Musik

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Et blik på skyttefesten ved Kværndrup i Svendborg amt den 24. september 1866

| | | | | |

Digteren Mads Hansen (1834-80)Digteren Mads Hansen (1834-80)Af Mads Hansen

Det har været en mørk og stormfuld nat i Danmark, men jeg tror det begynder at dages.

 Dannevirke rømmes 1864Dannevirke rømmes 1864Dengang Dannevirke rømmedes, da var det det hårdeste og mørkeste vejr; det tordnede og det lynede, det føg med jern og bly. Og det var koldt, det isnede i hele folket. Den dag, da Sønderjylland tabtes, var Danmarks midnatstime.


Mads Hansen's vennekreds i Vester Skerninge

| | | | | | | | |

Dyrlæge Rasmus Rasmussen Skov (+1908)Dyrlæge Rasmus Rasmussen Skov (+1908)Den Skovske slægtsbog. Kopi på Egebjerg lokalhistoriske arkiv.
Uddrag
 
I sin ungdomstid var Maren Andersen (gmd. Anders Pedersen Kusk' datter, der blev gift med dyrlæge Skov), meget sammen med Mads Hansen, Peder R. Møller og dennes søstre og flere andre unge der sluttede sig til disse, og hun fik tidlig sin interesse vakt for den virksomhed som Mads Hansen udfoldede iblandt de unge.


Slagsmål i Stenstrup Forsamlingshus

| | | | |

Kilde: politidokumenter. Sunds Gudme Herreder. LAO.
Politiassistent Røssel
Svendborg den 21. Juli l897
Til Sunds-Gudme Herreders Kontor.
Rapport


Foreningslivet i Kirkeby sogn 1884 -1901-1908

| | | | |

Rasmus Peder Rasmussen (1877-1946)Rasmus Peder Rasmussen (1877-1946)Af skoleelev og senere gårdejer Rasmus P. Rasmussens dagbog 1893.

 Født 23.11
1877, død 19.11. 1946. 


Foreningslivet i Kirkeby sogn 1883-1908

| | | | | | | |

Kirkeby Forsamlingshus og Egebjerg Øvelseshus

2 forsamlingshuse i Kirkeby sogn
I mange år var der to forsamlingshuse i Kirkeby sogn. Det var der i årene fra 1892 til 1948, da Egebjerg øvelseshus blev overdraget til Egebjerg friskole.
Sammenholder vi de to huses formålsparagraf er der ikke de store iøjnefaldne forskelle, der kan motivere, at sognet fik 2 forsamlingshuse.

Formålene lyder som følger:


Højby Skytte- og Gymnastikforening 1866-1991 i uddrag

| | | | | | |

Udgivet af Højby lokalhistoriske Forening
 
Kaptajn H.P.V. MønsterKaptajn H.P.V. MønsterSkyttesagens opståen. 1859-1878
Skyttesagen i Danmark er nærmest rejst efter forbillede fra England, hvor der i 1859 dannedes frivillige skyttekorps. I Danmark var det artillerikaptajn og skoleofficer på den Kgl. Militære Højskole, V. Mønster, der gav stødet til skyttesagens opståen.


Ollerup Gymnastikhøjskole's Historie

| | | | | | | |

 Publiceres på fynhistorie.dk efter aftale med fhv. forstander Gunnar HansenOllerup Gymnastikhøjskole - historieOllerup Gymnastikhøjskole - historieOllerup Gymnastikhøjskole - historieOllerup Gymnastikhøjskole - historieOllerup Gymnastikhøjskole - historieOllerup Gymnastikhøjskole - historieOllerup Gymnastikhøjskole - historieOllerup Gymnastikhøjskole - historieOllerup Gymnastikhøjskole - historieOllerup Gymnastikhøjskole - historieOllerup Gymnastikhøjskole - historieOllerup Gymnastikhøjskole - historie


Svendborg Amts Skytteforening 1865-1885

| | | | | | |

Danmarks første skytteforening. Protokollen i Amtsskytteforeningens arkiv i Ringe, da kopieringen blev foretaget


Bryllupsskikke

| | | | | | | |

Dansk kulturhistorisk opslagsværk

Bryllupsskikke er betegnelsen for de folkelige traditioner, der er forbundet med indgåelse af ægteskab. Da landbefolkningen til slutningen af 1800-tallet udgjorde langt størstedelen af Danmarks befolkning, og da denne befolkningsgruppes bryllupsskikke er bedst belyst, angår de følgende oplysninger fortrinsvis disse skikke, mens bryllupsskikkene i købstæderne kun strejfes.


Udgiv indhold