Skibsfart

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

En Helteflok mod Britten stod

| | | | | |

Fra en af skuespiller H.C. Knudsens velgørenheds koncerterFra en af skuespiller H.C. Knudsens velgørenheds koncerterPeter Storm, Middelfart

Slaget på rheden den 2. april 1801 var et nederlag. Mange familier mistede fædre og sønner. Dette gjaldt også for familier i Middelfart. Dagen før slaget indfandt syv mænd fra Middelfart sig i flådekvarteret på Gammelholm. De beordredes til at gøre tjeneste på skydeprammen “Nyborg”. Tre af dem faldt.


Fra Svendborg til Nyboder

| | | | |

Frank Bentler ombord på "M/S Helge"Frank Bentler ombord på "M/S Helge"Frank Bentler

Kgl. Lods Oluf Bendtsens barnebarn Hans Rasmussen der optræder i slutningen af historien og drager fra Svendborg til Københavns Nyboder har jeg den videre historie om.


  

NYBODER


Færgevæsenet Vindeby-Svendborg

| | | | | | | |

Svendborg FærgebroMuseumsleder Johs. Olsen (Svendborg Avis 17. juli 1926)     

Første gang, der foreligger noget bestemt om færgefart mellem Svendborg og Tåsinge, er i dronning Christines regnskaber, som fra 1505 og de påfølgende år udviser, at hun adskillige gange har udbetalt mindre beløb til færgemændene ved Vindeby og Vemmenæs til transport af hendes vogne eller bude, der rejste i hendes ærinde fra og til hendes gård Tranekær på Langeland; hun er måske selv kommet denne vej?


Den Kgl. Lods Oluf Bendtsen i Fjællebroen

| | | | |

Lodsens Hus i Fjællebroen, nedrevet 1914Lodsens Hus i Fjællebroen, nedrevet 1914Frank Bentler ombord på "M/S Helge"Frank Bentler ombord på "M/S Helge"Frank Bentler  ( e-mail: frank(@)bentler.dk)
                                                                                      

HAUGE 1756.

Inde i bunden af Odense Fjord, i Lumby Sogn, ligger landsbyerne Hauge og Stige.


Skibshøvedsmand Kjeld Baad til Tiselholt

| | | |

Et af Christian IV's orlogsskibeEt af Christian IV's orlogsskibe I forbindelse med visitatsen i 1589 i Vejstrup blev biskop Jacob Madsen indbudt til at besøge Tiselholt, hos "Frue Karine Jens Bods". Deres søn Kjeld Baad arvede siden Tiselholt og ejede tillige Skovsbo på Langeland. Han var 1582 søofficer, og som chef for krigsskibet St. Michel ledsagede han Christian IV på rejserne 1599 til Nordkap og 1606 til England. Han døde barnløs 1608 som slægtens sidste mand, og efter tidens skik tog han våbenskjoldet med sig i graven. Hans enke Regitze Grubbe til Skovsbo ægtede i sit 70.


Striden om de sydfynske havne

| | | | | | |

25. marts 1589 udgik kgl. åbent brev med gentagelse af forbudet fra 1470, 1480, 1518 og 1560 mod at bruge ulovlige havne på Fyn. Måske var den kongelige forordning denne gang især møntet på adelen, som måske før 1589 i praksis havde været "undtaget" fra forbudet.?


Svendborg Sparekasse 1852-1952

| | | | | | | | | | | |

Sparekassen for Svedborg og OmegnSparekassen for Svedborg og Omegn Svendborg omkring 1850Svendborg omkring 1850Det var i tranlampernes, byportenes og laugsvæsenets tid, at arbejdet med oprettelsen af en sparekasse for Svendborg og omegn blev taget op. Men man stod overfor et tidehverv, hvor gamle skranker med aarhundreders tradition bag sig stod for fald, og hvor nye retningslinier i samfundslivet var ved at tage form.


En Nye Vise siunges som slet ingen kand tænke

| | | |

Strange bogenStrange bogen Drejø bogen 1794-1845Drejø bogen 1794-1845 

 

 

 

 

Engelsk konvoj i Storebælt 1809Engelsk konvoj i Storebælt 1809 Vagthavende matros 1801Vagthavende matros 1801


Fynsk håndværk og industri 1847

| | | | | | | | |

O.J. RawertO.J. RawertBågegårds Teglværk ved TommerupBågegårds Teglværk ved Tommerup Svanninge Stampemølle - nu i Den gamle By i ÅrhusSvanninge Stampemølle - nu i Den gamle By i Århus"Oversigt af Antallet af de forskjellige industrielle Næringsgrene, og de ved disse sysselsatte Arbeidere, som i 1847 fandtes i Kjøbenhavn, i Kjøbstæderne og paa Landet", samlet af O.J. Rawert


Udgiv indhold