Middelalder (år 500-1500)

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Den middelalderlige teglovn ved Øksnebjerg

| |

Middelalderlig teglovn ved ØksnebjergMiddelalderlig teglovn ved ØksnebjergI en bakke på Øksenbjerg ved Svendborg blev i 1800-tallet fundet rester af en nu tilintetgjort middelalderlig teglovn. "Murværket havde en længde af 24 favne og bredde af 15½ favne. Gulvet i de tre jævnsides løbende, hvælvede fyrkanaler var lidt forsænket og dannedes af sortbrændte teglsten, medens ovnen ellers var bygget af røde munkesten" (Trap IV udgave).


Korsjord

| |

Snubbekors imellem Roskilde og København

Korset ved KonradineslystKorset ved Konradineslyst(Danske Magazin 1. Rk. 1745-52. side 20ff)


Et mærkeligt tingsvidne på Fyns Landsting 1497

| | |

Kong HansDen 20. maj 1497 udstedte Fyns landsting et af bispen forlangt tingsvidne imod de beskyldninger der i Sverige påsagdes kong Hans; iblandt andre, at han således havde forarmet almuen, at bønderne af mangel på kreaturer selv med deres hustruer måtte drage harve og plov.  (Reg dipl. I, 574 nr. 5119)

Et mærkværdigt Tingsvidne, paa Fyens Landsting, imod de Beskyldninger, som i Sverrige paasagdes Kong Hans. 1497.
(Efter en Afskrift med endeel Lacuner, i Geh. Archiv.)


Fyns Vedtægt 1473

| | |

Kong Christian IKong Christian IFyns Vedtægt ved Holger Fr. Rørdam     Jeg har samlet mange fynske vedtægter på dette link https://fynhistorie.dis-danmark.dk/node/30337?fbclid=IwAR1C5ouh4_J9nHtYnprSRwhI6gXemv-sYrfVkVnreT6z0CIfHz1w2jt26rQ


En forsvunden middelalderklokke i Oure

| |

Oure kirkeOure kirke  Beretning om Oure kirke 1707Beretning om Oure kirke 1707Sankt Michael og Dragen (ca 1500) - Oure kirkeSankt Michael og Dragen (ca 1500) - Oure kirkeI 1738 fik Oure kirke en ny klokke, formentlig som afløser for den klokke fra 1462, der omtales i en indberetning dateret 7. januar 1707 af pastor J. Faber, Gislev. En del af klokkens indskrift lyder: "Hjælp Gud med Sankt Michael".


Bortkommen romansk gravsten fra Bregninge kirke (?)

| |

Bregninge kirkeBregninge kirke"Antiqviteter ved ieg ey nogle findes her, undtagen den steen udj Bregninge Kirke, som siunes at være udgraven rund om Kanten med runde Bogstaver som meesten er bortslidte og ulæselige. Steenen er slaget udi 3 Stykker. Dog kand sees midt paa dend at være udgravet et "Kirke Bæger", over for dette Bæger mod Væsten en særdeeles Figur som Skabning af en Haand med 3de Fingre, der over for igien en rund udgravet Kreds eller Huule.


Gravsten over sognepræst Benedict Jacob i Bregninge kirke

| |

Bregninge kirkeBregninge kirke Pastor P.J. Lucoppidan's tegning af Benedict Jacob's gravstenPastor P.J. Lucoppidan's tegning af Benedict Jacob's gravsten  Benedict Jacob's gravsten i Bregninge kirkeBenedict Jacob's gravsten i Bregninge kirkeI Bregninge kirke findes en gravsten over sognepræst Benedict Jacob, fremstillet i rød sandsten og indmuret i våbenhusets væg. Har tidligere været brugt som trappesten. Fra 1375.


Voldsteder i Bregninge sogn ifølge pastor P.J. Lucoppidan 1707

| |

Magister Peder Jensen Lucoppidan (1651-1717)Magister Peder Jensen Lucoppidan (1651-1717)Pastor P.J. Lucoppidan om voldsteder i Bregninge sogn 1707.

Dend gamle Herregaard Kestrup hafver ligget i Schoven, hvis Rudera og Grave, der omkring endnu seeis, hvilchen tilforn før Reformationen tilhørde de gamle Herre- Bisper, som endnu findis Breve saaledis daterede, Datum in Castro nostro Kestrup, Datum in Residentia nostra Kestrup.


Svend Sassersøn's gravsten i Bregninge kirke

| |

Bregninge kirkeBregninge kirke Pastor P.J. Lucoppidan's tegning (1707) af Svend Sassersøn's gravstenPastor P.J. Lucoppidan's tegning (1707) af Svend Sassersøn's gravsten Svend Sassersøn's gravsten i Bregninge kirkeSvend Sassersøn's gravsten i Bregninge kirkeI våbenhuset ved Bregninge kirke ligger en gravsten i form af en ligkiste fra ca 1150 med runeindskrift: "Sven Sassersøn ligger her under. Helge degn ristede mig, mester Bo gjorde mig".


Sankt Olufs kilde på Tåsinge

| | | | | |

Kimergård og Holstenskgården på Lundby markKimergård og Holstenskgården på Lundby mark Sankt Olufs kildeSankt Olufs kildeI Landet sogn, på Lundby mark, sydøst for byen har i middelalderen stået et Sct. Olufs kapel, og her fandtes Sct. Olufs kilde. Det er nu indfattet i en stensat dam, ca. 8-10 m nord fra kapellets ruiner, hvorfra det forsyner en nærliggende gård med vand. Kapellet nævnes nedbrudt 1634. (S. Svane: Danmarks Helligkilder, s. 135f.).

 

 

 

Landet kirkeLandet kirke Sankt Olufs kilde m. KimergårdSankt Olufs kilde m. Kimergård Sankt Olufs kildeSankt Olufs kilde Udsigt fra Sankt Olufs kildeUdsigt fra Sankt Olufs kilde


Udgiv indhold