Skibsfart

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Svendborg Købstad 1743

| | | | | |

Resens kort over Svendborg købstad 1670Resens kort over Svendborg købstad 1670Af sognepræsterne Gregers Hiort, kaldet 1730 til Vor Frue og Nikolaj Reiersen, kaldet 1741 til St. Nicolai.
Svendborg 29. juli 1743. Kilde: Nyborg Amt 1743, side 1103ff. Topografiske Samling. LAO.

Til det af Höÿædle og Velb. Hr. Conferentz Raad og Amtmand Adeler reqvirerede Posters oplÿsning indsendes fölgende Berætning angaaende Svendborg.


Svendborg Havn i slutningen af 1700-tallet

| | |

Svendborg 1762Svendborg 1762"Byens Havn er rummelig, og ikke ved nogen Kiøbstæd i Fyen bedre, da Skibene ikke i ondt Væjr kan tage Skade; samme er en Viig, som Havet har skaaret ind i Landet, og gjøres sikker ved den liden Holm uden for. Fra Svendborg til Færgestædet ved Taasinge er 390 Favne. - Handelen er meest paa Kiøbenhavn og noget paa Norge. Landets Producter som udføres ere: Korn, Fedevahre, Smør, Ost, Flesk, Kiød og endeel Frugt; derimod hiemføres Fisk, Tømmerlast, Jern, Tiære og grove Vahre til Indvaanerne og Bonden.


"Bysens Stræde"

| |

Resens kort o. Svendborg 1670Resens kort o. Svendborg 1670 Pergament 1544Pergament 1544 Dronning ChristineDronning Christine"Bysens Stræde omløb neder til Stranden, som Svendborg storligen lagde magt paa og endnu dagligen magt paalægger". I Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse I, Kjøbenhavn i Middelalderen  - kap. XVII (1877) defineres "et Adel Bysens Stræde, som menige Mands Vej har været udaf Arilds Tid.."


Registratur over Svendborgs told- og konsumtionsregnskaber 1661-1837 (RA)

| | | | |

Regnskaber told og konsumtion 1661-1837  Regnskaber told og konsumtion 1661-1837 (2)Regnskaber told og konsumtion 1661-1837 (2) Regnskaber told og konsumtion 1661-1837 (3)Regnskaber told og konsumtion 1661-1837 (3) Regnskaber told og konsumtion 1661-1837 (4)Regnskaber told og konsumtion 1661-1837 (4) Regnskaber told og konsumtion 1661-1837 (5)

 

 

 

Regnskaber told og konsumtion 1661-1837 (6)Regnskaber told og konsumtion 1661-1837 (6)


Hjemmehørende skibe i Svendborg tolddistrikt 1632-1692

| | |

I brudstykker af toldregnskaber 1625-1658 findes et enkelt bilag med oplysninger om hjemmehørende skibe ved Svendborg tolddistrikt fra 1632. Krigen mod svenskerne 1657-60 udviklede sig som bekendt katastrofalt, hvilket fremgår af et bilag i toldregnskabet for 1665-66:


Svendborg toldsted 1690

| | |

Indeholder register over ind- og udgående skibe, ekstrakt over ind- og udgående varer, kongelige forordninger og sidst en fortegnelse over skibe hjemmehørende ved Svendborg tolddistrikt 1690.

Se også Erhvervsdrivende i Svendborg 1690 og 1699 

Se også Svendborgs grundtakst 1682 

Se også Kop-skattemandtal 1687 

Se også Kop-, huslejeskat 1699-1700


Rødkilde's skibsbro ved Fjellebroen

| | | |

Udskibningsstedet FjellebroenUdskibningsstedet Fjellebroen  Uddrag af Jens Lange's indberetning dateret 9. marts 1785 i Erik Harding Lange's afskrift 1855

Historiske Optegnelser om Hovedgaarden Rødkilde af Gaardens Eier Erick Harding Lange, Kgl. Landmaaler begyndt 1855. (LAO)

Anlangende andre Planter til Handel, da haver jeg her ei plantet andet end Frugttræer af gode Sorter omtrent 2100 i Tallet; da herfra er ikke fuld en Fjerding vei til Stranden, hvor Frugten kan udskibes; ...