Håndværk

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Smeden i Egense og Kogtved

| | | | | | |

 Kogtved by 1810Kogtved by 1810 Landbrug 1792Landbrug 1792Hjulplov fra Henrik Rasmussen i EgenseHjulplov fra Henrik Rasmussen i Egense http://www.fynhistorie.dk/node/1111 

 http://www.fynhistorie.dk/node/1121


Rebslager Jens Jensen, Dongshøjrup 1820-1824

| | | | | |

Rebslager 1820-24Rebslager 1820-2418. juli 1835 meddelte Danske Kancelli til Lehn Birk, "at det efter omstændighederne tillades, at husfæster Jens Jensen, der under 16. september 1820 er meddelt tilladelse til at drive rebslagerprofessionen i Dongshøjrup, fremdeles må ernære sig ved bemeldte profession i Rødskebølle, hvortil han er flyttet".
Tilstedet Jens Jensen den 24. juli 1835 af  forvalter Tornøe.
Indkomne breve 1769-1836. Lehn Birk. LAO]


Alterkalken ved Sankt Nicolai kirke i Svendborg

| | | |

Bogværk om Svendborg Sct. NicolaiBogværk om Svendborg Sct. Nicolai Vinkande sølv Svendborg Sct. NicolaiVinkande sølv Svendborg Sct. NicolaiI det nye pragtværk om Svendborg Sct. Nicolai skriver Birgitte Bøggild Johansen om kirkens alterkalk, s. 95: "Takket være en inventarfortegnelse fra 1576 er vi i stand til at linde på skabslåget og danne os et indtryk af, hvad der befandt sig på hylderne endnu i katolicismens sidste dage. En forgyldt kalk med tilhørende disk står øverst på listen, og skæbnens gunst og en samvittighedsfuld menighed kan takkes for, at det førstnævnte klenodie endnu den dag i dag er i kirkens eje, om end ikke helt bevaret i sin oprindelige skikkelse". .... 

 


De Svendborg rebslagere

| | | | | | | |

Svendborg Havn ca 1900Svendborg Havn ca 1900Af museumsleder Johs. Olsen   26.1. 1924

Til de håndværk, som med tiden helt vil forsvinde som egentlige håndværk, hører rebslageriet. I gamle dage havde så at sige enhver by en eller flere rebslagerbaner, og ganske særlig havde Svendborg mange sådanne, i alt fald i en periode fra ca. 1800 til hen mod århundredets slutning. Dette forhold kom vel af, at de mange i by og egnen hjemmehørende fartøjer fik deres tovværk i Svendborg.


Svendborg Torv

| | | | | | | | | |

 Vor Frue kirkeVor Frue kirkeSvendborg TorvSvendborg TorvAf museumsleder Johs. Olsen (1922) 

Svendborg Torv har i tidernes løb skiftet udseende adskillige gange. Mange kan erindre, at da Vor Frue kirke i 1880erne restaureredes, anlagdes en kørevej op til kirken. Denne vej nedlagdes efter en årrække igen, og torvet udvidedes med den plads, vejen havde. Endvidere kan mange svendborgensere naturligvis også huske det gamle i 1829-30 byggede rådhus, som atter fjernedes i begyndelsen af 1880erne. Derved blev torvet udvidet med dettes areal, hvorved torvet fik sin nuværende udstrækning over mod brødrene Wiggers ejendom.


Træk fra de Svendborg felberederes historie

| | | | | | | |

Svendborg Felbereder lavs seglSvendborg Felbereder lavs seglAf museumsleder Johs. Olsen 23.11. 1921 (Dagblad?)

Mellem år og dag lykkes det af og til at fremdrage så et, så et andet fra længst henrundne tider. Således faldt for nogen tid siden Svendborg felberedernes gamle lavsbog som en gylden frugt i museets turban. Et par ord om dens indhold og de med felberederne beslægtede lavs forhold, er næppe uden interesse.


Huset ved grusgraven på Egebjergvej i Kirkeby sogn

| | | | |
Huset ved grusgraven, Egebjergvej i Kirkeby sognHuset ved grusgraven, Egebjergvej i Kirkeby sognLidt materiale fra min Mormor Else Kirstine Andersen
og Frands Gustav Hansen Biil søn af Biils Gaard Vester-Skerninge
der boede i Huset ved Grusgraven Egebjergvej.
Med venlig hilsen
Gerdt Boss Henrichsen
Else Kirstine AndersenElse Kirstine Andersen Frands Gustav Hansen BiilFrands Gustav Hansen Biil Huset ved grusgraven på Egebjergvej, Kirkeby sognHuset ved grusgraven på Egebjergvej, Kirkeby sogn Kirkeby skoleKirkeby skole RugemaskineRugemaskine


Landsbyskomageren

| | | | |

Skomager på sit værkstedSkomager på sit værksted Se også Skomagerregnskab fra Kværndrup 1663


Wiggers i Svendborg

| | | | |

Svendborg Torv med Wiggers gårdSvendborg Torv med Wiggers gård Wiggers ejendom på Svendborg Torv 1855Wiggers ejendom på Svendborg Torv 1855Svendborg Klædefabrik, Torvet 7, Svendborg, blev grundlagt i 1855 af farver Chr. Wiggers med farveri og trykning af mønstre paa tøj. Omtrent samtidigt havde hans broder, Vilhelm Wiggers, begyndt et karteri og uldspinderi, og dette blev slaaet sammen med Chr. Wiggers virksomhed. — Chr. Wiggers, der havde en stor hjælp i sin hustru, fru Marie Wiggers, oparbejdede stadigt firmaet, og det blev hurtigt nødvendigt at udvide. Der blev indlagt dampkraft, og i 1872 blev den første fabriksbygning rejst og i 1878 den næste.


En familiekrønike

| | | | | | | | |

Af Birthe Vang Kruuse, født Dinesen

Søren Andersen var gift med
Johanne Christoffersdatter.
De boede i Brøndbyvester.

Deres søn hed Anders Sørensen, han blev født 6/2 1821. Allerede som 22 årig drog han til København og blev her gift med Ane Margrethe fra Lille Næstved.

De fik 3 børn:
Carl Thorvald blev født 1849 (min oldefar), Johannes Waldemar blev født 1858 og Johanne Marie Sylvidia blev født 1863.


Udgiv indhold