Danmark

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Dåben

| | | | | | | | |

Dansk kulturhistorisk opslagsværk
Ved dåben indlemmes et menneske teologisk set i Guds rige, verdsligt set i et kirkesamfund. Selv om voksendåb var det normale i missionstiden, havde allerede oldkirken anvendt barnedåb, som blev almindelig i de kristne lande.


Soldaterudskrivning

| | | | | |

Dansk kulturhistorisk opslagsværk
Soldaterudskrivning anvendes som betegnelse for den virksomhed, hvorved den værnepligtige befolkning rekrutteres til det nationale forsvar efter nærmere fastsatte regler.


Straffe

| | | | | | |

Dansk kulturhistorisk opslagsværk
I den sene middelalder sker der en skærpelse af den forholdsvis milde strafferet, vi kender fra landskabslovene med deres udstrakte brug af bødetakster. Fredløsheden finder øget anvendelse. Også området for dødsstraf og legemsstraf udvides, og fra 1500-tallet vinder frihedsstraffen frem.


Domstole

| | | | | | |

Dansk kulturhistorisk opslagsværk
Domstole kaldes de myndigheder, som ved dom afgør retslige tvistigheder mellem borgerne, og som afsiger domme i straffesager. I stedet for domstole kan man også tale om retter.


Bryllupsskikke

| | | | | | | |

Dansk kulturhistorisk opslagsværk

Bryllupsskikke er betegnelsen for de folkelige traditioner, der er forbundet med indgåelse af ægteskab. Da landbefolkningen til slutningen af 1800-tallet udgjorde langt størstedelen af Danmarks befolkning, og da denne befolkningsgruppes bryllupsskikke er bedst belyst, angår de følgende oplysninger fortrinsvis disse skikke, mens bryllupsskikkene i købstæderne kun strejfes.


Begravelsesskikke

| | | | | | |

Dansk kulturhistorisk opslagsværk

Begravelsesskikke er betegnelsen for de traditioner, som er knyttet til en persons jordfæstelse eller bisættelse. Sammen med barsel og bryllup udgør begravelse de 3 store fester i et menneskes tilværelse;


Barselsskikke

| | | | | | | |

Dansk kulturhistorisk opslagsværk

Ved barselsskikke forstås de folkelige traditioner, som er knyttet til den vordende moders nedkomst og hendes barns optagelse i det kristne og sociale fællesskab.


Arbejdsløshed

| | | | |

Dansk kulturhistorisk opslagsværk

Arbejdsløshed er en situation, hvor personer især på grund af konjunkturændringer, sæsonsvingninger og strukturforhold midlertidigt eller varigt er ubeskæftigede. Der er dog kun tale om arbejdsløshed, hvis de pågældende vil og kan deltage i produktionslivet.


Arbejdsløn

| | | | |

Dansk kulturhistorisk opslagsværk

 

I den liberale økonomiske teori fremstilles arbejdere, kapitalbesiddere og jordbesiddere som ligestillede vareejere, der aflønnes i form af profit, rente og arbejdsløn.


Arbejderbeskyttelse

| | | | |

Dansk kulturhistorisk opslagsværk

Arbejderbeskyttelseslovgivning er en samlet betegnelse for initiativer, der har til formål at forebygge ulykker, som arbejderen udsættes for ved udøvelsen af sit arbejde.


Udgiv indhold