Industri

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Hjedding Andelsmejeri og Cathrinesminde Teglværk som nationale industriminder

| | | |

Hjedding AndelsmejeriHjedding AndelsmejeriNyhedsbrev fra Kulturarvsstyrelsen

Industriminde nr. 2 bliver Hjedding Andelsmejeri, der ligger syd for Ølgod. Den lille beskedne bygning blev opført i 1882 som Danmarks første andelsmejeri, og det kom til at ligne de fleste af datidens andelsmejerier, knap til at skelne fra et husmandshus. Når noget, der traditionelt opfattes som landbrugshistorie, også hører til industrihistorien, skyldes det, at man fra andelsmejeriernes begyndelse producerede smør industrielt. Dermed viser mindet, at industri kunne udvikle sig i mindre størrelser.


Langeskov Teglværk i Stenstrup sogn (1810)

| | |

Kort o. Stenstrup egnens teglværkerKort o. Stenstrup egnens teglværkerPastor Lars Fog i Stenstrup skriver 1803: "I Aaret 1800 kiøbte ieg af Selv Ejer Peder Madsen een Jordlod med overflødig Tørveskiær, som sadt i Hartkorn for 2 Td.


Dagliglivet på teglværkerne

| | | | | |

Petersminde Teglværk ca 1903Petersminde Teglværk ca 1903

 Antagne arbejdere på Petersminde Teglværk 1889Antagne arbejdere på Petersminde Teglværk 1889

Antal ansatte på Petersminde og Egebjerg TeglværkerAntal ansatte på Petersminde og Egebjerg Teglværker

 

 

 

 

 

 

Arbejdsregler 1894 på Petersminde TeglværkArbejdsregler 1894 på Petersminde TeglværkArbejdsregler 1894 på Petersminde TeglværkArbejdsregler 1894 på Petersminde Teglværk

Arbejdskontrakt 1909 Petersminde TeglværkArbejdskontrakt 1909 Petersminde Teglværk


Bidrag til våbenfabrikken Brobyværks historie

| |

Af Arne Hoff
 
 
Nærværende afhandling skal søge at samle de få kendsgerninger, vi har om den af rigsmarsken Anders Bille og andre adelige iværksatte våbenfabrik Brobyværk i Sønder Broby sogn, Salling herred. 


Petersminde Teglværk's arkiv

| | |

De færdige teglsten forlader Petersminde TeglværkDe færdige teglsten forlader Petersminde Teglværk[Arkivet opbevares i dag på Egebjerg lokalhistoriske Arkiv]

Regnskaber:
1882-1896 regnskabsbog   .1 bd.


Baroniet Lehns skovdistrikt 1862-ca 1910.

| | | | | | | |

Hvidkilde skovHvidkilde skovHvidkilde skovHvidkilde skovHvidkilde skovHvidkilde skovHvidkilde skovHvidkilde skov


A/S L. Lange & Co. Svendborg Jernstøberi 1850 - 1975

| | |

Fra jubilæumsskriftet 1850-1975 Optegnelser af Lars Lange
 

Så følger hermed fortsættelsen til L. Lange & Co. 1850-1950, nemlig fra jubilæumsskriftet 1850-1975

Den første del er et genoptryk af 1850-1950, som det også ligger på Jeres sider. Og så følger, direkte afskrevet, dette:

Dersom du synes dat kan have interesse, laver jeg gerne sidste kapitel 1975-86, hvor jeg selv var med i bestyrelsen, til Jer.

 


Aktieselskabet L. Lange & Co. Svendborg Jernstøberi 1850 - 1950

| | |

 JernstøberenJernstøberenAvertissement for Lange's jernstøberi i SvendborgAvertissement for Lange's jernstøberi i SvendborgMed foranstående beskedne avertissement, som fandtes indrykket i Svendborg Amts politiske Avis og Avertissementtidende i slutningen af april 1850, blev tilkendegivet, at Firmaet L. Lange & Co. var trådt i virksomhed. Den første støbning fandt sted den 27. april, og denne dag har da altid været betragtet som indledning til virksomhedens drift.


Egebjerg Kommune - 10 år - 1970-1980

| | | | | | | | | | | | | | |

Jubilæumsskrift trykt 1980 og husstandsomdelt til indbyggerne i Egebjerg kommune

For yderligere oplysninger:

Erik Hansen: 36 år med Egebjerg Kommune. 96 sider, 100 kr. Bestilling: Lokalhistorisk Forening, Egebjerg egebjerg-lhf@get2net.dk


Den danske smøreksport 1900-2000

| | | |

LurblæserneLurblæserneLurmærkets tilblivelse
Året er 1901. Dansk produktion af smør stiger. I løbet af ca. tredive år er den danske smøreksport til England vokset fra 10.000 tons til 80.000 tons. Konkurrencen på smørmarkedet i England vokser, og presset på eksportørerne for at finde et fælles symbol for ren, uforfalsket smør øges.


Udgiv indhold