Industri

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Kirkeby Savværk

| | |

KirkebyskovenKirkebyskoven Kirkeby gl. stationKirkeby gl. station(Artikel fra ca. 1935)
Den rejsende, der med toget kører forbi Kirkeby Station, vil glæde sig over de store skove, der afbrudt af mosedrag strækker sig hen over højdedragene, men kun de færreste ved, at der helt op til 1880 lå heder og overdrev, klædt med lyng, bregninger og græs.


Erindringer om Petersminde Teglværk og Løjtved gods

| | | | |

Teglværksejer og godsejer A.P. Andersens erindringer 

Far: Godsejer Claus Andersen, Løjtved, født 17 Septb 1842, døde den 20 December 1919, sammesteds og begravedes den 27 Decbr.

Mor: Ane Marie, født Hansen, Løjtved, født 19 Novb 1844, døde den 9 Marts 1925 sammesteds og begravedes den 16 Marts.

I Begyndelsen af 1840erne boede der i Rødme By i den næstforreste, noget tilbageliggende gamle straatækkede Gaard, en Mand som hed Hans Pedersen, gift med Anne Kirstine Jensdatter.


Maskin & Radrensefabriken "Fyen" v/ Peder Nielsen, Stenstrup

| |

Her drev Peder Nielsen sin virksomhed 1910-20'erneHer drev Peder Nielsen sin virksomhed 1910-20'erne

regningshovedregningshovedSmedesvend Peder Nielsen kom til Kapersmedien i Lunde sogn 1905, hvor han blev kendt med en datter af fabrikant Mads Henriksen. Parret blev viet i 1910 i Stenstrup kirke og Peder Nielsen etablerede nu egen forretning - Maskin & Radrensefabriken "Fyen" på Assensvej i Stenstrup.
Ifølge sønnen Kaj Nielsen ophørte fabrikationen af radrensere midt i 1920erne, da dobbeltradrenserne kom frem, og selve ejendommen afhændedes i 1928 til en søn af smeden i Brænderup, Jens Hansen Snedker.


Teglværkerne ved Stenstrup Issø - En historisk oversigt 1810 - 1920

| | |

 1987 begyndtes en undersøgelse af tegværksindustrien. Rundt omkring i Danmark først og fremmest på Broager land som var Danmarks største teglværksområde, næst størst var Stenstrup og Kirkeby på Sydfyn. Jeg fik til opgave at skrive en artikel til Svendborg Museums Årbog om teglværkerne ved Stenstrup Issø.


Hvad den isdæmmede Sø gemte i Tusinder af Aar

| | |

Stenstrup IssøStenstrup Issø 

Teglværksindustriens Udvikling i Stenstrupegnen gennem 60 Aar. 
Af redaktør J.Therkelsen, artikel i Svendborg Avis 29.8.29?


Smede og maskinværksteder på Sydfyn

| | | |

Et  bidrag til belysning af den tidlige  håndværks- og industrihistorie - Se også Smedelaug for Gudme og Sunds herreder 1759 http://fynhistorie.dis-danmark.dk/node/32115


Udgiv indhold