Danmark

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Forsvarssagen/Estrups provisorier

| | |

Skytteagitator Edvard NielsenSkytteagitator Edvard NielsenBrev fra gdjr. Rasmus Ovesen, Stighovedgård, Øster Skerninge til kapt. Edvard Nielsen 18.decbr. 1884.

 

 


Epitafium i Hesselager kirke i fare

| |

Af Lis Klarskov Jensen, cand. mag.

Historien om hvordan en uerstattelig del af Hesselager kirkes kulturarv var ved at forgå
Provst Peder Christensen Humbles epitafie fra 1668 var i opløsning og trængte til en gennemgriHesselager kirke set fra SkolevejHesselager kirke set fra Skolevejbende restaurering. 


Sølvværksdirektør Paul Steenstrup's danske aner

| | | | | | |

 

 Sølvværksdirektør Paul Steenstrup's danske anerSølvværksdirektør Paul Steenstrup's danske anerSølvværksdirektør Paul Steenstrup's danske aner (2)Sølvværksdirektør Paul Steenstrup's danske aner (2)Sølvværksdirektør Paul Steenstrup's danske aner (3)Sølvværksdirektør Paul Steenstrup's danske aner (3)Sølvværksdirektør Paul Steenstrup's danske aner (4)Sølvværksdirektør Paul Steenstrup's danske aner (4)Sølvværksdirektør Paul Steenstrup's danske aner (5)Sølvværksdirektør Paul Steenstrup's danske aner (5)

Sølvværksdirektør Paul Steenstrup's danske aner (6)Sølvværksdirektør Paul Steenstrup's danske aner (6)


Ernæring

| | | | | | |

Dansk kulturhistorisk opslagsværk
Ernæring er betegnelsen for de fødemidler, der indgår i den daglige kost. Såvel kostplanen, dvs ernæringens bestanddele, som antallet af daglige måltider er i vid udstrækning bestemt af, hvilke fødemidler der kan tilvejebringes, og i hvor store mængder de foreligger. Ernæringens sammensætning er tillige med en række andre faktorer bestemmende for den samlede befolknings sundhedstilstand.


Drivkraft

| | | | | |

Dansk kulturhistorisk opslagsværk


Næringslovgivningen

| | | | | | | | | |

Dansk kulturhistorisk opslagsværk
Ved næringslovgivningen forstås i bred forstand 1. Den lovgivning, der regulerer landets erhvervsliv, idet næringslovgivningen i snævrere forstand betegner 2. Den lovgivning, der retter sig mod den selvstændige erhvervsmæssige udøvelse af borgerlig næring, her især handel, håndværk, industri og beværtning, de såkaldte byerhverv.


Priser

| | | | | | | | |

Dansk kulturhistorisk opslagsværk
En pris er den i penge udtrykte modydelse for en vare eller tjenesteydelse. Prisen angiver antallet af pengeenheder, der skal betales eller modtages for mængdeenheden af varer.


Penge

| | | | | | | | |

Dansk kulturhistorisk opslagsværk


Folketro

| | | | | |

Dansk kulturhistorisk opslagsværk
Folketro er større befolkningsgruppers forestillinger om overnaturlige eller uforklarlige kræfter, væsener og sammenhænge. Folketroens elementer udgør ikke et samlet system, tværtimod består den af forestillinger hidrørende fra vidt forskellige og ofte hinanden modsigende tankebygninger.


Udgiv indhold