Skibsfart

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Svendborg Handelsstandsforening 1878-1928

| | | | | | | |

Formænd Svendborg HandelsforeningFormænd Svendborg HandelsforeningSvendborg Handelsstandsforening kan den 17.oktober 1928 fejre sit 50 års jubilæum, idet købmændene i året 1878 den 17. oktober, stiftede en handelsforening med det formål for øje at den samlede stand gennem en sådan forening ansås for bedre at kunne varetage og virke for standens interesser i fællesskab, end dette var muligt for den enkelte købmand at gøre, og det følgende skulle da give et billede, dels af at dette formål er lykkedes, dels fortælle lidt om de siden oprettelsen forløbne år.


En kort beretning om “dengang der var jernmænd i træskibe” (undskyld kaptajn Jensen)

| | | |

Skonnerten "Anø"Skonnerten "Anø" Af Carl Østergaard

Ok, nu skal I høre. Jeg var 19 år, havde netop afsluttet et togt med skoleskibet “Danmark”, 10 måneder med besøg i bl.a. Syd Afrika og på øen Sct. Helena. Det var i 1948/49, såmænd.

Kort tid efter hjemkomsten mønstrede jeg skonnerten “Anø” af København som letmatros, maskinpasser og sgu også kok. Skipperen hed Boserup, der var styrmand og 4 drenge og gud hjælper mig om ikke der også var 2 passagerer.


Digt om Tåsinge (19. årh.)

| | | |

Digt om TåsingeDigt om Tåsinge Digt om Tåsinge (2)Digt om Tåsinge (2)


Mellem Brogade og Havnegade

| | |

BrogadeBrogade Svendborg ca 1820Svendborg ca 1820 Bykort over Svendborg 1925Bykort over Svendborg 1925Af museumsleder Johs. Olsen 7.5. 1923


De Svendborg rebslagere

| | | | | | | |

Svendborg Havn ca 1900Svendborg Havn ca 1900Af museumsleder Johs. Olsen   26.1. 1924

Til de håndværk, som med tiden helt vil forsvinde som egentlige håndværk, hører rebslageriet. I gamle dage havde så at sige enhver by en eller flere rebslagerbaner, og ganske særlig havde Svendborg mange sådanne, i alt fald i en periode fra ca. 1800 til hen mod århundredets slutning. Dette forhold kom vel af, at de mange i by og egnen hjemmehørende fartøjer fik deres tovværk i Svendborg.


Svendborg Havn i gamle dage

| | | | | | |

Svendborg Havn ca 1900Svendborg Havn ca 1900 Svendborg Havn ca 1900Svendborg Havn ca 1900Af museumsleder Johs. Olsen (udateret)

På landsarkivet i Odense opbevares nogle gamle regnskaber over Svendborg Skibsbro fra årene 1769 og fremefter. Navnlig bropengene har interesse, nogle tal vil vise dette.

Regnskaberne er underskrevne af to mænd, som kaldtes regnskabsførere for Svendborg Brokasse; deres navne var Hans Clausen og Bertel Klingenberg, og selve regnskaberne er udført efter opgørelser fra kontrollør Myhre, der var ansat ved toldvæsenet.


Kaptajnen Johan Larsen Jørgensen

| | | | | | |

Kaptajn Johan Larsen JørgensenKaptajn Johan Larsen Jørgensen Kaptajn Johan Larsen JørgensenKaptajn Johan Larsen Jørgensen Skonnertbrig J.M. NielsenSkonnertbrig J.M. NielsenHan er født i Åbyskov i Skårup Sogn den 24. september 1848. Han opvoksede i det søfarts miljø, der var omkring Skårupøer og Åbyskov. Hans far, farfar, oldefar var alle bådfører. Det er den betegnelse som præsten bruger mest ved indskrivelse af kirkelige handlinger i Kirkebogen. I dag vil man nok betegne dem som skippere. Desuden var der på faderens side flere brødre til faderen, farfaren og oldefaderen der var søvant. Men også på hans moders side fandtes flere morbrødre, der var bådfører og længere tilbage har han aner som er fiskere.


Svendborg Havn - Danmarks bedst bevarede provinshavn

| | |

Frederiksøen ved Svendborg SøfartsmuseumFrederiksøen ved Svendborg Søfartsmuseum Svendborg Museum fylder 100 år fredag den 17. oktober 2008. I den anledning har museet afholdt forskellige arrangementer. Et væsentlig indslag var en  guidet vandretur, under ledelse af museumschef Esben Hedegaard, langs kajen, fra værftsøen til den runde lystbådehavn, og herfra med postbåden Hjortø tilbage igen.  [Se Tom Hansens fotoserie: Tagpappen brænder 14. maj 1971]  

Svendborg havnSvendborg havn Svendborg havnSvendborg havn Svendborg havnSvendborg havn Svendborg havnSvendborg havn


Skibsreder A.E. Sørensen

| |

A.E. Sørensens flagskibA.E. Sørensens flagskib Skibsreder A.E. SørensenSkibsreder A.E. SørensenSkibsreder A. E. Sørensen etablerede sig i 1918 i Svendborg som skibsreder og begyndte rederiforretning med rene sejlskibe. Senere blev der i alle sejlerne installeret motor, ligesom der blev foretaget modernisering og forandring paa skibene, der som motorsejlere hovedsageligt besejlede Nord- og Østersøen. — skibsreder Sørensen var reder for 11 motorsejlere og dampskibet "Norco" af Svendborg med en kapacitet paa ialt 6.000 tons, hvilke skibe aarligt indsejlede cirka 2 millioner kroner i bruttofragter. 

 

 

 

 


Weber i Svendborg

| | | | | |

 Plantageejer Sophus WeberPlantageejer Sophus WeberPlantagerne i Gamle Hestehauge i SvendborgPlantagerne i Gamle Hestehauge i SvendborgErklæring om Webers plantage 1878Erklæring om Webers plantage 1878De store frugtplantager, "Gamle Hestehauge", Svendborg, blev grundlagt i 1880, da Theobald Weber begyndte paa vinfabrikation. Hans søn, Sophus Weber, drev plantagerne i nogle aar indtil 1922, da Harris Weber, Sophus Webers søn, som forpagter overtog virksomheden. I 1930 købte Harris Weber plantagerne, som han siden med stor dygtighed  drev videre, og virksomheden var en tid den største i Norden af sin art.


Udgiv indhold