Landbrug

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Blade af hovbøndernes historie

| | |

Dyrlæge Peder Jensen (1846-1913)Dyrlæge Peder Jensen (1846-1913)Af dyrlæge P. Jensen, Kværndrup

Det forhold, der fandtes mellem fæste- og hovbønder i det 18. århundrede kunne tit blive noget spændt og førte ofte til smårivninger og stridigheder. Ganske naturligt fordi så modstridende interesser stod over for hinanden. Godsejerne kunne, på grund af det den gang herskende ubestemte hoveri, stadig forøge sine fordringer til hovbondens arbejdsydelse.


Erindringer om Petersminde Teglværk og Løjtved gods

| | | | |

Teglværksejer og godsejer A.P. Andersens erindringer 

Far: Godsejer Claus Andersen, Løjtved, født 17 Septb 1842, døde den 20 December 1919, sammesteds og begravedes den 27 Decbr.

Mor: Ane Marie, født Hansen, Løjtved, født 19 Novb 1844, døde den 9 Marts 1925 sammesteds og begravedes den 16 Marts.

I Begyndelsen af 1840erne boede der i Rødme By i den næstforreste, noget tilbageliggende gamle straatækkede Gaard, en Mand som hed Hans Pedersen, gift med Anne Kirstine Jensdatter.


Høsten i det gamle bondesamfund

| | |

Bidragyderne er: Sara Højvang, Ryslinge ( erindringer fra sit hjem i Trunderup hos faderen, rigsdagsmand Jens Jensen, Kværndrup sogn) Erindringerne indgår i sønnen Aage Højvangs privatarkiv, LAO) (Afskrift ved Hans Nørgaard); Senere maskinfabrikant Hans Frederik Larsen, Nr. Søby (om en høstdag, formentlig hos faderen lefabrikant Lars Madsen, Rødme, Stenstrup sogn (Stilebog 1869, Ryslinge Højskole)(Afskrift 1991 ved Bernhard Nielsen, Nr.


Landvæsenselev på Kroghenlund Hovedgård

| | |

Det var altså ved maj 1885, efter nøjagtigt 2 års ophold på Bubbelgård, at jeg på anbefaling fra Lorentzen fik plads på Kroghenlund.


L.M. Wedels indenlandske rejse (1803)

| | |

L. M. Wedels Indenlandske Rejse igjennem de betydeligste og skjønneste Egne af de danske Provindser Med hensyn tildeels paa oeconom og statistiske Gjenstande I Aarene 1799-1804 Odense, 1806. Første hefte Kiøbenhavn, 1803 


Hoveri på Hvidkilde Ladegård

| | |

  Gårdejer Hans Knudsen (1828-1911), KogtvedGårdejer Hans Knudsen (1828-1911), Kogtvedved Hans Knudsen "Juulsminde" Kogtved
 
Jeg blev født i Skovsbo den 24 september 1828. Mine forældre var gmd. Knud Nielsen og Hustru, Mette Marie Rasmusdatter. Jeg var den yngste af 5 søskende; mine forældre havde en fæstegård under Hvidkilde med dertil hørende hoveriforpligtelser.


Bemærkelsesværdige vejrberetninger fra ældre tid

| |

Af kurvemager Søren Nielsen, Vester Skerninge

I årene 1856-57-58 var der tørre somre, navnlig 1857 var slemt med stor vandmangel. 1867 den 13. maj voldsom snestorm fra N.O. med frost. Vejene tildels ufarbare, ligesom rugen blev slået ned og begravet under sneen. Da skytteforeningen den 26. maj samme år fejrede kongens og dronningens sølvbryllup, sammen med Svendborg skyttekreds, ved en fest i Christiansminde var bøgen kun lige udsprungen og hele sommeren blev rå og kold.


Udgiv indhold