Fiskeri

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Den, der drikker brændevin

| | |

Peter Storm, Middelfart

Under en jagt i januar 1737 omkom en af marsvinsjægerne – vistnok af for meget brændevin. Det blev i alt fald en omfattende sag for myndighederne. Middelfarts byfoged indberettede hændelsen til stiftsbefalingsmanden med følgende ord:


Svinø ved Gamborg

| | | | | | | |

Kort udført af landmåler R. Rasmussen 1813Kort udført af landmåler R. Rasmussen 1813Peter Storm, Middelfart

 

Vi finder denne lille ø på godt 150 tønder land inde i Gamborg fjord ret syd for landsbyen Gamborg. Navnet kendes helt tilbage fra 1300-tallet. Sandsynligheden taler for, at den har sit navn efter marsvin, selv om bønderne i gammel tid havde deres svin gående frit omkring.


Engang jagede man marsvin i Middelfart

| | | | | |

Marsvin på stranden ved Teglgaard i Middelfart 1887.Marsvin på stranden ved Teglgaard i Middelfart 1887.Af Peter Storm

Middelfart og omegn er historisk set især kendt for to ting: humle og marsvin. Egnen har engang været berømmet som den bedste humleegn i hele landet. Og desuden kendt for at være det eneste sted, hvor man har jaget marsvin. Lad nu humlen ligge til en anden god gang. Vi skal ud på vandet – nærmere betegnet de snævre farvande i Lillebælt for at følge den berømmelige marsvinsjagt.


Marsvinslauget i Middelfart

| | | | | | | |

Marsvinsjægere ved Teglgård med øresvin og marsvin 1870Marsvinsjægere ved Teglgård med øresvin og marsvin 1870Af Peter Storm


Ål på Fønsskov

| | | | | | |

Fiskerhuset på Fønsskov OddeFiskerhuset på Fønsskov OddePeter Storm, Middelfart

På det yderste af Fønsskov ligger et ensomtliggende gult fiskerhus tæt på stranden. Herfra driver Korfitz Hansen fortsat fiskeri, sådan som det i århundreder har været kendt på disse kanter. Ikke langt fra huset finder vi 1682 ”Aallegaardtz Krogen” og på matrikelkortet fra 1810 finder vi samme ”Aalegaards Krog” direkte ned til stranden, hvor der i dag ligger et tidligere fiskerhus. Lidt sydvest for Ellegård finder vi også en ”Aalegaards Mark”.


Birkholm 1630

| | | |

"Formentlig BirkholmFormentlig BirkholmPaa Bircholm Er 3 mænd som Boer i smaa Fisker huuse, Tiender jnthet Korn, men præsten Bekommer aff dem lidet smör oc tho mænd giffr præsten x (10) Hornfisk oc inthet andit".

Kilde: Indberetninger om præsternes indkomst i Drejø, Lyø og Avernakø sogne samt om Fåborg Latinskoles indtægter 1630. (Indkomne breve fra Salling herred til Fyns biskop LAO).


Gammel Elmegaard - en ægte Drejø gård

| | | | | | | |

Gammel Elmegaard i forårsdragtGammel Elmegaard i forårsdragt Søstrene Sanne og Beth tager imod på Gammel ElmegaardSøstrene Sanne og Beth tager imod på Gammel Elmegaard Sanne fortæller om den ødelæggende brand på Drejø 1942Sanne fortæller om den ødelæggende brand på Drejø 1942 Beth viser rundt på Gammel ElmegaardBeth viser rundt på Gammel Elmegaard Velkommen til Gammel ElmegaardVelkommen til Gammel Elmegaard Velkommen til Gammel ElmegaardVelkommen til Gammel Elmegaard


Om sælfangst på Drejø 1816

| | | | |

Spættet sælSpættet sæl Drejø bogen 1794-1845Drejø bogen 1794-1845

 

 

 

 

 

Strange bogenStrange bogen


Fiskerhus i eller ved Svendborg 1625

| | |

 Kanc. Brevb. 26.4. 1625Kanc. Brevb. 26.4. 1625 Kanc. Brevb. 17.4. 1626Kanc. Brevb. 17.4. 1626Forbrudt gods 1626 - Bertel Fiskers hus og gård i SvendborgForbrudt gods 1626 - Bertel Fiskers hus og gård i SvendborgAnno 1625 dend 26 Aprilis, Efter Koningl Maÿt: Naadigste Breff och Befalling, Daterit Kiöbenhauffn, Er Bertill fiskers gaardt i Suenborig, efter hoesliggende VorderingVindis, Jndhold, Daterit forne Svenborig, Dend 13 Maÿ 1625. Saa och efter et Raadhus Vinde aff forne Svenborgs Raadhus, Dend 22 Aprilis 1626 [!?].


Skånemarkedet

| | | | |

Af museumsleder Johs. Olsen 


Udgiv indhold