Skibsfart

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Konkursboet efter Christen Hansen Thurøe, Troense

| | | | |

Det aftaltes i 1999 med kommuneingeniør Gunnar Kjær Mortensen at vi skulle offentliggøre hele hans forfatterskab på disse historiske sider. Det er aftalt med arkivleder Erik Hansen, at kopieringen sker fra Tåsinge Årbogen.


Troense i Fyens Avis 13. juli 1838

| | |

Tåsinge - Beskrivelse 1838


Danmarks Handelsflaade i Aaret 1871 - Ærøskøbing.

| | | |

Hjemstedsregister:

Hjemstedsregistret indeholder skibenes navne, ordnet efter rederiernes og skibenes
indbyrdes størrelse med angivelse af slags/takling, byggested og år (eventuelt ombygning)
byggematerialer, skibenes dybde (i fod), størrelse i registertons og oplysning om ejer
bes tyrende reder.

Ærøskøbing. (Havnens dybde 9 fod. 71 Fartøier med 2740 Reg. Tons.)

Det gengivne materiale kan sammenlignes med det indscannede materiale på http://historie-info.dk/image/tid/177


Danmarks Handelsflaade i Aaret 1871 - Marstal

| | | |

Hjemstedsregister:

Hjemstedsregistret indeholder skibenes navne, ordnet efter rederiernes og skibenes
indbyrdes størrelse med angivelse af slags/takling, byggested og år (eventuelt ombygning)
byggematerialer, skibenes dybde (i fod), størrelse i registertons og oplysning om ejer
bes tyrende reder.

Marstal (Ærø). (Havnens dybde 7 fod. 249 Fartøier med 10784 Reg. Tons.)

Det gengivne materiale kan sammenlignes med det indscannede materiale på http://historie-info.dk/image/tid/177


Danmarks Handelsflaade i Aaret 1871 - Svendborg

| | |

Hjemstedsregister:

Hjemstedsregistret indeholder skibenes navne, ordnet efter rederiernes og skibenes
indbyrdes størrelse med angivelse af slags/takling, byggested og år (eventuelt ombygning)
byggematerialer, skibenes dybde (i fod), størrelse i registertons og oplysning om ejer
bes tyrende reder.

SVENDBORG (Fyen). (Havnens Dybde 15 Fod. 221 Fartøier med 15953 Reg. Tons.)

Det gengivne materiale kan sammenlignes med det indscannede materiale på http://historie-info.dk/image/tid/177


Danmarks Handelsflaade i Aaret 1871 - Rudkøbing

| | |

Hjemstedsregister:

Hjemstedsregistret indeholder skibenes navne, ordnet efter rederiernes og skibenes
indbyrdes størrelse med angivelse af slags/takling, byggested og år (eventuelt ombygning)
byggematerialer, skibenes dybde (i fod), størrelse i registertons og oplysning om ejer
bes tyrende reder.

Rudkøbing (Langeland). (Havnens Dybde 11 Fod. 116 Fartøier med 3724 Reg. Tons.)

Det gengivne materiale kan sammenlignes med det indscannede materiale på http://historie-info.dk/image/tid/177


Danmarks Handelsflaade i Aaret 1871 - Fåborg

| | |

Hjemstedsregister:

Hjemstedsregistret indeholder skibenes navne, ordnet efter rederiernes og skibenes
indbyrdes størrelse med angivelse af slags/takling, byggested og år (eventuelt ombygning)
byggematerialer, skibenes dybde (i fod), størrelse i registertons og oplysning om ejer
bes tyrende reder.

FAABORG (Fyen) (Havnens Dybde 12 Fod. - Faaborg Fjord 22 Fod. - 81 Fartøier med 4154 Reg. Tons.)

Det gengivne materiale kan sammenlignes med det indscannede materiale på http://historie-info.dk/image/tid/177


Danmarks Handelsflaade i Aaret 1871 - Assens

| | |

Hjemstedsregister:

Hjemstedsregistret indeholder skibenes navne, ordnet efter rederiernes og skibenes
indbyrdes størrelse med angivelse af slags/takling, byggested og år (eventuelt ombygning)
byggematerialer, skibenes dybde (i fod), størrelse i registertons og oplysning om ejer
bes tyrende reder.

ASSENS (Fyen). (Havnens Dybde 11 Fod. 52 Fartøjer med 2486 Reg. Tons.)

Det gengivne materiale kan sammenlignes med det indscannede materiale på http://historie-info.dk/image/tid/177


Danmarks Handelsflaade i Aaret 1871 Alfabetisk Del 5

| | |

Det gengivne materiale kan sammenlignes med det indscannede materiale på http://historie-info.dk/image/tid/177

Indeholder navnene på samtlige under dansk flag farende handelsskibe af og over 15 registertons drægtighed - ialt ca. 2100 skibe. For hvert skib er angivet det internationale kendingssignal på 4 bogstaver (hvor et sådant foreligger). Efter skibets navn kan typen/taklingen være angivet i parentes. Desuden er anført navnet på skibets fører, de med * markerede skibsførere er tillige ejer eller bestyrende reder for skibet.


Danmarks Handelsflaade i Aaret 1871 Alfabetisk Del 4

| | | |

Det gengivne materiale kan sammenlignes med det indscannede materiale på http://historie-info.dk/image/tid/177

Indeholder navnene på samtlige under dansk flag farende handelsskibe af og over 15 registertons drægtighed - ialt ca. 2100 skibe. For hvert skib er angivet det internationale kendingssignal på 4 bogstaver (hvor et sådant foreligger). Efter skibets navn kan typen/taklingen være angivet i parentes. Desuden er anført navnet på skibets fører, de med * markerede skibsførere er tillige ejer eller bestyrende reder for skibet.


Udgiv indhold