Musik

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Komponist Oluf Ring

| | | | | |

Oluf Rings kor holder kaffepauseOluf Rings kor holder kaffepause "Syng med os" udsendelserne"Syng med os" udsendelserne Dommer fuldmægtig Lasse Habersaat er speaker under en koncertDommer fuldmægtig Lasse Habersaat er speaker under en koncertMusikken.

Forfattet af Birthe Vang Kruuse født Dinesen

En gang om ugen tog mine forældre læge Keld Dinesen og Agnete Dinesen sammen med mejeribestyrer Johs. og Dagny Winther til Skårup, hvor de sammen med andre sang- og musikglade mennesker mødtes for at synge i komponisten Oluf Rings seminariekor.

 

 

 

 


Christian Spillemands kongebrev

| | | |

Sydfynsk dansemusik fra begyndelsen af 1700-talletSydfynsk dansemusik fra begyndelsen af 1700-tallet Vignet fra 1700-talletVignet fra 1700-talletVi Friderich den fjerde, af Guds naade, konge til Danmark og Norge, de Venders og Goters, hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmarsken, greve udi Oldenburg og Delmenhorst, gøre alle Vitterligt at Vi efter allerunderdanigste ansøgning og begæring allernaadigst haver bevilget og tilladt, saa og hermed bevilger og tillader, at Christian Andræsen som sig udi Vor købstad Svendborg skal have nedsat og sit borgerskab lovlig vundet, maa der i byen og to mile der omkring, saavel som og ellers uden for samme "circumferentz" udi Vort land Fyn, med sine &qu


En trommemager i Skattergade i Svendborg

| | | | |

Fodfolk 1830Fodfolk 1830I Skattergade i Svendborg boede i 1787 en trædrejer Christian August Berg, 64 år gl. I hjemmet var desuden hans 6 år ældre kone og en datters 2 børn på 8 og 10, samt 2 indkvarterede soldater fra "5. musketer Compagnie". - Christian August Berg må antages at være identisk med "trommemager Kristian August Fredrichsen Berg i Svendborg, 5. maj 1756". - Disse oplysninger stod på en seddel, som var fastgjort på en "trommecylinder af træ med det danske våben", der fandtes på en gård, Holum ved Mandal vest for Kristiansand i Norge.


Et middelalderligt nodehæfte fra 1413

| | |

 1413 - blad af antifonale1413 - blad af antifonalePergament fra 12 el. 13. årh. anvendt som omslagPergament fra 12 el. 13. årh. anvendt som omslagIfølge museumsleder Johs. Olsen i en kort artikel fra 24.11. 1923 [Fra Olsens udklipssamling på LAO] skal der på Landsarkivet i Odense opbevares et gammelt håndskrift på pergament, skrevet i år 1413.  
"Det er skrevet af en gejstlig person, muligvis en munk, i Svendborg i nævnte år og det var anvendt som omslag til en bog, hvorved der beklageligvis er klippet noget af kanterne".


Min tip tipoldefar spillemanden Johan Nielsen fra Skårupøre 1789-1867

| | | | | | | | |

Birthe Dinesen, g. Vang KruuseBirthe Dinesen, g. Vang KruuseSamlet og skrevet af
lærer Birthe Dinesen g. Vang Kruuse
Bellinge


Frederik Juel's "Dramatiske Selskab" på Valdemars Slot

| | | |

Valdemars SlotValdemars Slot Frederik Juel (1761-1827)Frederik Juel (1761-1827)Mandag den 2. marts 1789 kunne man i "Fyens Stifts Journal" læse følgende: "Vi læse saa ofte i vore aviser de fornøielser som foregaae udenlands, med komedier, maskerader, hvorudi vi dog ingen deel kunne tage. Mere fornøieligt troer jeg det ville være, at berette noget desangaaende fra vort eget land, og fra den egn hvor vi nu i 3 aar om vinteren, mestendeels et par gange om ugen, med gunstigst tilladelse have været tilskuere.

 

 

 


Øster Skerninge Forsamlingshus 1883-1983

| | | | | | | | |

Øster Skerninge ForsamlingshusØster Skerninge ForsamlingshusPubliceres på fynhistorie.dk efter aftale med Kaj Lykke Jørgensen


Dansegilder i landsbyen

| | | | |

Formentlig optegnelse ved Lars Frederiksen, Ryslinge Fra Skattegraveren 1888, side 69f.  
 


Fra foderstofuddeler Hans P. Pedersens visesamling

| | | |

En af de første dage i 1974 fik jeg stukket 3 håndskrevne viser i hånden af vores uddeler i den lokale foderstof Jens Chr. Pedersen. Viserne var overleveret ham fra hans far uddeler Hans P. Pedersen, der bestyrede Kirkeby lokale Foderstofforening.

Når man læser viserne, er det jo ikke just skønsang. De er skrevet som en bedsk kommentar til begivenheder i lokalsamfundet, som den pågældende der har forfattet viserne ikke har villet lade gå upåtalt hen. Det fremgik dog ikke af viserne, hvem forfatteren/forfatterne er.


Skyttefesten ved Kværndrup 1867

| | | | |

Dannevirke rømmes 1864Dannevirke rømmes 1864Der var en tid her i landet, da en mands hæderlighed for en væsentlig del beroede på, hvor godt han kunne bruge sine våben. 

 


Udgiv indhold