Fiskeri

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Forsøg til en Beskrivelse over Svendborg Kjøbstad (1823)

| | | | | | | | | | | | | | | | |

Kort over Svendborg købstad 1819Kort over Svendborg købstad 1819Begtrup 1823 -Begtrup 1823 - Begtrup 1823 -Begtrup 1823 - Begtrup 1823 - ForerindringBegtrup 1823 - Forerindring Begtrup 1823 - Forerindring (2)Begtrup 1823 - Forerindring (2) Begtrup 1823 - Forerindring (3)Begtrup 1823 - Forerindring (3)


"Noget lidet angaaende Svendborg" ved pastor Laurits Pedersen Næraa, 1771

| | | | | | | | |

  

  Noget lidet angående Svendborg 1771Noget lidet angående Svendborg 1771 Noget lidet angående Svendborg 1771 (2)Noget lidet angående Svendborg 1771 (2)"Noget Liidet angaaende Svendborg" især om Vor Frue sogn og kirke, samlet af sognepræst ved Vor Frue Kirke, Laurits Pedersen Næraae i 1771. (Svendborg byhistoriske arkiv) Se iøvrigt: Noget liidet Noget lidet angående Svendborg 1771 (3)Noget lidet angående Svendborg 1771 (3)angående Svendborg og særdeles Vor Frue Sogn og Kirke samlet 1771 (Laurits Pedersen Næraa) udgivet af Lotte Jansen 1979.

Noget lidet angående Svendborg 1771 (4)Noget lidet angående Svendborg 1771 (4) 

Noget lidet angående Svendborg 1771 (5)Noget lidet angående Svendborg 1771 (5) Noget lidet angående Svendborg 1771 (6)Noget lidet angående Svendborg 1771 (6)


Kværndrup sogn 1743

| | | | |

Sognepræst Clemen Jessen, KværndrupSognepræst Clemen Jessen, KværndrupKværndrup sogn 1743 ved sognepræst Clemen Jessen. "Jessenske relationer" indsendt i h.t. oversekretærens skr. af 6. april 1743. Top. Samling. LAO.


Bjerreby Sogns Industri-Selskab

| | | | | | | | | |

Sognepræst i Bjerreby J.G. Møller (1779-1840)Sognepræst i Bjerreby J.G. Møller (1779-1840)Svendborg Amts første landøkonomiske
Selskab blev stiftet paa Taasinge.....

Af K. K. Hansen


Egense sogn 1743 og 1755

| | | | | |

HvidkildeHvidkildeAf sognepræst Palle Saabye 16. juli 1743. Kilde: Nyborg Amt 1743. Topografisk Samling. LAO

Omendskiöndt Publicum lidt eller Rettere sagt, intet kand være tient med den underrætning som kand indkomme fra mig, udkræves dog min Pligt i dÿbest underdanighed saavidt mueligt at besvare de tilstillede Spörsmaal, maa ieg i Forveÿen har udbedet mig Fridhed Alleeneste at skrive om Egense Sogn siden Amtets almindelige Beskaffenhed og besÿnderlige Egenskaber ere mig U-bekiendt.


Bjørnemose gods 1743

| | | | |

BjørnemoseBjørnemose Bjørnemose avlsgårdBjørnemose avlsgårdAf kaptajn sen. oberstløjtnant Erik Chr. Sehested. Kilde: Nyborg Amt 1743, s. 1048ff. Topografisk Samling. LAO.


Landet sogn 1743

| | | |

Af sognepræst Kristian Morsing, der blev kaldet til Landet sogn i 1738, hvor han virkede til sin død 1760. Kilde: Nyborg Amt 1743, s. 1255ff. Topografisk Samling (LAO)

Fölger herved allerunderdanigst som Höÿsommeligst alt hvad ieg i sandhed veed og kand svare paa de forlagde 33 Poster af Landet Præstegaard paa Thorsinge. Morsing


Bregninge sogn 1743

| | | | | | |

Af sognepræst Kristoffer Iversen, der blev kaldet til Bregninge sogn 1738, hvor han døde 1751. Kilde: Nyborg Amt 1743, s. 1242ff.. Topografisk Samling. LAO

Hvad som af Breigninge Sogn paa Thorsinge Land viides at give Efterrætning om paa de 33 tilsendte Poster.

1/ Er Thaarsinge Land en Omflödt Öe. Östen for Landet paa hin siide Havet ligger Langeland, Sÿnden for Landet Strÿnöe, Wæsten for Landet Æröe, og Norden for Landet Fÿen.


Svendborg Købstad 1743

| | | | | |

Resens kort over Svendborg købstad 1670Resens kort over Svendborg købstad 1670Af sognepræsterne Gregers Hiort, kaldet 1730 til Vor Frue og Nikolaj Reiersen, kaldet 1741 til St. Nicolai.
Svendborg 29. juli 1743. Kilde: Nyborg Amt 1743, side 1103ff. Topografiske Samling. LAO.

Til det af Höÿædle og Velb. Hr. Conferentz Raad og Amtmand Adeler reqvirerede Posters oplÿsning indsendes fölgende Berætning angaaende Svendborg.


Tilstanden i Nyborg Amt 1743

| | | | | | | |

"Nyborg Amt 1743""Nyborg Amt 1743" Hvidkilde 1754Hvidkilde 1754På Landsarkivet i Odense findes i topografisk samling under titlen "Nyborg Amt 1743" - 3 bind afskrift foretaget af amtmanden over Nyborg og Tranekær, Theodor Adeler (1702-67) til Lykkesholm, af en række indberetninger han i 1743 havde modtaget fra sognepræster og godsejere i de 2 amter. Danske Kancelli havde i april 1743 udsendt en skrivelse til alle amtmænd og stiftamtmænd, med pålæg om "at lade forfatte over hvert amt en udførlig beskrivelse og efterretning" på baggrund af 33 vedlagte spørgsmål.


Udgiv indhold