Skibsfart

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

"Om Lange'r og andet godt-folk"

| | | | | | | | | | | | |

Af socialrådgiver Kirsten Lange

Materialet er leveret af godsejer Poul Rasmussen, Rødkilde, der har indhentet de nødvendige tilladelser hos familien til at det kan publiceres her på fynhistorie.dk.  Se også Johan Lange og hans efterslægt

Kapitel 1 Niels Wilhelm Lange 1616 - 10.5.1659 og Anna Buchwald 14.6.1628 - 5.10.1688

Kapitel 2 Niels Christofferssøn 28.2.1631 - 6.12.1691 og Eleonora Christine Jensdatter 1644 - 1677


1831-1931 - 100 år i røg og damp

| | | | |

Kronprins Christian FrederikKronprins Christian Frederik"I dag er det 100 år siden det første dampskib kom til Svendborg og de første dampere spredte skræk og rædsel på havene" skrev Museumsleder Johs. Olsen i Sv. Avis 3.7. 1931.


Af livet i Svendborg omkring 1800

| | | | | | | |

Pakhuse fra købmandsgård på hjørnet af Kyseborgstræde og GerritsgadePakhuse fra købmandsgård på hjørnet af Kyseborgstræde og GerritsgadeAf museumsleder Johs. Olsen, Sv. Avis 31.12. 1921

Den svendborgske historieskriver, præsten Begtrup, delte de handlende i Svendborg i 3 klasser, nemlig:

1) De, som drev korn- og fedevareforretning og havde deres egne skibe og desuden var i stand til at forsyne landmændene med alt fornødent. Af dem var der ikke mindre end 27.

2) De, som forhandlede isenkram, alenvarer og urtekram, men hverken havde brænderi eller kornhandel; af dem var der kun 7.


Industriudstillinger i Svendborg

| | | | | | | | |

Samme år som Svendborg Industriforening oprettedes blev der i forbindelse med Svendborg Amts landøkonomiske Selskabs dyrskue i Svendborg 22. juni 1860 (ved hjælp af et tilskud fra Det kongelige Landhusholdningsselskab på 200 rigsdaler) afholdt en industriudstilling hvortil var sendt "redskaber og instrumenter fra landets mest udmærkede fabrikanter".


Sejladsen fra Svendborg

| | | | | | | | | |

Forsvundet kalkmaleri af "kogge" - Bjerreby kirke 14-1500Forsvundet kalkmaleri af "kogge" - Bjerreby kirke 14-1500Af Johs. Olsen. (Uddrag Sv. Avis 9.10. 1925) - Svendborg toldregnskab 1519-21

Om søfarten fra Svendborg gennem middelalderen kan ikke meget meddeles. Første gang, vi hører noget herom, er i 1362; thi da sendte svendborgerne et skib til Lybæk og medgav skipperen, Peter Mathisen, følgende brev:


En gammel Svendborg købmandsgård - Møllergade 5

| | | | | | | | |

Møllergade 5, SvendborgMøllergade 5, SvendborgAf museumsleder Johs. Olsen. Sv. Avis november 1924

Den gamle købmandsgård på hjørnet af Møllergade og Torvestræde, som i en årrække ejedes af købmand G.R. Berg er i tidens løb gennemgået mange forandringer.
[Læs mere Bevaringsværdige Huse i Svendborg. 1975, s. 146]


Det gamle saltværk på Frederiksøen

| | | | | | |

Skonnert briggen "John Thomsen" foran saltværket på "Holmen"Skonnert briggen "John Thomsen" foran saltværket på "Holmen"En industrivirksomhed i Svendborg i det 19. århundrede.
Af museumsleder Johs. Olsen 27.1. 1927

Ude på Frederiksøen lå en gang et lille saltværk - et rigtigt saltsyderi med alt tilbehør, hvor indførte saltsten sydedes til almindeligt kogsalt. Værket ejedes af den i Svendborg kendte skibsbygger og reder Simon Møller, der tillige drev et skibsværft, som forsvandt da jernbanen kom i 1876.

Saltværket blev anlagt 1854, og bygningen erhvervedes siden af skibsbygmester Ring Andersen.

 


Skibsbyggeri i Troense og Svendborg

| | | | |

 GallionsfigurGallionsfigurAf Museumsleder Johs. Olsen (Uddrag af artikel 23.12. 1923 Sv. Avis)


Vort folk til orlogs 1801—14

| | | |

Radering af Eckersberg -2. april 1801Radering af Eckersberg -2. april 1801  Søhelten Peter WillemoesSøhelten Peter WillemoesEn skildring af Wm. Carstensen. [Vort Folk i det nittende Aarhundrede. Kbh. 1897]

 Læs også om engelske kapere i Lillebælt

Man spørge overalt i Danmark, nu da århundredet lakker ad ende, om hvilken begivenhed det er, som i århundredets begyndelse på den mest lysende måde har vidnet om, at vor folkeånd endnu var i sin fulde kraft — og overalt vil man uden betænkning svare: “Slaget på Rheden!


Svendborg tekniske Skole 1862-1922

| | | | | | | | | |

Svendborg tekniske SkoleSvendborg tekniske Skole Tekniske Skole (2)Tekniske Skole (2)


Udgiv indhold