Old- og vikingetid (indtil år 500)

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Erik Harding Lange til Rødkilde 1829-1871

| | | | | | | |

Erik Harding LangeErik Harding Lange

Trædukken på Egeskov Slot

| | |

Dyrlæge P. Jensen, KværndrupDyrlæge P. Jensen, KværndrupDyrlæge Peder Jensen har i et af Evald Tang Kristensen's værker om Danske Sagn (1900)givet sin version af sagnet: 
 Trædukken på Egeskov SlotTrædukken på Egeskov SlotEgeskovEgeskovOppe på det øverste loft på Egeskov ligger der en lille figur af træ, udskåret som en mand. Om denne fortalte gamle Ras Kusk i Egeskov, at han i sin tid hver lille juleaften måtte bære rent halm op til den at ligge på. Grunden til, at dette skulle gøres, var den, at man derved forhindrede, at gården sank juleaften, hvad der var sagt om den, at den ville.


Vester Skjerninge - Ulbølle Sogne og Omegn

| | | | | | | |

Forfatter til sognehistorie, pastor L. Bøttiger og frueForfatter til sognehistorie, pastor L. Bøttiger og frue Pastor L.J. Bøttiger's grav i Vester SkerningePastor L.J. Bøttiger's grav i Vester Skerninge


Arkæologisk guide til Kirkeby sogn, Sunds herred, Fyns amt.

|

Samlet og endelig sammenskrevet 10. december 1974 af Hans Nørgaard, Egebjerg. 
 
 
Dongshøjrup ejerlav

I bakken Robshøj skal der ifølge Nationalmuseets sognebeskrivelse i sin tid ved grusgravning være gjort fund, uvist af hvad art [matr. nr. 2i]


Fra den gamle fællesskabs-landsby

| | | |

En af andelsbevægelsens forudsætninger.
Af August F. Schmidt. [Brugsforeningsbladet nr. 8, 1935, s. 582f.]  
 


36 år med Egebjerg Kommune 8. del. 1998-2001

|

Egebjerg 1998 – 2001
Med skolesag – teglværksspil – kulturnat – år 2000 – FilmFyn og ny borgmester

1998
Sæt Egebjerg på internettet

Arne Ebsen og borgmester Poul Weber var enige om, at man burde udnytte den moderne teknik.
Forslaget om at forbedre politikernes arbejdsforhold ved at lægge dagsordener og referater m.v. ud på internettet, kom fra Arne Ebsen. Og både han og borgmesteren havde set, hvordan man f.eks. i Ringe kommune havde udnyttet den nye tekniks muligheder i den forbindelse.


Historien om Ase-folkets vandring fra Ásaland via Garðaríki og Saxland til Ódinsey

|

Indholdsfortegnelse:

Læs hele historien her hvor vi kun har bragt den aktuelle indholdsfortegnelse på dette site.
På grund af det meget store materiale på dette site og Asernes Æt's særegenhed har vi besluttet foreløbig kun at bringe denne del foreløbig, og overlade læserne til materialet på http://verasir.dk

Om historieskriveren
Forord
Opbygning
Tidslinie og stammebegreb


Politikeren I.A. Hansen's barndom og ungdom i Rudkøbing

| | | | |

Folketingsmand I.A. Hansens barndom og ungdom i Rudkøbing 
Jens Andersen Hansen

"Mit Livs Historie og Gjerning" fra "Almuevennen" 1873. Ordret afskrift af tandlæge Kiilsgaard, Rudkøbing byhistoriske Arkiv.

Politikeren I.A. HansenPolitikeren I.A. Hansen  I.A. Hansen, Foto Rudkøbing byhistoriske Arkiv

1. Halvaar: Nr. 11. Side 165.


Den sorte dronning

| |

I en anden artikel fortalte jeg ud fra gårdmand fra Søndenbro Jørgen Rasmussens dagbog fra ”1.slesvigske krig” om ”slaget ved Fredericia” i juli 1849. I danskernes selvforståelse ændrede slaget krigens gang til deres fordel. Sandheden var jo, at det blev af langt større betydning, at stormagterne med Rusland i spidsen kort efter diplomatisk tvang Preussen og Østrig ud af krigen.


Udgiv indhold