Skibsfart

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Da Svendborg stod i livlig handelsforbindelse med Hansestæderne

| | | | | |

Museums inspektør Johannes OlsenMuseums inspektør Johannes OlsenI 1919 skrev museumsinspektør Johs. Olsen sin Svendborg bys historie. I årene herefter fik han flere henvendelser med supplerende oplysninger til sin byhistorie. I 1926 publicerede han således i Svendborg Avis en artikel: Da Svendborg stod i livlig Handelsforbindelse med Hansastæderne". Heri medtager Johs. Olsen en række informationer, han siden 1919 havde fået bl.a. fra "Rådstuearkivet" i Lybæk.


Vindeby-færgen 1811 til 1926

| | | | | |

Færgebroen i SvendborgFærgebroen i SvendborgDagen før indsættelsen af den nye motorfærge "Taasinge" den 18. juli 1926 skrev overretssagfører J. Vinther Jensen, Svendborg en historisk artikel om Tåsinge-Svendborg færgefarten.


Øresundstolden

| | |

Kronborg Fra Erik af Pommern's slot i Helsingør mens det hed KrogenFra Erik af Pommern's slot i Helsingør mens det hed KrogenKronborgKronborgNyt: Pia Westphal har henvist os til en hollandsk hjemmeside: The Sound Toll Registers Online

Omkring 1429 pålagde Erik af Pommern de skibe, som sejlede gennem Øresund, en passageafgift. Oprindelig blev der kun betalt af selve skibet, men senere gik man over til lastetold, som særlig fik betydning ved den af Peder Oxe i 1567 gennemførte reform.

Sundtolden gav store indtægter til den danske konge, men blev også en kilde til politisk uro og strid. Den blev ophævet ved traktaten af 14.3. 1857.


Sydfyenske Dampskibsselskab de første 50 år - 1875-1925

| | | |

MS Helge i Svendborg HavnMS Helge i Svendborg HavnOplysningerne i det efterfølgende skyldes formentlig direktør Hans G. Harder


Forsøg til en Beskrivelse over Svendborg Kjøbstad (1823)

| | | | | | | | | | | | | | | | |

Kort over Svendborg købstad 1819Kort over Svendborg købstad 1819Begtrup 1823 -Begtrup 1823 - Begtrup 1823 -Begtrup 1823 - Begtrup 1823 - ForerindringBegtrup 1823 - Forerindring Begtrup 1823 - Forerindring (2)Begtrup 1823 - Forerindring (2) Begtrup 1823 - Forerindring (3)Begtrup 1823 - Forerindring (3)


"Noget lidet angaaende Svendborg" ved pastor Laurits Pedersen Næraa, 1771

| | | | | | | | |

  

  Noget lidet angående Svendborg 1771Noget lidet angående Svendborg 1771 Noget lidet angående Svendborg 1771 (2)Noget lidet angående Svendborg 1771 (2)"Noget Liidet angaaende Svendborg" især om Vor Frue sogn og kirke, samlet af sognepræst ved Vor Frue Kirke, Laurits Pedersen Næraae i 1771. (Svendborg byhistoriske arkiv) Se iøvrigt: Noget liidet Noget lidet angående Svendborg 1771 (3)Noget lidet angående Svendborg 1771 (3)angående Svendborg og særdeles Vor Frue Sogn og Kirke samlet 1771 (Laurits Pedersen Næraa) udgivet af Lotte Jansen 1979.

Noget lidet angående Svendborg 1771 (4)Noget lidet angående Svendborg 1771 (4) 

Noget lidet angående Svendborg 1771 (5)Noget lidet angående Svendborg 1771 (5) Noget lidet angående Svendborg 1771 (6)Noget lidet angående Svendborg 1771 (6)


Min tip tipoldefar spillemanden Johan Nielsen fra Skårupøre 1789-1867

| | | | | | | | |

Birthe Dinesen, g. Vang KruuseBirthe Dinesen, g. Vang KruuseSamlet og skrevet af
lærer Birthe Dinesen g. Vang Kruuse
Bellinge


Sprogø

| | | | | |

IV. Carl Conrad Bencke

Blev født den 11/2 1789. – Efter endt Skolegang gik han til Søs og blev i en Alder af 17 Aar Styrmand.
Historikeren Kay Larsen skriver om ham –

Den 18-aarige Styrmand søgte, nogle Maaneder efter Krigens Udbrud i 1807, at blive Maanedsløjtnant.
Han gennemgik saa den kortvarige Skole i Eksercits og Kanonbetjening og blev den 3’ Maj 1808 udnævnt.


Bjørnemose gods 1743

| | | | |

BjørnemoseBjørnemose Bjørnemose avlsgårdBjørnemose avlsgårdAf kaptajn sen. oberstløjtnant Erik Chr. Sehested. Kilde: Nyborg Amt 1743, s. 1048ff. Topografisk Samling. LAO.


Bregninge sogn 1743

| | | | | | |

Af sognepræst Kristoffer Iversen, der blev kaldet til Bregninge sogn 1738, hvor han døde 1751. Kilde: Nyborg Amt 1743, s. 1242ff.. Topografisk Samling. LAO

Hvad som af Breigninge Sogn paa Thorsinge Land viides at give Efterrætning om paa de 33 tilsendte Poster.

1/ Er Thaarsinge Land en Omflödt Öe. Östen for Landet paa hin siide Havet ligger Langeland, Sÿnden for Landet Strÿnöe, Wæsten for Landet Æröe, og Norden for Landet Fÿen.


Udgiv indhold