Danmark

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

36 år med Egebjerg Kommune 8. del. 1998-2001

|

Egebjerg 1998 – 2001
Med skolesag – teglværksspil – kulturnat – år 2000 – FilmFyn og ny borgmester

1998
Sæt Egebjerg på internettet

Arne Ebsen og borgmester Poul Weber var enige om, at man burde udnytte den moderne teknik.
Forslaget om at forbedre politikernes arbejdsforhold ved at lægge dagsordener og referater m.v. ud på internettet, kom fra Arne Ebsen. Og både han og borgmesteren havde set, hvordan man f.eks. i Ringe kommune havde udnyttet den nye tekniks muligheder i den forbindelse.


Historien om Ase-folkets vandring fra Ásaland via Garðaríki og Saxland til Ódinsey

|

Indholdsfortegnelse:

Læs hele historien her hvor vi kun har bragt den aktuelle indholdsfortegnelse på dette site.
På grund af det meget store materiale på dette site og Asernes Æt's særegenhed har vi besluttet foreløbig kun at bringe denne del foreløbig, og overlade læserne til materialet på http://verasir.dk

Om historieskriveren
Forord
Opbygning
Tidslinie og stammebegreb


Carl Frederik Tietgen (1829-1901)

| |

Carl Frederik Tietgen (1829-1901) som ungCarl Frederik Tietgen (1829-1901) som ungC.F. Tietgen blev født i Odense 19. marts 1829 som søn af snedkermester Johann Friedrich Tietgen og Barbara Kirstine Wulff. Faderen var et oldebarn af Peter Ulrich Tietgen, som blev grev Adam Moltkes forvalter både på Rygård, Glorup og Anhof.


Socialdemokratiets historie (1871 - ca. 1990 ) Del 1

| | | | |
Socialdemokratiet i Danmark 1871 - ca. 1990

Arbejderbevægelsens opståen

I sammenligning med andre lande er Danmark et homogent land: der findes ingen sproglige, nationale eller religiøse modsætninger af større betydning, landet er overskueligt, og der er en demokratisk tradition i adfærdsmønstret. Det er vigtige forudsætninger for den rolige udvikling, landet og dermed også arbejderbevægelsen har haft i nyere tid.


Politiske partier i Danmark 1867

| | |

Dansk Folketidende 1867


Danmarks politiske historie 1863-1901

| |

Ved århundredets slutning af Vilhelm Østergaard. (1901)
 
  
Hos den del af den nulevende slægt, hvis første ungdom falder i tiden omkring 1863, står der stærkt præget i erindringen billedet af en tåget og sludfuld novemberdag, hvor alles sind skræmmedes op ved det budskab, der spredtes over landet: Frederik den Syvende er død. Man var måske selv for ung til at forstå rækkevidden af denne efterretning, men man tog sin del med af den sære uhyggestemning, der som en klam hånd lagde sig over alt og alle.


Da folkehøjskolerne blev forfulgt af Estrup-styret

| | |

Amtmand Brockenhuus SchackAmtmand Brockenhuus SchackHøjskoleforstander J.P. Kristensen Randers, OllerupHøjskoleforstander J.P. Kristensen Randers, Ollerup Af højskolelærer, Dr. Phil. Roar Skovmand.

Ad fortids veje. Historisk folkelig læsning. Red. Hal Kock. Nr. 3 1946. Det danske Forlag


Skolelærerlitteraturens veteraner - Anton Nielsen og C.A. Thyregod

| | |

Af Anders J. Eriksholm
Højskolebladet 1898

Note:Skolelærerlitteraturen: folkelige danske romaner og fortællinger med skildringer af almuelivet; blev fra 1860erne fortrinsvis forfattet af grundtvigske skolelærere, der anså bonden for at være en ægte bærer af "folkeånden". Genrens populæreste forfattere var C. A. Thyregod, Anton Nielsen og Mads Hansen.


Udgiv indhold