Danmark

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Socialdemokratiets historie (1871 - ca. 1990 ) Del 1

| | | | |
Socialdemokratiet i Danmark 1871 - ca. 1990

Arbejderbevægelsens opståen

I sammenligning med andre lande er Danmark et homogent land: der findes ingen sproglige, nationale eller religiøse modsætninger af større betydning, landet er overskueligt, og der er en demokratisk tradition i adfærdsmønstret. Det er vigtige forudsætninger for den rolige udvikling, landet og dermed også arbejderbevægelsen har haft i nyere tid.


Politiske partier i Danmark 1867

| | |

Dansk Folketidende 1867


Danmarks politiske historie 1863-1901

| |

Ved århundredets slutning af Vilhelm Østergaard. (1901)
 
  
Hos den del af den nulevende slægt, hvis første ungdom falder i tiden omkring 1863, står der stærkt præget i erindringen billedet af en tåget og sludfuld novemberdag, hvor alles sind skræmmedes op ved det budskab, der spredtes over landet: Frederik den Syvende er død. Man var måske selv for ung til at forstå rækkevidden af denne efterretning, men man tog sin del med af den sære uhyggestemning, der som en klam hånd lagde sig over alt og alle.


Da folkehøjskolerne blev forfulgt af Estrup-styret

| | |

Amtmand Brockenhuus SchackAmtmand Brockenhuus SchackHøjskoleforstander J.P. Kristensen Randers, OllerupHøjskoleforstander J.P. Kristensen Randers, Ollerup Af højskolelærer, Dr. Phil. Roar Skovmand.

Ad fortids veje. Historisk folkelig læsning. Red. Hal Kock. Nr. 3 1946. Det danske Forlag


Skolelærerlitteraturens veteraner - Anton Nielsen og C.A. Thyregod

| | |

Af Anders J. Eriksholm
Højskolebladet 1898

Note:Skolelærerlitteraturen: folkelige danske romaner og fortællinger med skildringer af almuelivet; blev fra 1860erne fortrinsvis forfattet af grundtvigske skolelærere, der anså bonden for at være en ægte bærer af "folkeånden". Genrens populæreste forfattere var C. A. Thyregod, Anton Nielsen og Mads Hansen.


Evald Tang Kristensen - Skattegraveren 1886

| |

Folkemindesamler Evald Tang KristensenFolkemindesamler Evald Tang Kristensen SterregårdenSterregården Sterregården ca 1875 - bondedigteren Mads Hansen med familieSterregården ca 1875 - bondedigteren Mads Hansen med familie 


Folketro og besværgelser

| | |

Fra Skattegraveren 1886

I Ejby imellem Odense og Middelfart ligger en gammel gård, hvor ejeren P. Kristensen over alle døre ud til gården eller gaden samt over porten har fundet en lille trækasse af et kvarters længde og en tommes brede med en hyldepind liggende i. Marven var udtaget og i stedet for lå et sammenrullet stykke papir, hvorpå der stod:
I: P: S: k Christum
Domine fades Paln ad
ro+ Jasit Liv, datu
Bumela Jadet Fiptin
i Ni et Pi et Fil Sp
etSanati Amen.


Udgiv indhold