Bayeux-tapetetBayeux-tapetetKalkmaleri 1200 Gotland sædemand med kurvKalkmaleri 1200 Gotland sædemand med kurvI agerbrugets første dage blev såningen udført med hånden, idet korn og frø i en bred vifte kastedes ud over jorden, hvorefter det nedfældedes med rive, harve, krog, plov el. lign., og i talrige mindre brug finder håndsåning endnu sted.

 

 

 

 

 


Vejstrup kirke

| | | | | | |

Beskrivelse fra Trap (1957), Svendborg amt, s. 858f.:

Vejstrup kirkeKirken, der ligger på en højning i byens vestlige del, fremtræder nu som en gotisk langhusbygning med et lille tårn og våbenhus mod syd. Ældst fra romansk tid, er skibets østlige del af rå marksten med tilhugne hjørnekvadre; ingen synlig sokkel. Begge oprindelige døre er tilmurede, men kan spores i murene.


Mullerup hovedgård

| | | | | | | | |

Beskrivelse fra Trap (1957), Svendborg amt, s. 870f.

Mullerup tilhørte i 1400tallet Claus Eriksen (Bjørn) (+tidligst 1512), som pantsatte den og Popholtgård m.v. til hr. Bjørn Johansen (Bjørn) og Bild Pedersen og derefter 1477 skødede den ("min sædegård Moldorp gard med teglladen og møllen") samt Popholtgård og mere gods til Palle Andersen (Ulfeldt) (+senest 1513), der også fra o. 1475 havde haft pant i den.


Udgiv indhold