Håndværk

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Det gamle saltværk på Frederiksøen

| | | | | | |

Skonnert briggen "John Thomsen" foran saltværket på "Holmen"Skonnert briggen "John Thomsen" foran saltværket på "Holmen"En industrivirksomhed i Svendborg i det 19. århundrede.
Af museumsleder Johs. Olsen 27.1. 1927

Ude på Frederiksøen lå en gang et lille saltværk - et rigtigt saltsyderi med alt tilbehør, hvor indførte saltsten sydedes til almindeligt kogsalt. Værket ejedes af den i Svendborg kendte skibsbygger og reder Simon Møller, der tillige drev et skibsværft, som forsvandt da jernbanen kom i 1876.

Saltværket blev anlagt 1854, og bygningen erhvervedes siden af skibsbygmester Ring Andersen.

 


Skibsbyggeri i Troense og Svendborg

| | | | |

 GallionsfigurGallionsfigurAf Museumsleder Johs. Olsen (Uddrag af artikel 23.12. 1923 Sv. Avis)


Skrædderne i Svendborg i lavstiden

| | | | | | |

Skræddernes lavssegl 1608 - SvendborgSkræddernes lavssegl 1608 - Svendborg Claus Skræders segl 1610 - SvendborgClaus Skræders segl 1610 - SvendborgDet er først i 1527, at vi hører noget om skrædderlavet i Svendborg. Den 29. juli mødte nemlig dets myndige oldermand, Hans Lerche(*) sammen med oldermændene for 3 andre lav hos borgmesteren Hans Skriver og byens rådmænd, i alt 9 mand, samt biskop Jens Andersen Beldenaks stedfortræder, provsten hr. Anders Indwordsön, i anledning af, at byen havde købt en gård på torvet af St. Hans Alter i Vor Frue kirke.


Vester Skerninge præstegård

| | | | | |

Vester Skerninge præstegårdVester Skerninge præstegårdAf Sognepræst Christian Hornemann Bredsdorff ca. 1844ff. og sognepræst Jørgen H. von Leunbach 1897ff.

Kilde: Vester Skerninge og Ulbølle pastorats kaldsbog 1844-  (LAO)

Optegnelser af hvad der kan være af vigtighed med hensyn til kaldet

1. Om præstegårdens bygninger, have, mark, skov m.m.

Kongebrev 18.1. 1574Kongebrev 18.1. 1574Præstegården skal .. først have ligget i Ulbølle [Bøttiger?: I den nuværende skolehave], men i året 1573 være flyttet til Vester Skerninge. Dog har den oprindelig ikke ligget på det sted i byen, hvor den nu ligger, men i den vestre ende af byen på den søndre side af gaden. [Bøttiger?: Skrås over for apoteket].


Svendborg tekniske Skole 1862-1922

| | | | | | | | | |

Svendborg tekniske SkoleSvendborg tekniske Skole Tekniske Skole (2)Tekniske Skole (2)


De toppede brosten

| | | | |

Bagergade i SvendborgBagergade i SvendborgMuseumsleder Johs. Olsen causerede 11.1. 1922  i Sv. Avis  over hvad gadens toppede og farverige brosten kunne fortælle, og om dengang rendestenen gik midt gennem Svendborgs gader og omstrejfende hunde agerede "sundhedspoliti".


Tobaksfabrikationen i Svendborg

| | | | | | |

Lucoppidans "Tobacks Berømmelse" 1714Lucoppidans "Tobacks Berømmelse" 1714I året 1773 omtales første gang en tobaksspinder i Svendborg, og i 1778 etableredes ikke mindre end 4 tobaksspinderier i byen.
1) den 16. maj Birthe Cathrine enke efter købmand og bedemand Lars Andersen
2) den 13. oktober Hans Hansen
3) den 26. december Ditlev Rabe
4) den 28. december Christopher Jakobsen


Gårdejer Niels Nielsens træsko-legat

| | | | |

  Gærup skoleGærup skole Attestation på at træskomager Hans Nielsen har forfærdiget 45 par træsko til fattige skolebørn 1869Attestation på at træskomager Hans Nielsen har forfærdiget 45 par træsko til fattige skolebørn 1869Regnskab over indtægter og udgifter  1856-96 ved det Niels Nielsen i Fleninge stiftede legat til bedste for fattige skolebørn i Gjerup distrikt.


Feldbereder Peder Pedersen, Svendborg

| | |

Svendborg St. Nicolai kirkebog 1678Svendborg St. Nicolai kirkebog 1678 Svendborg St. Nicolaj kirke regnskab 1679Svendborg St. Nicolaj kirke regnskab 1679Fra en krog på Sankt Nicolai kirkegård og senere fra en udgravning dukkede 2 halve gravstene frem, som viste sig at passe sammen. Ifølge museumsleder Johs. Olsen var de 4 evangelistsymboler i hjørnerne og forneden et dødningshoved med 2 korslagte ben under. I kanten rundt en bibelsk indskrift mens selve indskriften lød:


Guldsmedenes lav i Svendborg

| | | | |

Skrå for Sct. Hansgildet i SvendborgSkrå for Sct. Hansgildet i SvendborgPå Rigsarkivet opbevares den gamle skrå (vedtægt) til guldsmedenes, remmesnidernes og sværdfegernes gilde i Svendborg. På omslaget har en arkivar med blyant dateret skråen til ca 1500. Senest har Lars Bisgaard skrevet herom: "Nyrup har foreslået ca. 1450 ..... Den mest sikre oplysning til datering er et gavebrev til gildets alter 1481 , så gildet må være ældre end dette år. .... Nyrups datering virker på den baggrund rimelig, men man skal blot være opmærksom på det omtrentlige i dateringen.


Udgiv indhold