Middelalder (år 500-1500)

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Sankt Jørgens Kirke

| |

Klokke fra 1424 el. 1427 af mester Cort med store relieffer af Skt. Jørgen og Maria med barnet (Uldall. 79-80).(Trap V, 1957; Fra Hans Nyholm. Registrant: Kirkeklokker i Danmark", Hikuin. 1996. Reg. nr. 2979, støbeår: 1424 Støber: Mester Cort. Tom.: 930 mm. En ny klokke støbt af Pierre Paccard i 1987 skænket af A.P. Møller.


Hesselager Kirke

| |

Den store klokke, m. afstøbning af pilgrimstegn, er 1490 el. 1496 støbt for abbed Christiern i Øm Kloster (Trap, 1957); Fra Hans Nyholm. Registrant: Kirkeklokker i Danmark", Hikuin. 1996. Reg. nr. 1069, støbeår: 1490 Støber: Johannes Petri. Tom.: 900 mm. Før 1561 i Øm Kloster. Den mindste klokke er støbt 1791 af Daniel Conrad Herbst


Brudager Kirke

| |

"Af kirkens 2 klokker er den mindre indskriftsløs, fra 1400t". (Trap, 1957).;  Fra Hans Nyholm. Registrant: Kirkeklokker i Danmark", Hikuin. 1996. Reg. nr. 275, støbeår: 14. årh. Støber: Magister Gherard. Tom.: 590 mm. Den større klokke støbt 1641 af Lauritz Jensen.


Langå kirke

| |

Mindre klokke fra 13. århundrede, "slank og indskriftsløs". Fra Hans Nyholm. Registrant: Kirkeklokker i Danmark", Hikuin. 1996. Reg. nr. 1882, støbeår: 13. årh. og -sted: anonym. Tom.: 720 mm. Den større klokke i Langå Kirke er omstøbt 1838.


Sydfynske middelalderklokker

| | | | |

Elmer Jespersen i Slovakiet 2004Elmer Jespersen i Slovakiet 2004Elmer Jespersen er Svendborg-dreng, og vi kan ovenikøbet i 2007 fejre 40 års jubilæum med vores fælles realskoleklasse, så det er en sand fornøjelse, at det nu er muligt at tilgængeliggøre dele af Elmer Jespersens meget omfattende og omhyggeligt registrerede fotomateriale fra en række fynske kirker.


Rødkilde Voldsted

| |

Voldsted og vandmøllen (opf. 1764) ved Rødkilde, Ulbølle sognVoldsted og vandmøllen (opf. 1764) ved Rødkilde, Ulbølle sogn Iflg. Trap V, skal der NV for det nuv. Rødkilde være fundet teglstensbrokker fra et sløjfet voldsted. Usikker placering.

Om samme skriver Erik Harding Lange (1855):"At en Hovedbygning fra Ukjendt Tid har ligget noget fra nærværende Byggested nordvest i Haven, sees klart af det der værende Voldsted hvor paa af og til har været funden Brokker af Muursteen og Tagsteen af en meget gammel Form. En rund Grund findes der som tyder til at et Taarn har staaet der paa." -


Ulovlige havne

| | | | |

Ballen 1806Ballen 180625. marts 1589 udgik kgl. åbent brev med gentagelse af forbudet fra 1470, 1480, 1518 og 1560 mod at bruge ulovlige havne på Fyn, bl.a. ved Skerningeå, Ullemose og Skovsbo. Der ind- og udskibedes korn, øksne, saltet kød, humle, stål, salt m.m. Trods alle foranstaltninger havde strandfogederne nok at gøre, og det var ikke sjældent, at lensmændene kunne opføre i deres regnskaber betydelige indkomster af "forbrudt gods, optaget på kgl. Maj.s strande i Sydfyn".


Herregården - voldsted sydøst for Langkildegården

| |

LangkildegårdLangkildegård  HerregårdenHerregården3-400 m. SØ.f. Langkildegård ligger det træbevoksede Voldsted "Herregården", som bestaar af en svagt hvælvet rund Banke (ca 30-35 m i Diam.) Tidl. skal der have været Spor af en Voldgrav og en Mølledam, ligesom der skal være fundet Levninger af Murværk. Ingen af Delene er nu synlige. Ved Dræningsarbejde paa Marken lige ved Voldstedet er man dog stødt paa store Sten i Jorden.


Vester Skjerninge - Ulbølle Sogne og Omegn

| | | | | | | |

Forfatter til sognehistorie, pastor L. Bøttiger og frueForfatter til sognehistorie, pastor L. Bøttiger og frue Pastor L.J. Bøttiger's grav i Vester SkerningePastor L.J. Bøttiger's grav i Vester Skerninge


Fra hjulplov til svingplov

| | | | | | | | |

Pløjescene i Hunderup i 1790ernePløjescene i Hunderup i 1790erneStudier af Hans Nørgaard, Egebjerg, februar 2004 (Nyt: Eskel Sørensens optegnelser i Ejby lokalarkiv og Frydendahls samlinger)

 

 

 

 

imageCJJimageCJJ

  Bayeux tapetet udført mellem 1066 og 1077Bayeux tapetet udført mellem 1066 og 1077Pløjescene fra Bayeux tapetet udført mellem 1066 og 1077 
 
 imageNROimageNROPløjescene ca 1180 

 

 

 


Udgiv indhold