Industri

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Etatsråd Mads Rasmussen og Fynbomalernes museum

| |

Af Leo Swane [1932]  Læs mere her


Tange Å Mølle og Tørreri Del 2

| | | | | |

2. Tørreriet

Blomst af cikorie: Fig. 8: Blomst af cikorie (Cichorium intybus). Foto:Danmarks JordbrugsForskning.Blomst af cikorie: Fig. 8: Blomst af cikorie (Cichorium intybus). Foto:Danmarks JordbrugsForskning.Vildformen af cikorieVildformen af cikorieMøllen blev ikke genopført umiddelbart efter branden i 1912.
Opgaven med opførelse af et tørreri på brandtomten blev i varetaget af landbrugskandidat frk. Helga Sehested (niece til Broholms daværende ejer Hannibal Sehested og kusine til den senere ejer Jørgen Sehested), der boede på og drev Bjergeskovgård midtvejs mellem Boelsmose og Lundeborg.


Tange Å Mølle og Tørreri Del 1

| | | | | | | | | | | |

Tegning af Tange å mølle og området omkring åenTegning af Tange å mølle og området omkring åen1. Tange å mølle

Efter oprensning i 2005Efter oprensning i 2005Mange spor har den ikke efterladt sig i terrænet her øst for Broholm og syd for Møllegårdsmarken. En dam, nu nærmest at betegne som en andedam og knap en mølledam, efter at den er renset og uddybet med henblik på ænder og andejagt. Den gamle dæmning ligger gemt under det opgravede mudder. Kun rester af den gamle


Tange Å Mølle og Tørreri ved Broholm på Sydøstfyn

| | | | | | | | | | | |
Forord

Tegning af Tange Å mølleTegning af Tange Å mølleDa det i 1930'erne gik op for skolelærer Frode Lund, at de fynske vandmøller var i fare for totalt at forsvinde, besluttede han sig for at søge at fastholde motiver, hvor det endnu var muligt.
Af de ca. 330 kendte vandmøller i Fyns stift var der i 1930 kun ca. 40 tilbage.


Tørv Af Karl Hansen

| | | | |

Min første erindring om tørv er, da min mor stablede dem i 1918. Jeg kan endnu se de lange rækker af tørvestakke for mig, men hvor den pågældende ”læggeplads”(1) var, husker jeg ikke.


Ulbølle Maskin og Møllebyggeri

| | |

Efter Amtshistorien 1931

Ulbølle Maskin- og Møllebyggeri startedes i 1910 af Hans Pedersen, der købte hørspinder Andrea Pedersens lille ejendom [Fåborgvej 123], der var opført i 1830erne. Her begyndte Hans Pedersen under små forhold sin virksomhed som møllebygger. Virksomheden voksede og et nyt værksted tilbyggedes i 1915. 1916 byggedes et stort moderne maskinværksted; 1924 ombyggedes det gamle stuehus, og samtidigt indkøbtes en naboejendom. Foruden møllebygning optoges fabrikation af Ulbølle kværn fundet på Højgård i Hundstrup sogn 1989Ulbølle kværn fundet på Højgård i Hundstrup sogn 1989landbrugsredskaber.


Skibskonstruktør Hans Madsen, B&W i København

| | |

Efter lærer ved Ulbølle skole, Rendbæks optegnelser

I foråret 1850 blev Hans Madsen konfirmeret i Ulbølle på Sydfyn. Han var søn af fæstehusmand Mads Nielsen Hornbo, som boede på Fjellebrosvej 22.


Rødkilde Hovedgård

| | | | | | | | | |

Beskrivelse fra Trap Danmark, Svendborg Amt (1957), Ulbølle sogn, s. 739f.

Voldsted for det ældste RødkildeVoldsted for det ældste Rødkilde Voldsted og vandmøllen (opf. 1764) ved Rødkilde, Ulbølle sognVoldsted og vandmøllen (opf. 1764) ved Rødkilde, Ulbølle sogn

 Kilde der afgav vand til afkøling af mælken i Rødkildes mejeriKilde der afgav vand til afkøling af mælken i Rødkildes mejeriRødkilde, hvis navn kommer af de mange jernholdige kilder omkr. gden, der farver jorden rød, nævnes allr. 1314 og tilhørte da Abildgaard - slægten Anne Eilersdatter Rønnow's slægtebogAbildgaard - slægten Anne Eilersdatter Rønnow's slægtebogkammersvend hr. Tyge Lauridsen (Abildgaard), en af de adelsmænd, der for landsforrædderi blev erklæret fredløs og mistede sit gods. Sen. ejedes R. 1453 af væbn.

 

 

 


Tekstilindustri på Sydfyn før 1840

| | |

Carl Dalgas: Svendborg Amt beskrevet 1837
 
I Egense, Øster og Vester Skerninge, Ollerup, Ulbølle, men især i Skt. Jørgens og Sørup sogne findes mange og duelige vævere, som væver lærred og klæde, nogle også drejl af simple mønstre. I Sørup sogn skal der være 40 vævestole i gang. En del af væverne i Sørup og Skt. Jørgens sogne har arbejde for Svendborg, Tåsinge og småøerne.


Optegnelser om teglværkspioneren i Slæbæk Niels Ditlev Fromm og hans slægt

| |

Nyt: Mail fra Eric Fromm, Annapolis, MD, se vedhæftede pdf-fil
 

[Christine Rasmussens slægtsbog Fåborg byhistoriske Arkiv.]


Udgiv indhold