Andelsbevægelsen

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Ulbølle brugsforening's store dag -1907-2007

| | |

Ulbølle brugsforeningUlbølle brugsforeningUlbølle brugsforeningUlbølle brugsforeningEn glad uddeler for Ulbølle brugsEn glad uddeler for Ulbølle brugsUlbølle brugsforeningUlbølle brugsforeningUlbølle brugsforeningUlbølle brugsforeningUlbølle brugsforeningUlbølle brugsforening


Ollerup Demokratiske Forening 1885ff

| | | |

Kilde: forhandlingsprotokol 1885 f.ff, Egebjerg lokalhistoriske Arkiv. 

Medlemsliste 1892
  
8. januar 1892
Hans Klausen
Jørgen Kristian Povlsen
Hans Jeppesen
Kristian Rasmussen
Peder Hansen Jeppesen
Peder Kristoffer Nielsen


Redaktionssekretær V. Orloff's erindringer fra Svendborg

| | | | | |

Redaktionssekretær Valdemar OrloffRedaktionssekretær Valdemar OrloffAvisen i købmandsgården
 
Livet i de gamle købmandsgårde formede sig for trekvart århundrede siden nogen anderledes end nu. Da var det ikke så meget facaden, det kom an på, som det, der lå bag ved. Først og fremmest en rummelig gårdsplads til bøndernes vogne, staldplads til hestene, pakhuse til varerne og en skænkestue, hvor bønderne kunne spise deres medbragte mad med snapsflaske, ølkrus og tobakskasse på bordet, senere kaffe til konerne, når det var fint oppe i stadsstuen hos madammen.


Andelsforetagender i Svendborg

| | |

 FAF's silo på Svendborg Havn set fra ØrkildFAF's silo på Svendborg Havn set fra ØrkildFAF - annonce 1902FAF - annonce 1902(Artikel i Illustreret Tidende  nr. 13 (år 1917?))

Andelstankens sunde principper har ingen steder haft bedre jordbund at vokse i end den, der har dannet dens grundlag herhjemme. Dens virke begyndte i en tid, da vort landbrugs rige muligheder kunne vinde så at sige alt ved at tage den op, og vort landbrugs mænd har siden da vidst, i hvor høj grad netop sammenslutningstanken har evnet at være løftestang for landbrugets fremvækst.


Bondens egen historie

| | | | | | |

Claus BjørnClaus BjørnAf Claus Bjørn 

I 1902 foranledigede stiftamtmand Gustav von Stemann i Ribe, at der
blev malet et billede af Askov højskoles lærere med henblik på
ophængning på Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg. Det
økonomiske grundlag blev skaffet til veje ved bidrag fra venner af
højskolen landet over, fra Privatbankens direktør Axel Heide og fra
grosserer Holger Petersen.


Den danske andelsbevægelse - de første 100 år

| | | |

Claus BjørnClaus BjørnNu afdøde historiker Claus Bjørns jubilæumstale tale i 1999

Deres Majestæt! Hr. formand for Folketinget! Hr. statsminister!
Mine damer og herrer!

 

Når man som historiker kaster blikket tilbage over de forløbne 100 år – og for baggrundens skyld en god menneskealder længere tilbage – så står det klart, at der har været og er større og mere magtfulde organisationer end Danske Andelsselskaber, De samvirkende danske Andelsselskaber og Andelsudvalget.


Den danske smøreksport 1900-2000

| | | |

Ny naturvidenskabelig indsigt i slutningen af 1800-tallet var baggrunden for det lurmærkede smør – en af dansk landbrugs største eksportsucceser.

LurblæserneLurblæserne


En danskfødt social aktivist i Canada Sofie Rossander (1900-94) -1921 gift Dixon

| | | | |

Sofie Rossander (1900-94) -1921 gift DixonSofie Rossander (1900-94) -1921 gift DixonSofie Hansine blev født 1. april 1900 i et hus i Hundtofte, hvor faderen ernærede sig som træskomand. Rossander- navnet er svensk, så længere bagud  havde hun svenske rødder.  I 1903 flyttede familien ud på Hundtofte Mark, hvor de forsøgte at klare sig på et mindre landbrug, - det gik dog ikke, så familien flyttede til Troldekrogen i Kirkeby. I sommeren 1909 arbejdede faderen på teglværk i Stenstrup. Afgørende blev besøget af en bror, der var udvandret til Canada. og som var hjemme på besøg.


Gislev Sogns Andelsmejeri

| | | |

Træk fra mejeriets historie.
 I året 1917 startede man det nuværende Gislev Sogns Andelsmejeri.
 De to mejerier, der blev sammenlagt var Gislev Andelsmejeri og Sandager Andelsmejeri.


Udgiv indhold