Dagligliv

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Sagn fra Svenskekrigen 1658-60

| |

 Dyrlæge Peder Jensen (1846-1913)Dyrlæge Peder Jensen (1846-1913)Af dyrlæge P. Jensen, Kværndrup

En svensk dragon kom ridende fra Egeskov ved solopgang og sang på en salme. Da han var nær ved Kværndrup, skød en af sognemændene ham. Det skete på vejen, der fortsættes i kirkestien hen mod landevejen, den hedder Ramsherred. For denne mand, der skød den svenske dragon, ville ingen ting trives efter den tid. Det har været almindelig folketro, at det netop var fordi, han skød svenskeren, mens han sang en salme, at alt vantrivedes for manden.


Gårdejer Rasmus Knudsens dagbogsoptegnelser

| |

( i afskrift v. Alfred Abrahamsen, Lunde.
 

Aar 1670. Kørtes der med Slæde fra Nyborg til Korsør i 12 Uger.

1709 var der saa haard en Vinter at ingen mindedes en saadan.

1831 kom Høsten saa tidlig, at den ny Rug kom til Mølle 24. Juli og den ny Byg 1.August.

1839 den 3. December døde Kong Frederik den sjette Kl.8½ Morgen og samme Dag blev Kong Kristian den ottende udraabt til Konge, Klokken 11.
 Frederik VI


Lunde Bylov

| |

Danske Vider og Vedtægter. Udg. af Poul Bjerge, Thyge J. Søegaard og August F. Schmidt. I´IV. 1904´1938

Danske Vider og Vedtægter.III. p. 222. 
 
1. 1800

Anno 1800 den 17. December vare vi underskrevne forsamlede hos oldermanden Peder Thomsen, Lunde, og da til vort laugs destobedre holdelse vedtoge følgende poster:


Nogle hundredårige minder fra Vester Skerninge

| |

Af kurvemager Søren Nielsen [Fynsk Hjemstavn 1937]
Årene fra den dansk-engelske krig til omkring ved 1830 var strenge for det danske folk, men især bondestanden. Krigen, statsbankerotten, Norges tab, lave priser på alle landbrugsvarer gjorde, at penge var der lidt eller ingen af. Man levede af landets frembringelser, men skatter og afgifter kneb det med at skaffe tilveje.


Brændevin og brudte løfter

| |

Brændevin og brudte løfter førte til drabsforsøg


Bonden gik over stregen

| |

19-årige Kirsten Pedersdatter fra Lille Snøde arbejdede i sommeren 1846 for gårdmand Peder Jørgensen på den ene af de to Gundersgårde i Lejbølle i Bøstrup kommune. Hun var fæstet som tjenestepige frem til 1.november.

En arbejdsulykke
Under arbejdet skete der en grim arbejdsulykke. Karlen kom til med stor kraft at stikke en fork i Kirstens ene fod. Den kvæstede pige blev båret ind i bryggerset. Blodet flød i en grad, så vandet i den spand, hvormed man søgte at afvaske såret, snart blev farvet helt dybrødt.


Fanny skubbede til præstens snobberi

| | |

4.oktober 1.søndag efter Mikkelsdag 1885, blev der afholdt konfirmation i Lindelse kirke.


Sunds Herreds Tingbog fra 1630 Del 3

| | |

Den ordrette transkription er næsten uforståelig for nutidsdanskere, og Arne Ottesen bad mig om at lave en oversættelse. Det gjorde jeg ved hjælp af bl.a. Kalkers Ordbog over det gamle danske sprog - men jo længere jeg kom jo mere usikker blev jeg på det jeg lavede. Der er sikkert mange ting jeg har mistolket også med hensyn til juraen i stoffet. Dette gjorde, at jeg aldrig fik gjort dette arbejde færdigt. Jeg mente og det gør jeg stadig, at min oversættelse ikke er korrekt nok til at stå på landsarkivet.


Fyns Landsarkiv

| | |

Ved Kongens Have i Odense ligger en stor bygning med et noget specielt udseende. Det meste af murene er opført af lyse kridtsten, men med dekorative indslag af blandt andet rødt tegl. Vinduessprosserne er malet festligt blå og pyntet yderligere op med dekorationer i guld. Hvis man går tæt på, kan man se glaserede våbenskjolde i keramik på husmuren. Våbenskjoldene viser symboler for Fyns, Langelands og Ærøs købsteder og herreder. Betegnelsen "et herred" giver i dag ikke megen mening.


Udgiv indhold