Old- og vikingetid (indtil år 500)

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Kristen Kold

| | | |
Kristen Kold. [Den nordiske Folkehøjskole. Bidrag til dens historie af Ludvig Schrøder. Kbh. 1905.]


Bregninge Privatskole

| | |
Efter mundtlig oplysning af arkivleder Erik Hansen, Bellisvej, Vindeby.

"Friskolelæreren" som han kaldtes, lærer Ferdinand Madsen, født 15.4. 1840, Bregninge, Tåsinge, som søn af den lokale lærer, vendte i 1882/83 [fæstebrev udstedt 1883] tilbage til fødesognet fra en lærergerning i Jylland, og drev her frem til sin død 22.11. 1908 en privatskole.
En broder Jørgen Madsen drev Bregninge kro.


Privatskole i Rejstrup 1868

| |
[Kilde: Amtshistorien. Vinding herred, Avnslev og Bovense sogne.]

Blandt stifterne omtales gårdejer Lars Larsen, Rejstrup, som ofrede meget for denne skole - Den ophørte da der i 1881 oprettedes en kommunal skole i Rejstrup.


Skikke og Sæder paa Ærø - Om Klædedragten.

|
- J.R. Hübertz: Beskrivelse over Ærø. Et historisk, topographisk Forsøg. Kiøbenhavn. 1834
Om Klædedragten.

Det er ret mærkeligt, at der paa et saa lille Strøg, som det, Ærø indtager, kan herske saa stor Forskjel, ikke blot i Klædedragtens Snit; men ogsaa i dens Stof, at man næsten ved første Øiekast kan kiende Beboerne af enhver By. Dog den særegne Maade, hvorpaa enhver enkelt Byes Indvaanere fremtræde, røber sig, som forhen sagt, ikke ved Dragten alene.


Ulbølle sogn

| | | | | | | | | |

I Ulbølle sogn er følgende byer: Ulbølle (*1404 Ulbølle; udskiftet 1785) med kirke;m. skole; forsamlingshus; bystævne;  m. mølle; m. smedie (nu i Den fynske Landsby) maskin- og møllebyggeri opr. 1910-oph.(?) maskinværksted på Fjellebrosvej; Strandhuse (1682 Strand Husene; udskiftet 1838)


Vester Skerninge sogn

| | | | | | | | | | | | | |

Vester Skerninge sogn består af byerne: Vester Skerninge (1418 Schærninggæ, 1540 Vester Skierninge; udskiftet 1778-81 og 1801; m. kirke, præstegård (fra 1600t., rest. 1952)m. skole; ,højskole 1868-1882friskole (opr. 1875, udv. 1925; ny bygn. indviet 1957), sangforeningshus 1875-1887;forsamlingshus (opr. 1903)  apotek (opf. 1889, arkt., prof. A. Rosen) kro (opf.


Ollerup sogn

| | | | | | | | | | | | | | | | |

Ollerup sogn består af byerne: Ollerup (1372 Vldorp; udskiftet 1797) med kirke; præstegård; Stencero (opf. 1811); forsamlingshus; Ollerup brugsforening (opr. 1874, nu nedlagt, Østerbro brugsforening (opr. 1901); fri lærerskole (tidl. højskole), gymnastikhøjskole, håndværkerskole, nu musikefterskole; Bunkeren i Ollerup (Museum for 2.


Egense sogn

| | | | | | | | | |

I Egense sogn er byerne: Egense (*1374 Eknæs, 1469 Egens; udskiftet 1806); med kirke; Skovsbo (1423 Skousbo; udskiftet 1785).

Gårde: hovedgård Hvidkilde (*1374 Wydhekelde, 1400 Withekelde, 1462 Huidkeldhe); Lehnskov (*1412 Linndskoue) - Lehnshus, tidl. skovridergård; Dyrehavegård, skovriderbolig (opf. 1912)


Udgiv indhold