Skibsfart

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Bondesejlads på de sydfynske øer i senmiddelalderen

| | | | | |

Middelalderlig Kogge - kalkmaleri i Bjerreby nedbrudte kirkeMiddelalderlig Kogge - kalkmaleri i Bjerreby nedbrudte kirke 

Middelalderlige pakhuse i LübeckMiddelalderlige pakhuse i Lübeck

 


Borgmestre i Svendborg

| | | | | | |

Ørkild - Vedel Simonsen 1803Ørkild - Vedel Simonsen 1803 Ørkild 1823Ørkild 1823 Efter reformationen i 1536 blev Ørkild slots grund og tilliggende jorder som bekendt inddraget under kronen, hvorefter kongen i 1549 besluttede at overdrage brugen af den agerjord og de enge, der tidligere havde hørt til landsbyen Ørkild til Svendborg købstad. Overdragelsen omfattede derimod ikke selve slotsgrunden, skoven og de engstykker, som havde været brugt til slottet, idet alt dette foreløbig forblev hos kongen.

 

 

 


125 år med ruten Ærøskøbing - Svendborg

| | | | |

Provins færgefartProvins færgefart1) Provinsfærgefart, belyst ud fra et færgeselskab i det sydfynske øhav - eller 125 år med ruten Ærøskøbing - Svendborg.

Materialet er udarbejdet af Jørgen Svarer, Ærøskøbing og anvendt i SAK-bygningen onsdag den 18.10. 1989

D/S Ærø 1874 - 1974D/S Ærø 1874 - 19742) Jubilæumsskrift A/S Dampskibsselskabet Ærø 1874-1974 af Jørgen Svarer


Rejs med Sydfyenske Dampskibsselskab

| | |

 SFDS- brochureSFDS- brochure SFDS- brochureSFDS- brochure

 Sydfyenske DampskibsselskabSydfyenske DampskibsselskabLæs også om Sydfyenske Dampskibsselskab 1875-1925 

Læs også Regnskab for en tur/retur Rudkøbing-Odense 1699

 

 

 

 


Danske skibsbyggere 1566

| | |

Bytingsvidne 25.6. 1526Bytingsvidne 25.6. 1526I Tegnelser o.a. Lande 1566-68 findes folio 97bff. et register over navngivne skibsbyggere i en række danske og skånske købstæder fra året 1566. Anledningen var, at Frederik II havde henvendt sig til "nogre Kiöpsteder .. om Schibbÿgge", som kunne bistå med at "færdiggøre og berede vore Orlogs skibe, som vi lade bygge for vort slot København". Af fynske købstæder med skibsbyggere omtales Kerteminde, Assens og Middelfart. Ifølge byhistoriker Bro Jørgensen omtales der en "Tomes Skiffbyggere" i  Svendborg i et bytingsvidne, dateret 25. 6. 1526.


Svendborg Sund i sejlskibenes tid

| | |

Ved Svendborg SundVed Svendborg Sund Svendborg ca 1907Svendborg ca 1907                            

 

 

 

 

Ved Svendborg SundVed Svendborg Sund Ved Svendborg SundVed Svendborg Sund Ved Svendborg SundVed Svendborg Sund Ved Svendborg SundVed Svendborg Sund


Om færgemændene i Nyborg og Korsør 1553-1650

| | | | | | | |

Modvillige færgefolks strafModvillige færgefolks straf Nyborg skibsbro 1806Nyborg skibsbro 1806 Kong Chr. 4 (1640)Kong Chr. 4 (1640) Lensmand Mogens KaasLensmand Mogens KaasMutt uillige Fergefolckis Straff.

C4 Missiv Lenssmanden Velb. Her Mogens Kaas tillschreffuitt
Dat. Ottensegaard denn 22 Janu: 1644

Efftersom Vi Naadigst Erfahre Huorledis Fergemendene udj Vor Kiöbsted Nÿborg, Sig megit Muttuillig skall Lade befinde, oc dennem besuerger met Voris Folch oc Budde, att offuerföre,

Thi Bede Vi Eder oc Naadigste Befale, Att J der effter flittig Er forscher, Huem sig der met det ringeste Muttuillig lader befinde,


Den stridige Lange

| | | | | | | | | | |

Af socialrådgiver Kirsten Lange 

Vi skal tilbage til 1736, hvor Jens Lange som 29-årig overtager Rødkilde fra sin foresatte, Johan Lehn på Hvidkilde, hos hvem han er forvalter. Det er kun fire år siden, at Johan Lehn selv har købt Rødkilde. Det har Jens fulgt med i, og han er klar over, at godset er i dårlig stand.


Olave Marie Lange 4.6.1746 - 10.1.1814 og Hans Berg 1734 - 19.1.1796

| | | | | | | |

Af socialrådgiver Kirsten Lange 

Da Eleonora Christine bliver gift med Christian Kallager, er det ikke det første bryllup på Rødkilde. Tre år før, i 1766, er søsteren Olave Marie blevet gift.

I hendes barndom er der på egnen en degn, Mogens "Degn" Berg.  Han har en stor børneflok på 5 drenge og 2 piger. Han er fattig, og da han dør, efterlader han sig gæld.  Men "enken lovede at give hver af sine sønner 6 Rdl. 4 M. og hver af sine døtre en seng med sengeklæder, og da det var dygtige børn, hjalp de sig selv godt frem i livet".


Jens Lange 7.11.1707 - 9.7.1790 og Maren Tønder 23.4.1715 - 7.6.1756

| | | | | | | |

Af socialrådgiver Kirsten Lange 

Med omtalen af den norske familie Tønder's rolle i flere Lange-generationer er vi kommet for  langt frem i tiden.

Vi skal derfor nu tilbage til 1736, hvor Jens Lange køber godset Rødkilde.

Han har som barn været med moderen på Østrupgaard, og da han er blevet gammel nok, er han kommet til det store fynske gods Hvidkilde, som ejes af Johan Lehn.  Dér er han efterhånden avanceret til ridefoged og har skaffet sig erfaringer indenfor storlandbrug.


Udgiv indhold