Musik

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Dagligliv på Sterregården

| | | | | | |

Digteren Mads Hansen (1834-80) i HundstrupDigteren Mads Hansen (1834-80) i HundstrupBondedigteren Mads Hansens datter fortæller

Minder fra min Barndom
(Skreven til mine Børn og Børnebørn)

 af Tora Christensen, født Hansen.

 

Sterregården i Hundstrup sogn - Forf. Mads Hansens gårdSterregården i Hundstrup sogn - Forf. Mads Hansens gårdSterregaard ligger i Sterreby, en lille Del af Hundstrup Sogn i det smukke Sydfyn. Gaarden ligger lidt lavere end den nærmeste Omegn, omgivet af en stor Have og marker med levende Hegn. Og Grænsen til den ene Side er en Bæk.

Far siger i en Sang:
Af Floder er her en lille Bæk,
af Skanser ikkun en Rosenhæk
og et Dige.


Mads Hansens forsamlingshus i Vester Skerninge

| | | | |

Af kurvemager Søren Nielsen

Aksel Dencker Jensen: Magnus Jeppesen -Sydfynsk pioner for folkelig sang

Peder R. Møller: Vester Skerninge og Hundstrup Sangforening (1908)


Nogle gamle fynske spillemænd

| | | | |

Spillemand Evald Thomsen med orkester i Hundstrup sognegårdSpillemand Evald Thomsen med orkester i Hundstrup sognegårdAf Frands Johan Ring  Se også Dansemusik fra Ollerup - 18. årh.

Landsbyspillemanden - eller musikanteren som det rettelig hedder på fynsk - havde sin glansperiode i midten af forrige århundrede.


Mads Hansen og Skytteforeningen Palnatoke

| | | | |

Af kurvemager Søren Nielsen [Fynsk Hjemstavn 1938]


Vester Skerninge - Hundstrup Sangforening

| | | | |

Forfatter Peder R. Møller (1848-1926)Forfatter Peder R. Møller (1848-1926)Af Peder R. Møller [1908]

Lad mig straks sige, at jeg fra flere sider har været opfordret til at skrive ovennævnte sangforenings historie. Når jeg ikke hidtil har efterkommet opfordringen, er grunden den, at jeg dels tvivlede om, at emnet var omfangsrigt nok til at drages frem i bogform og dels frygtede for, at folk ville finde det ubeskedent, når det gjorde krav på almen opmærksomhed landet over.


Magnus Jeppesen - sydfynsk pioner for den folkelige sang

| | | | |

Af Aksel Dencker-Jensen  Læs også: Nogle gamle fynske spillemænd

Få har betydet så meget for udviklingen af sang og musik på det folkelige plan i egnen mellem Svendborg og Fåborg som Magnus Jeppesen, der for 100 år siden den 6. september 1888 blev født i Vester Skerninge i det historiske Mads Hansens sangforeningsbygning i Vester SkerningeMads Hansens sangforeningsbygning i Vester Skerningeforsamlingshus, som digteren Mads Hansen og en kreds af betydelige mænd lod bygge som ramme om de mange epokegørende foretagender, Mads Hansen var igangsætter af.


Fynske forsamlingshuse

| | | | | | | |

Af Svend Frederiksen.

Fynske Årbøger 1976.
I de 194 gamle sogne i Fyns Stift har jeg ialt noteret 297 forsamlingshuse. Heraf er 84 i tidens løb forsvundet eller bruges nu til andet formål.
Hvis disse huse samles årgangsvis efter byggeår og resultatet indtegnes på en tavle, da bliver det en kurve med en meget brat stigning fra 1886 og frem til 1910, hvorefter den ganske flader ud.


Egebjerg Øvelseshus - et fredningsværdigt forsamlingshus

| | | | | | |

Egebjerg Øvelseshus - Kirkeby sognEgebjerg Øvelseshus - Kirkeby sognForsamlingshuseksperten Margaretha Balle-Petersen udtalte i 1984 i forbindelse med en restaurering af øvelseshuset:

Egebjerg friskoles gymnastiksal er en bygning med ganske særlige kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter.

Egebjerg øvelses- og forsamlingshus, som det før hed, er opført i 1882. Bygningen blev financieret ved frivillige bidrag fra folk med tilknytning til Egebjerg friskole og skyttekredsen i Kirkeby sogn og huset har i generationer været rammen om et folkeligt foreningsliv: gymnastik, foredragsforening og ungdomsforening.


Da hvert sogn havde sit forsamlingshus

| | | | |

Hans NørgaardHans NørgaardAf Hans Nørgaard

"Så kom vi da så vidt her oppe i Lunde sogn, at vi fik vort eget forsamlingshus.
Der har stået strid og kiv nok om den sag, men nu står huset som en fuldført kendsgerning, og smukt og pynteligt tager det sig ud lige ved landevejen i sognets midtpunkt. Mange var vi mødt op, og en festlig stemning var der over både gamle og unge, da vort nye hus i går den 15. oktober [1908] blev indviet".


Ollerup sogn

| | | | | | | | | | | | | | | | |

Ollerup sogn består af byerne: Ollerup (1372 Vldorp; udskiftet 1797) med kirke; præstegård; Stencero (opf. 1811); forsamlingshus; Ollerup brugsforening (opr. 1874, nu nedlagt, Østerbro brugsforening (opr. 1901); fri lærerskole (tidl. højskole), gymnastikhøjskole, håndværkerskole, nu musikefterskole; Bunkeren i Ollerup (Museum for 2.


Udgiv indhold