Musik

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Spillemandsmusik

| | | |

Dansk kulturhistorisk opslagsværk

Spillemandsmusik er betegnelsen for den traditionelle instrumentalmusik, der udøvedes af landsbyspillemænd; disse spillemænd havde i modsætning til stadsmusikanterne oftest musikudøvelsen som bierhverv.


Et bondebryllup i Marslev 1855

| | |

Beskrevet af pastorinde Marie Christine Strøm
Forord ved arkivar Hans Ellekilde.
 
 
Almuebryllup 1886Almuebryllup 1886Denne ypperlige beskrivelse af et fynsk bondebryllup i Marslev o. 1855 skyldes pastorinde Marie Christine Strøm 1857 og findes i Svend Grundtvigs store samlinger af danske folkeminder i Dansk Folkemindesamling.


Dansemusik fra Ollerup - 1700-tallet

| | | |

Dans omkring majstangen - England - 18. årh.Dans omkring majstangen - England - 18. årh.Indeholder bla.; - Ollerup Bylov, kopi af 1710 - Tingsvidner 1701+1707 - udat. landmålerforretning vedr. kirkens og præstegårdens marker - notitser fra 18. århundrede - dansemusik

Jens Henrik Koudal har i en email oplyst følgende "Jeg kender dem godt, og de er kort registreret i min bog "For borgere og bønder. Stadsmusikantvæsenet i Danmark ca 1660-1800", Kbh. 2000, s. 667. ... samme bog beskriver udførligt repertoiret af dansemusik og anden husmusik hos borgere og bønder i 1700-tallet".
 


Fynske Ungdomsforeninger

| | | | | | |

Nørre Åby Ungdomsforening, stiftet 1887.
 
 
Kilde: Amtshistorien for Svendborg og Assens Amter.
 
1887 stiftedes en ungdomsforening med det formål at samle ungdommen om sang, oplæsning og gode fornøjelser.


Egebjerg Kommune - 10 år - 1970-1980

| | | | | | | | | | | | | | |

Jubilæumsskrift trykt 1980 og husstandsomdelt til indbyggerne i Egebjerg kommune

For yderligere oplysninger:

Erik Hansen: 36 år med Egebjerg Kommune. 96 sider, 100 kr. Bestilling: Lokalhistorisk Forening, Egebjerg egebjerg-lhf@get2net.dk


Organist Magnus Jeppesen (-1963), Vester Skerninge

| | |

Magnus Jeppesen ved klaveretMagnus Jeppesen ved klaveretOrganist og tidligere museumsinspektør Aksel Dencker Jensen's privatarkiv


Emil Hansens frise - Ryslinge Forsamlingshus

| | | | | | | | | | | | |

Udgivelsen sker efter aftale med Karen Bisgaard, Ryslinge

"Forord


Komponisten Hans Hansen (+1878)

| |

Mindesten o. komponisten Hans Hansen +1878 v. Ulbølle kirkegd.Mindesten o. komponisten Hans Hansen +1878 v. Ulbølle kirkegd.Svendborg Amts Historiske Samfund 1917. s. 101-22.

 

 

 

 

 

Komponisten Hans Hansen (+1878)Komponisten Hans Hansen (+1878)Komponisten Hans Hansen (+1878) (2)Komponisten Hans Hansen (+1878) (2)Komponisten Hans Hansen (+1878) (3)Komponisten Hans Hansen (+1878) (3)Komponisten Hans Hansen (+1878) (4)Komponisten Hans Hansen (+1878) (4)Komponisten Hans Hansen (+1878) (5)Komponisten Hans Hansen (+1878) (5)


Fynboen Carl Nielsen

| | |

Komponisten Carl Nielsen 1865-1931Komponisten Carl Nielsen 1865-1931Carl Nielsen hyldes overalt i Odense  Carl Nielsens erindringer Min fynske barndom som filmCarl Nielsens erindringer Min fynske barndom som filmAf biskop .J. Rud

Hjemmeside Carl Nielsen

 

 

Anne Marie Carlsen Nielsen med en buste af hendes mandAnne Marie Carlsen Nielsen med en buste af hendes mandFløjtedrengenFløjtedrengenCarl Nielsen som drengCarl Nielsen som dreng


Den gamle Violin af Valdemar Bendixen

| | | |

Titelbladet til Den gamle ViolinTitelbladet til Den gamle ViolinHr. telegrafbestyrer Svend Jørgensen, Fredericia, tilegnes disse blade med tak for den hjælp han har ydet den gamle violin og for det store arbejde han har udført for at fremdrage og bevare den gamle musik


Udgiv indhold