Landbrug

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Toldregnskaber

| | | | | |

.Toldregnskaber 1568-1662Toldregnskaber 1568-1662


Jersey som prydkvæg i Brahetrolleborg Park

| | | |

BrahetrolleborgBrahetrolleborgGrev Reventlow til Brahetrolleborg indmeldte sig i Kvægavlsforeningen "Jersey" den 7. april 1903. Der må således have været planer om at indsætte Jerseykvæg på Brahetrolleborg. I juni 1904 afhændedes 11 kvier dog til den nyetablerede Jerseybesætning på Steensgård gods . Og hofjægermester Erik Mourier havde på min forespørgsel da heller ingen viden om dette korte intermezzo.


Gammelgård i Hundstrup

| | | | |

Gammelgård 1730Gammelgård 1730 Gammelgård 1730 (2)Gammelgård 1730 (2)


Fuldblodshingsten "Palæmon"

| | | | |

TærsketromleTærsketromleGeorg Frederik Ursin: Nyt magazin for kunstnere og haandværkere. 1833 - Side 396:

Efter et kort Ophold (i Rudkjøbing), især for at faae Pas paategnet, for at kunne slippe fra Langeland til Thorseng, satte jeg over til Vemmenæs, hvorfra Veien gik over Landet til Vindeby, og atter herfra over det smalle, men dybe Svendborg=Sund til Svendborg, hvor jeg ankom Søndag=Formiddag (Pintsedag).


Da den fynske ko var broget

| | | |

Løjtved  -  avlsgårdenLøjtved - avlsgården  Kostalden på BrobygårdKostalden på BrobygårdKvægbesætningen på Løjtved gods i 1774
10 stude
187 køer
15 kvier
105 årskalve af kvier og stude  


Kavringsbrød

| | | | | |

 

Rugsbrøds bagning - træsnit 1568Rugsbrøds bagning - træsnit 1568Af Peter Storm, Middelfart

I min vinterferie fik jeg pløjet mig igennem et digert værk på over 600 sider med titlen ”Fyns vilkår under svenskekrigene 1657-1660”. Det var utroligt spændende at erfare om de voldsomme og tyngende krigsår. Med særlig interesse læste jeg om befolkningerne i vore landsbyer og købstæder. De skulle huse, forsyne og brødføde tusindvis af soldater. Egnen omkring Middelfart var hårdt spændt for med troppetransporter og indkvartering.


Breve fra forvalter Johan Martin Fasting, Brahetrolleborg til Johan Ludvig Reventlow 1777-1783

| | | | | | | |

BrahetrolleborgBrahetrolleborg BrahetrolleborgBrahetrolleborg Grundplan -BrahetrolleborgGrundplan -Brahetrolleborg Mindestøtten for landboreformerneMindestøtten for landboreformerne Brahetrolleborg AvlsgårdBrahetrolleborg Avlsgård Brahetrolleborg AvlsgårdBrahetrolleborg Avlsgård


Vester Skerninge Præstegårds drift 1681-1734

| | | | | | | | |

Vester Skerninge Præstegårds drift 1681-1734Vester Skerninge Præstegårds drift 1681-1734      http://www.fynhistorie.dk/node/15588 Vester Skerninge PræstegårdVester Skerninge Præstegård


Kværndrup bylov 1706

| | | | | | | |

Kværndrup bylov 1706Kværndrup bylov 1706                                             

Kværndrup by 1800Kværndrup by 1800                http://fynhistorie.dk/node/6171


Udgiv indhold